• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Özgeçmiş

                     

 

Prof. Dr. Nuray Senemoglu

 

Department of Curriculum and Instruction

College of Education

Hacettepe University

 06800 Beytepe, Ankara, Turkey

Tel: +90 (312) 297 85 51

Fax: +90 (312) 299 20 27

E-mail: n.senem@hacettepe.edu.tr

        profdrnuray@gmail.com  

Web: www.nuraysenemoglu.com

 

PROFESSIONAL   EXPERIENCE

INSTITUTION  

DATE

Professor of Curriculum and Instruction

Hacettepe University

Faculty of Education

2007 – Cont.

Visiting   Researcher / Professor

Arizona   State University, US

2005-2007

Professor of Curriculum and Instruction

Hacettepe University

Faculty of Education

2003-2005

Executive Board Member

Ministry   of National Education

2002-2003

Dean

Süleyman   Demirel University
  Burdur Faculty of Education

1997-2003

Professor of Curriculum and Instruction

Hacettepe   University
  Faculty of Education

1997- Cont.

Associate Professor of Curriculum and Instruction

Hacettepe   University
  Faculty of Education

1990-1997

Visiting Fellow

University   of Leicester

School of   Education

1990-1992

Research Assistant of Curriculum and Instruction

Hacettepe   University

Institute   of Social Sciences

1985-1990

Research & Teaching   Assistant of
  Curriculum and Instruction

Technical   Teacher Training College  for Girls

1979-1985

Teacher in Child Development and Education

Turhal Vocational   High School

1977-1979

 

 

 

EDUCATION

INSTITUTION

  DATE

Visiting   Researcher/ Professor

Arizona State University, US

2005-2007

Professorship  

Hacettepe University

1997

Post-Doctoral Studies

University of Leicester, School of Education

1990-1992

Associate Professorship

Hacettepe University

1990

Ph. D. in Curriculum & Instruction

Hacettepe University, Faculty   of Education

1982-1987

M.A. in   Educational Administration &   Supervision

Ankara University, Faculty   of Education

1980-1982

Certificate of English 

Center of Education in Foreign Languages for Civil Servant

1979-1980

B.A. in Educational Administration & Supervision

Ankara University, Faculty   of Education

1977-1978

B.A. in Child Development & Education

Technical Teacher Training College  for Girls

1973-1977

BOOKS & BOOK CHAPTERS

Akkuş Çakır, N., Senemoğlu, N. (2021). Analitik Düşünme Nedir? Ne değildir? Esra Kabataş Memiş ve Ahmet Kaçar (Ed.), Eleştirel ve Analitik Düşünme (s. 176-197). Ankara: Pegem Akademi

Senemoğlu, N. (2018). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (26th Edition). Ankara: Anı Yayıncılık.

Senemoğlu, N. (2018). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (25th Edition). Ankara: Anı Yayıncılık.

Senemoğlu, N. (2017). Similarities in Perceptions of Pedagogical Expertise by Turkish and American Students. Donald K. Sharpes (Ed.) Handbook on Comparative and International Studies in Education içinde. Information Age Publishing, INC

Senemoğlu, N. (2015). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (24th Edition). Ankara: Yargı Yayınları.

Senemoğlu, N. (2013). Eğitim Bilimine Giriş (Introduction to educational sciences). In. Sönmez, V. (Ed.). Anı Yayıncılık. Ankara.

Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (16th Edition). Ankara: Pegem Akademi.

İşcan Demirhan, C., Senemoğlu, N. (2010). Values Education Program and its Outcomes. Issues on Education and Research: Volume 2 (Edited by Gregory T. Papanikos, ISBN: 978-960-6672-91-0, 344 pages), 159-174.

Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (1st Edition). Ankara: Gazi Inc.

Senemoğlu, N., Gömleksiz, M., & Üstündağ, T.  (2001).  Modül I, öğrenmenin oluşumu, öğretme model stratejisi ve teknikleri.  In Senemoğlu, N. (Ed.) İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı (Handbook of effective teaching-learning strategies in basic education. Learning: effective teaching-learning model, strategies and techniques). Ankara: MoNE.

Senemoğlu, N., Altun, M., Ünüvar, P., Savaş, B., & Yıldız, Z. (2001).  Aktif öğretme el kitabı (Handbook of active learning). Burdur: Project on the Improvement of School Access Rate in Rural Areas: UNDP – GAP BKİ.

Senemoğlu, N. (2001). Modül 2, öğrenme ürünleri ve öğretimi In Senemoğlu, N. (Ed.) İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı (Handbook of effective teaching-learning strategies in basic education. Learning: effective teaching-learning model, strategies and techniques). Ankara: MoNE.

Genç, Ş., & Senemoğlu, N. (2001). Modül 12, okulöncesi eğitim.  In Senemoğlu, N. (Ed.) İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı (Handbook of effective teaching-learning strategies in basic education. Learning: effective teaching-learning model, strategies and techniques). Ankara: MoNE.

Akhun,İ., Bircan, İ., Bülbül, S., Kavak, Y., & Senemoğlu, N. (2000). Meslek liselerindeki kız öğrencilerin mesleki oryantasyonu (Vocational Orientation of Female Students in Vocational High Schools). Ankara: Turkish Prime Ministry Publications. State Ministry, General Directorate of Women’s Status and Issues / World Bank. (Project for Employment and Education).

Senemoğlu, N. (2000). Temel kavramlar, ilkeler ve gelişimi etkileyen faktörler . In Ceyhan, E. (Ed). Çocuk gelişimi ve psikolojisi (Child development and psychology). Eskişehir: Anadolu University Publications.

Senemoğlu, N. (2000). İlk çocukluk döneminde gelişim. In Ceyhan, E. (Ed). Çocuk gelişimi ve psikolojisi (Child development and psychology). Eskişehir: Anadolu University Publications.

Senemoğlu, N. (2000). Eğitimin psikolojik temelleri.  In Sönmez, V. (Ed).  Öğretmenlik mesleğine giriş (Introduction to teaching as a profession). Ankara: Anı Publications.

Senemoğlu, N., & Sübaşı, G. (1999). Eğitim psikolojisi (Educational psychology). Ankara: MoNE.

Senemoğlu, N. (1999) . İşgücü yetiştirme kurslarının kadın istihdamına katkısı (Contributions of workforce training courses to women’s employment). Ankara: Turkish Prime Ministry Publications. State Ministry, General Directorate of Women’s Status and Issues / World Bank. (Project for Employment and Education).


JOURNAL PUBLICATIONS

Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2021). Predictors of the challenges faced by beginning teachers: Pre-service teacher education competency and professional commitment. Research in Pedagogy, 11(1), 1-16. DOI: 10.5937/IstrPed2101001K

Özmat, D., & Senemoğlu, N. (2021). İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlilerinin ve Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejilerinin Kullanımına ve Öğretimine İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi. 

Derman, İ., & Senemoğlu, N. (2021). Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersini Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri. Eğitim ve Bilim. DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9178

Özmat, D., Senemoğlu, N. (2021). Difficulties in Learning English by EFL Students in Turkey . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 54(1), 141-173. DOI: 10.30964/auebfd.742803

Can Aran, Ö., Senemoğlu, N. (2021). Exploring the Disciplined Mind in Middle School Science Course . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 152-178. DOI: 10.9779/pauefd.703474

Özmat, D., & Senemoğlu, N. (2020). Yabancı Dil Öğrenmeyi Zorlaştıran Faktörler Üzerine Nitel Bir Çalışma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1235-1253.

Tarım, B., & Senemoğlu, N. (2020). Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerin Bilişim Teknolojileri Öğretim Programlarının Benzer ve Farklı Özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (56), 292-325.

Şen Z., & Senemoğlu, N. (2020) Fizik Dersi Akademik Özgüven Ölçeği Geliştirme Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(3), 1244-1252.

Kozikoğlu, İ., & Senemoğlu, N. (2019). Development of Challenges Scale Faced By Novıce Teachers: A Study on Valıdıty and Relıabılıty. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (48), 219-237.


Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2018). Öğretmenlik mesleğine adanmışlık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Development of teachers’ professional engagement scale: A study on validity and reliability]. Journal of Human Sciences15(4), 2614-2625.

Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 341-371. DOI:10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s16m.

Kozikoğlu, İ., Senemoğlu, N. (2018). Aday öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Development of challenges scale faced by novice teachers: A study on validity and reliability]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty], (48), 219-237. 

Altındağ, M., & Senemoğlu, N. (2018). Synthesizing mind skills scale: Synthesizing mind and academic achievement in 7th grade math & science. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal], 26 (5), 1701-1710.

Kozikoğlu, İ., Senemoğlu, N. (2018). Hizmet öncesi eğitimin yeterliğine ilişkin öğretmen algı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi15(1), 552-576.

Tuncel, M., & Senemoğlu, N. (2018). Türkiye ve Almanya’da Sokak Çocuklarına Uygulanan Eğitim Programlarının Karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 543-568

Altindağ, M., & Senemoğlu, N. (2017). An investigation of 7th grade students’ synthesizing mind skills. [Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin sentezleyen zihin özelliklerinin incelenmesi]. Journal of Human Sciences, 14(4), 4939-4957.

Demir, K., & Senemoğlu, N. (2017). Integrated Curriculum, Cooperative (Jigsaw II) and Project Based Learning Applications. International Journal of Scientific Research in Education, 10(4), 413-424

Erdogan, T., & Senemoglu, N. (2017). PBL in teacher education: its effects on achievement and self-regulation. Higher Education Research & Development, 1-14.

Senemoğlu, N., İlhan Beyaztaş, D., & Kapti, S. B. (2016). Graduate students’opinions of professors’competencies in graduate schools of education. Journal of the International Society for Teacher Education, 20(2), 79-92.

Erdogan, T., & Senemoglu, N. (2016). Development and validation of a scale on self regulation in learning (SSRL). SpringerPlus, 5(1), 1686

Akkuş Çakır, N., & Senemoğlu, N. (2016). Yükseköğretimde analitik düşünme becerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1487-1502.

Derman, İ. & Senemoğlu, N. (2015). Ortaöğretim 9 ve 12. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Çevre Bilinci Düzeyleri (Sustainable Environmental Awareness of 9th and 12th Grade Students). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences), 48(2), 61-82.

Kozikoğlu, İ., Senemoğlu, N. (2015).  The content analysis of dissertations completed in the field of Curriculum and Instruction (2009-2014). Eğitim ve Bilim Dergisi.  

Kaptı, S.B. ve Senemoğlu, N. (2015). Vak’aya Dayalı Öğretim Programının Etkililiği (Effectiveness of Case Based Curriculum), İlköğretim Online (Elementary Education Online),14(3), 899-913.

İlhan Beyaztaş, D., & Senemoğlu, N. (2015). Factors affecting successful student learning; approaches and learning approaches (Başarılı öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve öğrenme yaklaşımlarını etkileyen faktörler). Eğitim ve Bilim,(Education & Science), 40(179), 193-216.

Can Aran, Ö. & Senemoğlu, N. (2014). Disiplin zihin özellikleri açısından fen eğitiminin incelenmesi. (An examination of science education in terms of disciplinary mind treats). Journal of Hacettepe University Faculty of Education, 29(4), 46-59.

İlhan Beyaztaş, D., Kaptı, S.B. & Senemoğlu, N. (2013). Cumhuriyetten Günümüze İlkokul/İlköğretim 1.   Kademe Programlarının İncelenmesi (An Analysis   of Elementary School Curricula since   the Foundation of Republic of Turkey).   Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46 (2), 319-344.

Altındag, M., Senemoglu, N. (2013). Metacognitive skills scale. Journal of Hacettepe University Faculty of Education, 28   (1), 15-26.

Gürlen, E., Turan, S., & Senemoğlu, N. (2013).   The relationship between learning approaches of prospective teachers and their academic achievement. Educational   Research and Review, 8 (5), 171-178.

Savas, B., Senemoglu, N., & Kocabas, A. (2012).   The Effects Of Integrated Unit And Constructivist Based Teaching-Learning   Process On Fourth Grades Students' Learning Levels, Attitudes Towards   Learning, Academic Self-Confident. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 2811-2815.

Senemoglu, N. (2011). How effective are initial primary teacher education curricula in Turkey? Student teachers, faculties, mentors and teachers let us know. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (International Journal of Curriculum & Instruction), 1 (1), 35-47.

Senemoglu, N. (2011). Colleges of Educatioan Students’ Approaches to learning and study skills. Eğitim ve Bilim (Education & Science), 36 (160), 65-80.

Ünüvar, P., & Senemoğlu, N. (2010). Babaların 3-6 yaş grubu çocuklarıyla geçirdikleri zamanın niteliğini geliştirme (Developing the quality of the time period fathers spend with their children at 3-6 years old). Pamukkale University Journal of Educational Faculty. Issue: 27.ss.55-66.

Senemoglu, N., Demirel, M., Yagci, E., & Üstündağ, T. (2009). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inanç düzeyleri (Elementary school teachers’ self- efficacy beliefs). Humanity& Social Sciences Journal. 4(2): 164-171.

İşcan Demirhan, C., & Senemoglu, N. (2009). Effectiveness of values education curriculum for fourth grades. Education & Science, 34(153).

Turan, S., Elcin, M., Uner, S., Odabasi, O., Sayek, I., & Senemoğlu, N. (2009). The impact of clinical visits on communication skills training. Patient Education and Counselling. 77(1), 42-47.

Senemoglu, N. (2007). High-status Turkish female administrators in higher education in Turkey. Advancing Women in Leadership On-Line Journal. Summer 2007.

Senemoglu, N. (2007). Changes in teacher education in Turkey. ISTE (International Society for Teacher Education) Newsletter. Number 22. February 2007.  

Senemoğlu, N. (2003). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme uygulamaları, sorunları ve öneriler (Implementations of initial primary teacher training programs in Turkey, problems and recommendations).  S.D.U. Journal of Faculty of Education, Burdur, July, 5, pp: 154 -193.

Senemoğlu, N. (2001). Öğrenci görüşlerine göre öğretmen yeterlilikleri. Eğitimde yansımalar: 2000 yılında Türk Milli Eğitim örgütü ve yönetimi Sempozyumu (Student perception of teacher competencies. Reflection in education: Turkish National Education organization and administration in 2000). Teacher Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK Foundation of Educational Research Development, Ankara: 11-13 January.

Senemoğlu, N. (2001). Çocuk hakları, çalışan çocukların eğitim sorunları (Children’s rights: educational problems of working children). Journal of Education, Art and Culture: Ministry of National Education. July – August – September. pp. 25-35.

Senemoğlu, N. & Çelik, K. (2000). İlköğretimde sayısal göstergeler ve 2000'li yıllarda nitelik geliştirme (Numerical indicators in primary education and qualitative development  in 2000’s).  S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi (S.D.U. Journal of Faculty of Education in Burdur). 1(1), 181-194.

Senemoglu, N. (1998). Kobi'lerde çalışan çocuklar ve eğitim sorunları. Bulunduğu eser: Sanayii bölgelerinde çalışan çocukların sorunları (Educational problems of children working in SMEs. In problems of children working in industrial areas). 55.22-43 TISK Publications, Ankara.

Senemoglu, N. and Fogelman, K. (1995). The effects of cognitive entry behavior and feedback-correction on the level of learning. Journal of Educational Research. 89(1), 59-63.

Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? (Which competencies should preschool curriculum address?). H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Hacettepe University, Faculty of Education).

Senemoğlu, N. (1994). Sınıf öğretmeni bilgiyi aktaran kişi değil, bilgiye ulaşma yollarını öğreten kişidir (A primary teacher is not a person who transfers knowledge to students, but is a person who teaches students how to find information). MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik (MPM Productivity as the Key in Development: Interview of the Month).  No. 81.

Senemoglu, N. (1993). A study of initial primary teacher training in England with implications for the system in Turkey. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Hacettepe University, Faculty of Education).

Senemoğlu, N.  (1992).Türkiye ve İngiltere'de ilköğretime öğretmen yetiştirme ve Türkiye'deki sistemin geliştirilmesi için öneriler (Initial primary teacher training in England and Turkey: recommendations for development of Turkish system). H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi: Türkiye'de îlköğretim Sempozyumu Dergisi (Journal of Hacettepe University, Faculty of Education - Symposium in Primary Education in Turkey).

Senemoğlu, N.  (1990). Öğrenci giriş nitelikleri ve öğretme-öğrenme süreci özelliklerinin matematik derslerindeki öğrenme düzeyini yordama gücü (Predictive power of student characteristics and teaching-learning processes on success on Mathematics achievement). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Hacettepe University Faculty of Education), Number 5.

Senemoğlu, N. (1990). Ortaöğretime öğretmen yetiştirmede "genel kültür" bakımından Fen Edebiyat fakültelerinin etkililiği (Efficiency of teacher training in the area of general culture and arts for secondary schools in the faculties of art and science and of education). Çağdaş Eğitim (Contemporary Education). September, October, November,

Senemoğlu, N. (1989). Okulöncesi eğitimde dilin önemi (The importance of language in preschool education). Milli Eğitim Vakfı Dergisi  (Journal of National Education Foundation). 4(14), 21-22.

Senemoğlu, N. and Özçelik, D. A. (1989). Ortaöğretime öğretmen yetiştirmede meslek bilgisi bakımından Fen-Edebiyat ve Eğitim fakültelerinin etkililiği (Efficiency of teacher training in the area of teacher professional studies for secondary schools in the faculties of art and science and of education). Çağdaş Eğitim (Contemporary Education). 14, 142-144.

Senemoğlu, N. (1989). Orta öğretime öğretmen yetiştirmede "alan bilgisi" bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin etkililiği (Efficiency of teacher training for secondary schools in the faculties of art and science and of education). H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Hacettepe University, Faculty of Education). Number: 4.

Senemoğlu, N. (1989). Öğrenme düzeyini yükseltme (Increasing the level of learning). H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (Joumal of Hacettepe University, Faculty of Education). Number: 3.

Senemoğlu, N.  (1988). Öğretimin geliştirilmesi (Development of instruction). Eğitim ve Bilim (Education and Science). 12: 67.

Senemoglu, N. (1987).Tam öğrenme-avantajları ve sınırlılıkları (Mastery learning-advantages and disadvantages). Eğitim ve Bilim (Education and Science). 12: 66.

Senemoglu, N.  (1987). Sınıf içi öğretmen davranışları üzerine bir araştırma (A research on teacher behaviour in the classroom.) Eğitim ve Bilim  (Education and Science). 11: 64.

 

INTERNATIONAL & NATIONAL PRESENTATIONS

Senemoğlu, N. (2018). Çare Öğretmenler (Teachers are the Solution). Vth International Eurasian Educational Research Congress. 2-5 May, Akdeniz University, Antalya, Turkey.

Derman, İ., & Senemoğlu, N. (2018) Fen Bilimleri Dersinin Yaşamla İlişkilendirilmesine Yönelik Ölçütlerin Belirlenmesi (Determination of Criteria for Associating Science Course with Life).  Vth International Eurasian Educational Research Congress. 2-5 May, Akdeniz University, Antalya, Turkey.

Özmat, D., & Senemoğlu, N. (2018). İngilizce Öğrenmeyi Zorlaştıran Faktörler Üzerine Nitel bir Çalışma. (A Qualitative Study on the Factors that Make Learning English Language Difficult). Vth International Eurasian Educational Research Congress. 2-5 May, Akdeniz University, Antalya, Turkey.

Altındağ, M., & Senemoğlu, N. (2018). Yedinci Sınıf Düzeyinde Öğrencilerin Sentezleyen Zihin ve Yaratıcı Zihin Özellikleri (Seventh Grade Students’ Synthesizing Mind and Creative Mind Characteristics). Vth International Eurasian Educational Research Congress. 2-5 May, Akdeniz University, Antalya, Turkey.

Senemoğlu, N., Metin, E.N., Gürlen, E., Demirkaya, A. S., Yurtçu, M., Özdiyar, Ö., Şen, Z., Güzeller, C. O., Doğan, N., Turan, S., & Acar, T. (2017). Üstün Yeteneklilere Yönelik İlkokul (1-4. sınıf) Öğretim Programı Geliştirme: Bir Eylem Araştırması. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi (ÖZYEK), 7-9 Nisan, İstanbul.

Şen, Z., & Senemoğlu, N. (2017). Öğretim Hizmetinin Yeterliğine İlişkin Algı: Ölçek Geliştirme Çalışması. 4. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, (4th International Eurasian Educational Research Congress), 11-14 Mayıs, Denizli, Pamukkale Üniversitesi (Pamukkale University).

Senemoğlu, N., & Kurşunlu, E. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel Özellikleri: İzmir İli Örneği. 4. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, (4th International Eurasian Educational Research Congress), 11-14 Mayıs, Denizli, Pamukkale Üniversitesi (Pamukkale University).

Ilhan Beyaztas, D., Kapti, S.B., & Senemoğlu, N. (2017). Student Teachers’ Perception on Ideal Teacher Characteristics. ISFTE 2017: 37th Annual International Seminar for Teacher Education, 24-28 April 2017, Aarhus University Organization, Aarhus, Denmark.

Kozikoğlu, İ., Senemoğlu, N. (2016). Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çalışma. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Antalya, Türkiye.

Kozikoğlu, İ., Senemoğlu, N. (2016). Öğretimin İlk Yılı: Mesleğin İlk Yılındaki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlüklerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 3 Haziran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Derman, İ. Can Aran, Ö., Senemoğlu, N. (2016). Üst Başarı Düzeyindeki Liselerden Temel Liselere Geçen Öğrencilerin Öğretim Hizmeti Niteliğine İlişkin Görüşleri. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 3 Haziran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Acar, T., Şen, Z., Doğan, N., Gürlen, E., Senemoğlu, N. (2016) Üstün Yetenekli Çocukların Öğretmenleri Ne Diyor? Bir İhtiyaç Analizi Çalışması. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 3 Haziran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Demirkaya, A. S.,&Senemoğlu, N. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Farklılaştırılmış Öğretime İlişkin Bilgi Düzeyi ve Eğitim İhtiyaçları. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 3 Haziran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Şen, Z.,&Senemoğlu, N. (2016). 9.Sınıf Fizik Dersi Erişi Düzeyinin Belirlenmesi. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 3 Haziran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Demircan-Fıstıkçı, S., Senemoğlu, N. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Akademik Benlik Düzeylerinin İncelenmesi. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 3 Haziran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Akkuş Çakır, N., Senemoğlu, N. (2015). The Impact of Higher-Education on Everyday Problem-solving Skills: A Mixed Methods Study. Paper presented at the 1st International Higher Education Studies Conference (IHEC 2015), İstanbul, Turkey.

Akkuş Çakır, N., Senemoğlu, N. (2015). An analysis of student performance on everyday problem solving tasks. Paper presented at the 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning, Limassol, Cyprus.

 Akkuş Çakır, N., Senemoğlu, N. (2015). Factors affecting the development of pre-service teachers’ higher order thinking skills: A mixed-methods study of the Turkish context. Paper presented at the Junior Researchers of EARLI Conference (JURE 2015), Limassol, Cyprus.

Akkuş Çakır, N. & Senemoğlu, N. (2015). Development of Higher Order Thinking Skills in Initial Teacher Education; A Mixed Method Investigation at College Level. Paper presented at the AERA 2015 Annual Meeting, Chicago, IL, USA

Şen, Z. & Senemoğlu N. (2015).  Prediction Strength of the Student Characteristics on Level of Physics Learning and Student-Teacher Perceptions on Physics Learning. 35th International Society for Teacher Education (ISfTE) Seminar, 21-26 June, Montclair State University, New Jersey/USA.

Özdiyar Ö.,&Senemoğlu N.(2015).  Respectful and Ethical Minds In the Social Sciences Education Curricula.  35th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference,June 21-26, 2015, New Jersey/New York / USA.

Kaptı, S.B., İlhan Beyaztas, D. ve Senemoglu, N.  (2015). Graduate Students’ Opinions on Competency of Educators of Teacher Educators. 35th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference, June 21-26, 2015, New Jersey/New York / USA.

Kozikoğlu, İ., Senemoğlu, N. (2015). The Content Analysis of Dissertations Completed inthe Field of Curriculum and Instruction (2009-2014). ICEFIC International Congress on Education for Future: Issues and Challenges. 13-15 May 2015. Ankara, Turkey.

Kaptı, S.B., Senemoglu, N. (2015). Students’ Perception of Quality of Instruction in Case Based Learning.  ICEFIC International Congress on Education for Future: Issues and Challenges. 13-15 May 2015. Ankara, Turkey.

Derman, İ., Can Aran, Ö., Senemoğlu, N. (2014). The Examination of New 5th Grade Science Book in Terms of 21st Century Themes. 34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference. 22-25 April, Belek-Antalya, Turkey.

Kaptı, S. B., İlhan Beyaztas, D., Kaptı, A., Senemoğlu, N. (2014). Case Based Curriculum in Administration and Leadership. 34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference. 22-25 April, Belek-Antalya, Turkey.

Erdoğan, T., Senemoğlu, N. (2014).Problem Based Learning Teacher Education:Views on Its Promises and Challenges. 34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference. 22-25 April, Belek-Antalya, Turkey.

Özdiyar, Ö.,  Senemoğlu, N. (2014). The Opinions of Students about Ethical and Respectful Minds. 34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference. 22-25 April, Belek-Antalya, Turkey.

Senemoğlu, N., Demirkaya, A. S. (2014). Perceptions of Stakeholders on the Elementary School Teacher Competencies. 34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference. 22-25 April, Belek-Antalya, Turkey.

Özdiyar, Ö.,  Senemoğlu, N. (2013). The Opinions of Social Science Teachers about Ethical and Respectful Education Applications. ISFTE: Teacher Education: Meeting the Needs of the New Generation, 27-31 Mayıs, Hong Kong Baptist University.

Can Aran, Ö., Senemoglu, N. (2013). The Examination of 7th Grade Science and Technology Curriculum in Terms of Disiplined Mind. ISfTE: Teacher Education: Meeting the Needs of The New Generation, 27-31 Mayıs, Hong Kong Baptist University.

Derman, İ.,  Senemoglu, N. (2013). Sustainable Environmental Awareness of 9th and 12th Grade Students’. ISfTE: Teacher Education: Meeting the Needs of The New Generation, 27-31 Mayıs, Hong Kong Baptist University.

Senemoğlu, N. (2012). Türkiye’ de Program Geliştirmenin Sorunları ve Çözüm Önerileri (Problem and Solutions of Curriculum Development in Turkey). II. Ulusal  Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27 Eylül, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. (2nd National Curriculum & ınstruction Congress, September 27, 2012, Abant Izzet Baysal University, Bolu).

Senemoğlu, N. (2011). Yükseköğretimde Öğretme ve Öğrenmede Yönelimler (Teaching and Learning Trends in Higher Education). 28 Temmuz, Fatih University, Ankara.

Kaptı, S.B., İlhan Beyaztaş, D. & Senemoğlu, N. (2011). Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Dersi Programlarının İncelenmesi (An Analysis of Elementary School Curricula since the Foundation of Republic of Turkey) 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül, Burdur (20th National Educational Sciences Congress, 8-10 September, 2011, Burdur).

Can, Ö.,  Senemoğlu, N. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinin Öğretim Hizmetinin Niteliğinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Quality of Instruction in Instructional Principles and Methods Course). I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (1st International Conference on Curriculum and Instruction), 5-8 Ekim (November), Eskişehir, Türkiye.

Savas, B., Senemoglu, N. & Kocabas, A. (2011). The Effects Of Integrated Unit And Constructivist Based Teaching Learning Process On Fourth Grades Students' Learning Levels, Attitudes Towards Learning, Academic Self-Confident. Wces2012 4th World Conference On Educational Sciences, 2-5 February, Barcelona.

Özdiyar, Ö., Senemoğlu N. (2010). Developing an Attitude Scale for Course in Introduction to Educational Sciences. I. Ulusal  Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 13-15 Mayıs, Balıkesir Universitesi, Balıkesir (1st national conference of Curriculum & Instruction, 13-15 May).

Senemoğlu , N. (2009, Ekim). Yeni geliştirilen programlar neler getirdi neler götürdü? (What kind of opportunities has arisen or disappeared within the new curricula). 30th Anniversary of Journal of Teachers World.

Ünüvar, P. Senemoğlu, N. (2009, Ekim). Annelerin görüşlerine göre babaların 3-6 yaş grubu çocuklarıyla etkileşimleri (mothers' perceptions about fathers’ interactions   with their children 3-6 age). 18th National Congress of Educational Sciences, University of the Ege. 1-3 2009. Kuşadası.

Senemoglu , N. (2008, Nisan). How effective are teacher education curricula in Turkey? Student teachers, faculties, mentors and teachers let us know.28th Annual International Seminar Continuing Development in Teacher Education, University of New England Armidale, Australia.

Senemoglu, N., Berliner, D., Yildiz, G., Dogan, E., Savas, B., & Celik, K. (2007, Ağustos). Approaches to learning and study skills of Turkish and American students in colleges of education. EARLI 12th Biennial Conference, hosted by University of Szeged. Budapest, Hungary

Turan S., Uner S., Elçin M., Odabaşı O., Sayek İ., & Senemoglu N. (2007, Ağustos). Evaluation of communication skills training and its relationship to clinical visits, AMEE 2007, 25-29 August, Trondheim, Norway.

Senemoglu, N. (2007, Haziran).  Approaches to learning and study skills of Turkish students in colleges of education. ISTE 2007 International Society for Teacher Education 27th Annual Seminar hosted by the Institute of Education, University of Stirling, Stirling, Scotland.

Senemoglu, N. (2006, Ekim). High status Turkish women administrators in higher education. Woman transforming communities through pedagogy, critical scholarship and activism.  32nd annual fall conferences. Sponsored by Wayne State University, Detroit, MI.

Senemoglu, N. (2005, Kasım). Turkish educational system and Hacettepe University. Posters and Roundtable Featuring, International Education Week. Arizona State University, Tempe, AZ.

Senemoğlu, N. (2005). Beyinde Öğrenmenin Oluşumuna Göre Öğretimin Düzenlenmesi (Organizing Teaching and Learning Activities according to the Brain’s Learning Functions) Özel Okullar ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 28-29 Ocak, Antalya.

Senemoğlu, N. (2004, Kasım). Etkili okul etkili öğretmen (Effective school and effective teacher). Conference, Ege University, Faculty of Education, İzmir.

Senemoğlu, N. (2003, Mayıs). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme uygulamaları, sorunları, öneriler, sınıf öğretmeni yetiştirme (Elementary school teacher training: applications, problems and recommendation). Teacher Training at Contemporary Education Systems, National Symposium, Faculty of Education, Cumhuriyet University, Sivas.

Senemoğlu, N. (2003, Nisan). Fakülte- okul işbirliği 21.yüzyılda öğretmen eğitimi:Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin değerlendirilmesi (Faculty-school cooperation, teacher training in 21st century: evaluation of teacher training system in Turkey). Panel, Anadolu University, Eskişehir.

Senemoğlu, N. (2003, Mart). Öğrenme ve öğretme sorunları (Problems of learning and teaching). 150th Anniversary Activities of Teacher High Schools’ Establishment, Burdur.

Senemoğlu, N. (2001, Mayıs). Türkiye’de dünyada sınıf öğretmeni yetiştirmeye ilişkin programların kapsamı, karşılaştırılması ve Türkiye’deki programın geliştirilmesine dönük öneriler (The comparisons of initial teacher training programs in Turkey and the world and recommendations for curriculum development in Turkey). 2001 Initial Teacher Training Programs Evaluation Meeting, Mersin.

Senemoğlu, N. (2001, Mayıs). Kişilik gelişiminde ailenin rolü (The role of parents in personality development). Panel and Conference on Healthy Parents and Society, Burdur.

Senemoğlu, N. (2001, Mayıs). Eğitimde karşılaşılan öğrenme sorunları ve çözüm önerileri (The learning problems in education and recommendations). Conference, Ereğli.

Senemoğlu, N. (2001, Mart). Öğrenci görüşlerine göre öğretmen yeterlikleri (Student perception of teacher competencies). Conference at the Anniversary of the Establishment of Teacher Training School. Burdur Eğitim Fakültesi (Burdur Faculty of Education).

Senemoğlu, N. (2001). Öğrenci görüşlerine göre öğretmen yeterlikleri (Teacher competencies with respect to students’ perceptions). Symposium of Turkish National Education Organization and Administration in 2000.

Senemoğlu, N. (1999, Mayıs). Bilgi işleme kuramına göre öğrenmenin oluşumu ve öğretimin düzenlenmesi (The construction of learning and the design of instruction in the information processing theory). Seminar in Burdur.

Senemoğlu, N. (1999, Mart). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği (Initial teacher training and profession of teacher). Panel in Burdur.

Senemoğlu, N. (1998). Türkiye’de eğitim, öğretme-öğrenme sorunları (Teaching-learning problems in Turkey and recommendations for solutions). Lecture at Faculty of Technical Education, University of Karaelmas, 07.05.1998; Lecture Arranged by the Head Official of Safranbolu, 07.05.1998; Lecture Arranged by the Child Council of Yenice Town Council 08.05.1998

Senemoğlu, N. (1998). Atatürk ve eğitim politikaları (Atatürk and his educational policies). Panel organized by the Council of Burdur.

Senemoğlu, N. (1998, Kasım). Okulöncesi eğitim ve ilköğretim bütünlüğü (Integration of preschool and primary education). Panel organized by the Faculty of Education in Burdur, University of Süleyman Demirel.

Senemoğlu, N. (1998, Ekim). Okul öncesi ve sınıf öğretmenliği lisans programlarına ilişkin bir inceleme (Evaluation of the preschool and primary teacher training programme). Symposium in Teacher Training in the Age of Knowledge Arranged by ANAÇEV in Ankara.

Senemoğlu, N. (1998). Öğretme- öğrenme sorunları (Problems of teaching and learning). Paper presented at the Conference of Süleyman Demirel University, Burdur Faculty of Education on the 75th Anniversary of Establishment of the Turkish Republic.

Senemoğlu, N. (1996). Yaratıcılık ve öğretmen nitelikleri (Creativity and teacher characteristics). Panel in Creativity and Education hosted by the Turkish Military Academy, Ankara.

Senemoğlu, N. (1994). Öğretmenlik Mesleği Sorunları (Problems of the teaching profession). Öğretmenler Günü Etkinlikleri, 24-25 Kasım, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 Senemoğlu, N. (1994). Mezun Öğrencilerin Görüşlerine Göre Üniversite Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretmenlik Davranışları(University Professors’ attitudes in Class based on Students’ Perceptions) I. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Senemoglu, N. (1994). English Students' perceptions on initial primary teacher training program and comparison of initial primary teacher training curricula in England and Turkey. Paper presented at the Conference of ICET, Istanbul.

Senemoğlu, N.  (1992). İngiltere ve Türkiye’de ilköğretime öğretmen yetiştirme ve Türkiye’de ilköğretime öğretmen yetiştirmenin geliştirilmesi için öneriler (Initial primary teacher training in England and Turkey; recommendations for development for the Turkish system). Symposium in Primary Education in Turkey.

Senemoğlu, N. (1990). Gelişim ve öğrenme (Development and learning). Child and Education (Panel).

WORKSHOPS AND SEMINARS

Senemoğlu, N. (2018). “Yetişkin Eğitimi: Eğitim Programı Hazırlama Eğitimi (Adult Education: Curriculum Development Training) . 15 January, Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (Hacettepe University Lifelong Learning Center) – TEDAŞ, Ankara.

Senemoğlu, N. (2017). Öğretimin Yönetimi (Management of Teaching). 23 September, Metod Koleji, Ankara.

Senemoğlu, N., Hazır Bıkmaz, F., & Kaptı, S.B. (2017). Brain friendly education (PreK-12 education/instructional principles, Multiple intelligence, Five minds for the future, Higher order thinking skills). Teachers Professional Development Seminars. 14-25 August. Tarabya British Schools, İstanbul.

Hazır Bıkmaz, F., Senemoğlu, N., & Kaptı, A. (2017). Components of Curriculum, Designing Effective Instruction: Specification Table- Academic- year Plan, Unit Plan, Lesson Plan. Teachers Professional Development Seminars. 14-25 August. Tarabya British Schools, İstanbul.

Doğan, N., Senemoğlu, N., & Kaptı, S.B. (2017). Educational Measurement and Evaluation (Diagnostic, Formative, Summative Measurement and Evaluation Techniques). Teachers Professional Development Seminars. 14-25 August. Tarabya British Schools, İstanbul.

Senemoğlu, N. (2015). Okulöncesi Eğitimden Ortaöğretime (PreK-12) Beyin Dostu Eğitim Ortamları.  ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Erken Çocukluk Döneminde Başlayan Eğitim Sempozyumu, 21 Mart. Ankara.

Senemoğlu, N. (2014). Birinci Gün Sunularının Değerlendirilmesi(Evaluation of First Day Presentations). Özel Güvenlik Hizmetlerinde 10’uncu Yıl Değerlendirme Semineri, 24 Kasım 2014. Afyon.

Senemoğlu, N. (2014). ÖZGEP ve DACUM Analizi. Özel Güvenlik Eğitimleri Projesi (ÖZGEP) Çalıştayı  14 –16 Haziran, Bolu.

Senemoğlu, N. (2014). Çalıştayın Değerlendirilmesi. Özel Güvenlik Eğitimleri Projesi (ÖZGEP) Çalıştayı  14 –16 Haziran, Bolu.

Senemoğlu, N. (2013). Curriculum Evaluation. Curriculum Design and Development, Instruction, Measurement and Evaluation in Adult Education, Seminar. TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı, Ankara.

Senemoğlu, N. (2013). Adult Characteristics & Adult Education. Curriculum Design and Development, Instruction, Measurement and Evaluation in Adult Education, Seminar. TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı, Ankara.

Senemoğlu, N. (2012). Yükseköğretimde Öğretme-Öğrenme Süreçlerindeki Yönelimler(Trends Through Teaching Learning Process in Higher Education.), Eğiticilerin Eğitimi Semineri. Kara Harp Okulu. 12-13 Nisan 2012, Ankara.

Senemoğlu, N. (2011). Yükseköğretimde Öğretme ve Öğrenmede Yönelimler(Trends in Teaching-learning Process at Higher Education ) Eğiticilerin Eğitimi Semineri. 14-15 Ekim, Ardahan Üniversitesi, Ardahan.

Senemoğlu, N. (2011). Yükseköğretimde Öğretme ve Öğrenmede Yönelimler(Trends in Teaching-learning Process in Higher Education ), Konferans, 28 Temmuz, Fatih Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (2008). Çeşitli yaklaşımlara göre öğrenmenin oluşumu ve beyin dostu öğretimin düzenlenmesi (Various aspects of learning and teaching at higher education). Mehmet Akif Ersoy University Faculty Development Seminar. MAKU Center for Continuing Education.  August 18-23, 2008

Senemoglu, N. (2007). Development, learning and teaching at higher education. International Engineering Education Seminar. Kadir Has University. November 22, 2007.

Senemoglu, N. (2006). Problem Based Learning. Workshop organized by Center for Learning and Teaching Excellence at the Arizona State UniversityArizona, USA. November 16, 2006, in MU 216 Graham.

Senemoğlu, N. (2005). Anlamlı öğrenme ve öğretme strateji ve teknikleri.  Eğiticilerin Eğitimi Semineri, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı.  (Constructivism: teaching models and strategies. In-service military trainers training. Army Training and Doctrine Command).

Senemoğlu, N. (2004, August). Etkili öğretme ve öğrenme (Effective teaching and active learning). Conference, Şişli Terakki Foundations Schools, İstanbul.

Senemoğlu, N. (2001). Sınıf Öğretmenliği Programlarının Değerlendirilmesi Toplantısı. 19-20 Mayıs, Mersin.

Senemoğlu, N. (2001). Etkili Öğrenme ve Öğretme Stratejileri. (Effetive Learning and Teaching Strategies), Hizmetiçi Eğitim Semineri, 19-23 Şubat, Silopi.

Senemoğlu, N. (2001).  Öğretmenler için Etkili Öğrenme ve Öğretme Stratejileri Semineri(Seminar on Effective Learning and Teaching Strategies for Teachers), 03-08 Eylül Milli Eğitim Bakanlığı-Burdur Eğitim Fakültesi, Isparta.

Senemoğlu, N. (2000). Etkili öğrenme ortamlarının düzenlenmesi (Designing active teaching-learning environment). Lectures arranged by Province Directorate of National Education in Burdur and Afyon .

Senemoğlu, N. (2000).  Etkili Öğrenme Ortamlarının Düzenlenmesi. (Designing Effective Learning Environment), Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Okul Müdürlerine Düzenlenen Konferans, 3 Mart, Burdur.

Senemoğlu, N. (2000). Etkili Öğrenme Ortamlarının Düzenlenmesi(Designing Effective Learning EnvironmentAfyon Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul Müdürlerine Düzenlenen Konferans, 18 Şubat, Afyon.

Senemoğlu, N. (2001, Şubat). Aktif öğretme ve öğrenme stratejileri (Active teaching and learning strategies). In-Service Teacher Training Seminar, Silopi, Founded by UNDP-GAP BKI.

Senemoğlu, N. (2001, Eylül). Aktif öğrenme ve öğretme stratejilerihizmet içi eğitim semineri ( In-service education for teachers on effective teaching-learning strategies). Founded by MONE. Süleyman Demirel University, Burdur College of Education.

Senemoğlu, N. (2000). İlköğretim müfettişleri aktif öğretme ve öğrenme stratejileri (In-service education for inspectors on active teaching-learning strategies). Founded by MONE. Süleyman Demirel University, Burdur College of Education.

Senemoğlu, N. (1999). İlköğretim müfettişleri aktif öğretme ve öğrenme stratejileri (In-service education for inspectors on active teaching-learning strategies). Founded by MONE. Süleyman Demirel University, Burdur College of Education.

Senemoğlu, N. (1999). Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği(Teachers’ Education and Teacher as Profession). Mart, Burdur.

Senemoğlu, N. (1999). Bilgiyi İşleme Kuramına Göre Öğrenmenin oluşumu ve Öğretimin Düzenlenmesi(Learning Process and Designing Instructional Activities according to Knowledge-process theory). Mayıs,  Burdur.

Senemoğlu, N. (1999).İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyalleri Kullanım Kursu ( In-service education for inspectors on effective teaching-learning strategies and use of materials), 2-29 Temmuz Milli Eğitim Bakanlığı-Burdur Eğitim Fakültesi, Isparta.

Senemoğlu, N. (1995). METGE projesi kapsamında program geliştirme, araştırma teknikleri, araştırma raporlarının değerlendirilmesi, yetişkinler eğitimi (Seminar series on curriculum development, research methods, and adult education as part of the project of vocational education development (METGE) ). Ankara, Mersin, Trabzon, and Aksaray.

Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi Eğitim öğretmenlerine Okul öncesi Eğitim programlarının Tanıtımı(Introducing Pre-school Curriculum to the Pre-school Teachers) M.E.B. Hizmetiçi Eğitim Merkezi. Almus, Tokat.

Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi Eğitim Programları Taslaklarının İncelenmesi. (Examining the Drafts of Pre-school Training Programs) İzmir.

Senemoğlu, N. (1992-1994). “Yetişkinler Eğitimi” (Adult Training), TRT, TCK, DDY ve Türk Tabipler Odası Personeli İçin “Eğiticilerin Eğitimi” Seminerleri.

Senemoğlu, N. (1992-1993) “Program Geliştirme ve Öğretmenlik Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Seminerleri” (Seminar on Curriculum Development and Teachers’ Practice). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Senemoğlu, N. (1992-1993).  Program geliştirme ve öğretmenlik uygulamaları (Curriculum development and teaching practice). In-service Teacher Training for High School. University of Hacettepe, Department of Educational Sciences. Ankara.

Senemoğlu, N. (1992). İngiltere ve Türkiye’de İlköğretime Öğretmen Yetiştirme ve Türkiye’de İlköğretime Öğretmen Yetiştirmenin Geliştirilmesi İçin Öneriler(Recommendations on teacher training programs in Turkey and United Kingdom). Türkiye’de İlköğretim Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

KEYNOTE SPEECHES

Senemoğlu, N. (2018). Eğitim Ortamları (Learning Environment). 15 Mart, Çayyolu Semt Meclisi, Ankara.

Senemoğlu, N. (2018). İnsan Olmak, Kadın Olmak (Being a human, being a woman). 8 Mart Kadınlar Günü (International Women’s Day on 8th March). Burhaniye Belediyesi (Burhaniye Manucipality). Burhaniye-Balıkesir.

Senemoğlu, N. (2017). Düşünme Becerileri (Thinking Skills). IVth International Eurasion Educational Research Congress. 11-14 May, Pamukkale University, Denizli, Turkey.

Senemoğlu, N. (2016). Teacher’s Day Speech: 24 Kasım Öğretmenler Günü; Düşünme Becerileri Eğitimi ve Öğretmen (Teacher and Thinking Skills Teaching)  Hacettepe University, Ankara.

Senemoğlu, N. (2016). Okulöncesi Eğitiminden Yüksek Öğretime Beyin Dostu Eğitim Ortamları. 16 Mart 2016. Anadolu üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.

Senemoğlu, N. (2015).  Beyin Dostu Öğrenme Ortamları, 23 Kasım, Erzincan Üniversitesi, Erzincan.

Senemoğlu, N. (2015). (Çalıştay Açılış Konuşması) Çizgi Dışındakilerin İsrafına Engel Olmak. Üstün Yeteneklilik Eğitiminde Etkili Öğretim Stratejileri Çalıştayı. 18-20 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (2015). (Bilim Şenliği Açılış Konuşması) Okulöncesi Eğitiminden Yüksek Öğretime Beyin Dostu Eğitim Ortamları. Bilişim Şenliği. 4-6 Mayıs, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Senemoğlu, N. (2013). Beyin Dostu Eğitim Ortamları (Brain-friendly learning environments). 4 Kasım, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Senemoğlu, N. (2013). Beyin Dostu Eğitim Ortamları(Brain-friendly Learning Environments) Konferans, 25 Kasım, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Senemoğlu, N. (2012). Öğretmenler Günü Konuşması: 24 Kasım Öğretmenler Günü; Atatürk ve Eğitim. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (2011). Okul Öncesi Öğretimden Yüksek Öğretime, Beyin Dostu Eğitim Ortamlar (From pre-school to higher education, Brain-friendly learning environments) ı. 12 Aralık, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Senemoğlu, N. (2011). Okul Öncesi Öğretimden Yüksek Öğretime, Beyin Dostu Eğitim Ortamları(Brain-friendly Learning Environments Learning Environments during Pree School.) Konferans.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, AİBÜ Eğitimci Düşünce ve Gençlik Topluluğu, 09 Mayıs, Bolu.

Senemoğlu , N. (2009, May). Kapanış Konuşması. 1st International Conference of Living Theorists-Howard Gardner, Mehmet Akif Ersoy University.

Senemoğlu, N. (2009). Yeni Geliştirilen Programda Ne Gibi Fırsatlar Ortaya Çıktı ve Kayboldu(Gains and Looses through Newly Developed Programs). Panelist. Öğretmen Dünyası Dergisi 30. yıl dönümü.

Senemoğlu, N. (2008, November). Okulöncesi eğitimden yükseköğretime öğrenci dostu eğitim ortamları (Designing brain friendly teaching-learning environment from preschool to higher education). Dumlupınar University College of Education.

Senemoğlu, N. (2008, November). Düşünme becerileri: eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık (Gaining higher order thinking skills; critical thinking, problem solving, creativity). Mersin University.

Senemoğlu , N. (2008, September). Yapılandırmacı yaklaşım ve beyin dostu eğitim ortamlarının düzenlenmesi (Designing brain friendly teaching-learning environment and constructivist instruction). Beytepe Primary School.

Senemoğlu, N. (2008). Yapılandırmacı Yaklaşıma göre Öğretme-Öğrenme Süreçlerinin Düzenlenmesi, (Organizing Learning and Teaching Activities based on Constructivist Approach) Konferans. 4 Eylül, Beytepe İlköğretim Okulu, Ankara.

Senemoğlu, N. (2008). Yetişkin Eğitimi ve Beceri Eğitiminin Temel İlkeleri (Basic Principles of Adult Learning and teaching  psychomotor skills ), Panelist. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi: Sürekli Tıp Eğitimi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara.

Senemoğlu, N. (2008). Öğrenci Dostu Eğitim Ortamları: Okulöncesi Eğitiminden Yüksek Öğretime, (Student friendly learning environments from pre-school through higher education) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi, Burdur.

Senemoğlu, N. (2008, March). Yetişkin eğitimi ve beceri öğretiminin temel ilkeleri (Adult education and principles of  teaching psychomotor skills). Medical Education Panel. Hacettepe University College of Medicine.

Senemoğlu, N. (2008, March). Okulöncesi eğitimden yükseköğretime öğrenci dostu eğitim ortamları (Learner friendly teaching-learning environment: From pre-school to higher education). Mehmet Akif Ersoy University, Center for Continuing Education.

Senemoğlu, N. (2007, May). Okulöncesi eğitimden yükseköğretime ABD’ de öğretme –öğrenme ortamları (Teaching-Learning environment from earlychildhood to higher education in the US). Conference at Hacettepe University, Ankara.

Senemoğlu, N. (2007, March). Okulöncesi eğitimden yükseköğretime ABD’de eğitim ortamları (Learner friendly teaching-learning environment: From preschool to higher education in the US). North Cyprus Turkish Republic: Atatürk Teacher Academy.

Senemoğlu, N. (2007, November). Okulöncesi eğitimden yükseköğretime öğrenci dostu eğitim ortamları (Learner friendly teaching-learning environment: From pre-school to higher education). Selçuk University, College of Education.

Senemoğlu, N. (2007). Okulöncesi Eğitimden Yükseköğretime Öğrenci Dostu Eğitim Ortamları(Student friendly Learning Environment from Pre-School through Higher Education), Konferans. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi, İstanbul.

Senemoğlu, N. (2007). Uluslarası Bağlamda Türkiye’ de Öğretmen Yetiştirme(Teachers Training in Turkey from International Perspective), Panelist. Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü ve Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük

Senemoğlu, Nuray. (2007). Okulöncesi Eğitimden Yükseköğretime ABD’de Eğitim Ortamları, (Learning Environment in the USA from Pre-school through Higher EducationKonferans. 23 Mayıs,  Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (2003).  Fakülte- Okul İşbirliği) 21.Yüzyılda Öğretmen Eğitimi: Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Değerlendirilmesi(Cooperation between Faculty and School), Panel. 18 Nisan, Eskişehir.

Senemoğlu, N. (2003). Anlamlı Öğrenmeyi Sağlama, (Facilitating meaningful learning)  Konferans. 26 Mart, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Senemoğlu, N. (2001). Eğitimde Karşılaşılan Öğrenme Sorunları ve Çözüm Önerileri(Problems and solutions in Education) Konferans, 14 Mayıs, Ereğli.

Senemoğlu, N. (2001). Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlilikleri(Teachers’ competencies based on Students’ Perceptions) Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü Kutlama Etkinliğinde Konferans, 16 Mart, Burdur.

Senemoğlu, N. (2001). Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlikleri. (Teachers’ competencies based on Students’ Perceptions) 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu, Ankara.

Senemoğlu, N. ( 1998). Atatürk ve Eğitim Politikaları.(Atatürk and His Education Policy) Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen, Atatürk’ün Eğitim Politikaları, Günümüzde Eğitim ve Öğretmen Sorunları Konulu Açık Oturum. 27 Kasım, Burdur.

Senemoğlu, N. (l998). Öğretme-Öğrenme Sorunları(Problems of Teaching and Learning) 75. Yıl kutlamaları çerçevesinde Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Tarafından Düzenlenen Konferans, 27 Mayıs, Burdur.

Senemoğlu, N. (1998). Öğretme- Öğrenme Sorunları. (Problems of Teaching and Learning) Safranbolu Kaymakamlığı 75. Yıl Kutlama Etkinliği olarak Konferans, 7 Mayıs, Karabük.

Senemoğlu, N. (1996). Yaratıcılık ve Öğretmen Nitelikleri.(Creativity and teachers’ skills) Yaratıcılık ve Eğitim Paneli,  Kara Harp Okulu, Ankara.

Senemoğlu, N. (1992). İngiliz ilkokullarında öğretme-öğrenme süreçleri (Teaching-learning process in the English primary schools). University of Hacettepe, Department of Educational Sciences. Ankara.

Senemoğlu, N. (1990). Psiko-sosyal gelişim (Psycho-social development of children). Association of Women at University. (Lecture).

Senemoğlu, N. (1990). Psiko-sosyal Gelişim (Psycho-social Development). Konferans, Anıttepe Soroptomistler Derneği, Ankara.

Senemoğlu, N. (1990). Gelişim ve Öğrenme. (Development and Learning) Türkiye Birinci Uluslararası Çocuk Fuarı, Çocuk ve Eğitim Paneli, Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu, Ankara.

OPEDS

Senemoğlu, N. (2017, November 27). Öğrenmede ders süresi ne kadar önemli? (How important is the duration of the lesson to learning? Hürriyet Gazetesi (Hurriyet Newspaper)

Senemoğlu, N. Bir Eğitim Sisteminde Sınavların Yeri Nedir; Bireylerin Kendilerini Gerçekleştirmelerine Nasıl Katkıda Bulunur? (What is the Place of Examinations in an Educational System? How do exams affect individuals' self-fulfillment?)(http://www.egitimveegitim.com/soz_egitimcilerde/2935-prof_dr_nuray_senemoglu.html

Senemoğlu, N. (2008, August 14). Laik hukuk devletini korumak (Maintaining secularism and law based state). Cumhuriyet Gazetesi (Cumhuriyet Newspaper).

Senemoglu, N. (2008, April 18). Akıllı tahtanın akılsız kullanıcıları (Foolish users of smart board). Cumhuriyet Gazetesi (Cumhuriyet Newspaper).

Senemoglu, N. (2007). Hizmet içi eğitim ve yetişkin eğitimi (In-service training and adult education). Polis Dergisi (Turkish Police Magazine), (57): 9-11.

Senemoğlu, N. (2001, April). Atatürk ve eğitim (Atatürk and education.) http://www.herseyegitim.com.

Senemoğlu, N. (1994). Sınıf Öğretmeni Bilgiyi Aktaran Kişi Değil, Bilgiye Ulaşma Yollarını Öğreten Kişidir (Primary Teacher is not a person who gives knowledge to students directly, but is a person who teaches students how to Learn). MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik. Sayı.81. (Ayın Söyleşisi)

Senemoğlu, N. (1993). Her üniversite mezunu ilkokul öğretmeni olabilir mi? (Can any university graduate be a primary school teacher?). Cumhuriyet Newspaper.


RADIO AND TELEVISION APPEARANCES

Senemoğlu, N. (2007). 21. yüzyıl öğretmeni hangi özelliklere sahip olmalı (What kind of characteristics should 21st Century teachers have? ). TRT INT (TV), November 24, 2007. 

Senemoğlu, N., and et al (2000). Okulöncesi eğitimde ailenin rolü (Role of the family in the preschool education). Light of Education (Eğitim Güneşi) TRT – 2 (TV), 28 0ctober, 2000.

Senemoğlu, N. and et al (2000).  Okulöncesi eğitimde kurumların rolü (Role of institutions in early childhood education). Light of Education (Eğitim Güneşi) TRT-2 (TV.) 4 November 2000.

Senemoğlu, N. (2000). Kişilik gelişiminde ailenin rolü  (Role of Parents in Personality Development). Bucak TV.

Senemoğlu, N. (1988). Sosyal gelişim (Social development). TRT 1. Çocuklar Büyürken (While Children Growing up) Program No: 24

Senemoğlu, N. (1988). Öğrenmenin yol ve yöntemleri  (Methods of learning to learn).    TRT 1. Çocuklar Büyürken (While Children Growing up) Program No: 30

 

RESEARCH PROJECTS

Senemoğlu, N. (2013- 2015 ). Hacettepe Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği düzenlenen “Özel Güvenlik Görevlisi Eğitim Programı Geliştirme” Proje koordinatörü (Development of Special Forces Training Program. Turkish National Police Ministry of Interior.

Senemoglu, N. (2006). Turkish and American students’ study skills and learning approaches. Arizona State University/Hacettepe University.

 Senemoglu, N. (2006). High status Turkish female administrators in higher education in Turkey. Presented at research on women and education.  32nd Annual Fall Conference, October 26-28, 2006, Detroit, Michigan. 

Senemoğlu, N., Yagci, E., Demirel, M., Ustundag, T., Pehlivan, H.,  Demir, K., Demirhan, C., & Ayvaz, Z. (2005). İlköğretimin ilk yıllarında öğretme-öğrenme süreçleri ve öğretmen yeterlikleri (Teacher self-efficacy and teaching-learning process in the early years classes in Turkey). Hacettepe University, Unit of Research Projects, Ankara. 

Senemoğlu, N. (2003). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme uygulamaları, sorunları (Elementary school teacher training: applications, problems and recommendations in Turkey). Paper presented at Teacher Training for Contemporary Educational System Symposium, Sivas Cumhuriyet University, Sivas.

Senemoğlu, N., Ünüvar, P., Savaş, B., & Yıldız, Z. (2001). Öğrenme stratejilerini öğrenmeleri sağlanan öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme düzeyindeki artışın izlenmesine ilişkin bir araştırma (A follow up study on the increase in learning levels of students whose
teachers were trained on learning strategies). Unpublished Research Report and Handbook. Burdur: Project on the Improvement of School Access Rate in Rural Areas: UNDP – GAP BKİ.

Akhun, İ., Bircan, İ., Bülbül, S. Kavak, Y., & Senemoglu, N. (2000) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın mesleki eğitimin kız öğrencilerin mesleğe yöneltilmesi ve istihdamı açısından değerlendirilmesi araştırması (Evaluation of vocational orientation of female students in vocational high school).  Ankara, TR: Publications of Ministry of State.

Akhun, İ., Kavak, Y., & Senemoglu, N. (1999). İBBK işgücü yetiştirme ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin kadın istihdamına katkısı açısından değerlendirilmesi araştırması (Evaluation of effects of vocational training courses arranged by the organization of employment for unemployed women to be employed). Ankara: T.R. Publications of Ministry of State.

Önsoy, R. Demirel, Ö. Açıkalın, A., Senemoglu, N. et al. (1994). Öğrenim görmek üzere Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye’ye gelen yüksek öğretim öğrencilerinin sorunları (Problems of undergraduate students from middle Asian Turkish Republics in Turkey). Unpublished Research Report. Ankara: UNESCO - University of Hacettepe.

Senemoğlu, N. (1993). Üniversiteden mezun olan öğrencilerin görüşlerine göre öğretim elemanlarının sınıf içi öğretmenlik davranışları (Perceptions of graduate students on their instructors’ teaching behaviour in the classroom). In the Proceedings of the First National Education Symposium. Adana: Çukurova University.

Senemoglu, N. (1991). A study of initial primary teacher training in England with implications for the system in Turkey. Unpublished Research Report, Leicester: The University of Leicester.

Senemoğlu, N. (1989). Öğrenci giriş nitelikleri ve öğretme-öğrenme süreci özelliklerinin matematik derslerindeki öğrenme düzeyini yordama gücü (Predictive power of student characteristics and teaching-learning processes on success on Mathematics achievement). Unpublished Research Report. Ankara: University of Hacettepe.

Senemoğlu, N. (1988). Orta öğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmede Fen-Edebiyat ve Eğitim fakültelerinin etkililiği (Effectiveness of faculties of art and science, and education on initial secondary teacher training). Unpublished Resarch Report. Hacettepe University, Ankara.

Senemoğlu, N. (1987). Bilişsel giriş davranışları ve dönüt-düzeltmenin erişiye etkisi (Effects of cognitive entry behaviour and feedback-correction on achievement). Unpublished Doctorate Thesis. Ankara: University of Hacettepe.

Senemoğlu, N. (1984). Sınıf içi öğretmen davranışları üzerine bir araştırma (A research on Teacher behavior in the classroom). Unpublished Research Report. Ankara: University of Hacettepe.

Senemoğlu, N. (1982). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve anasınıflarının teftişi (Inspection of early childhood education service models under the supervision of MoNE). Unpublished MA. Thesis. Ankara: University of Ankara.

 

PROJECT MANAGEMENT

Coordinator: Development of Special Forces Training Program. Turkish National Police Ministry of Interior (2013-2015)

Coordinator: Senemoğlu, N. (2012). Hosting the directors of The Institutes of Educations and Preparing Final Report. (Eğitim Bilimleri Enstitütüsü Müdürleri Toplantısına Ev Sahipliği ve Sonuç Raporu Hazırlama) 30 Kasım, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Coordinator: Senemoğlu, N. (2011). Hosting the Boards of Professors of Curriculum Development and Preparing Final Declaration ( “Öğretmen Yetiştirme Süreci” Konulu, Eğitim Programları ve Öğretim Alanı Profesörler Kurulu Ev Sahipliği ve Sonuç Bildirgesi )27-28 Ekim, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Coordinator of Hacettepe University, European Universities Association- Doctoral programme project: network 3 (Quality of Doctoral Programmes) (2004)

Executive coordinator;  A follow up study on the increase in learning levels of students whose
teachers were trained on learning strategies. Project on the Improvement of School Access Rate in Rural Areas (Silopi) : UNDP – GAP BKİ.

Executive coordinator; Aktif öğrenme-öğretme stratejileri formatör öğretmen yetiştirme kursu (Active teaching-learning strategies course for mentor teachers project). Ministry of National Education and Süleyman Demirel University, Burdur Faculty of Education (2001) (Funded by the World Bank)

Executive coordinator; İlköğretim müfettişleri aktif öğrenme-öğretme stratejileri kursu  (Active teaching-learning strategies course for inspectors). In the Project of Basic Education for the Ministry of National Education (2000) ( Funded by the World Bank)

One of the executor : Meslek liselerindeki kız öğrencilerin mesleki oryantasyonu projesi (The  project of vocational orientation of female students in vocational high schools). State Ministry, General  Directorate of Women’s issues / World Bank (Project for Employment and Education ) (1996-2000)

One of the executor : İşgücü Yetiştirme Kurslarının Kadın İstihdamına Katkısı  (Project of Contributions of Workforce Training Courses to Women’s Employment). State Ministry, General  Directorate of Women’s issues / World Bank (Project for Employment and Education ) (1996-2000)

Executive coordinator; İlköğretim müfettişleri aktif öğrenme-öğretme stratejileri kursu  (Active teaching-learning strategies course for inspectors). In the Project of Basic Education for the Ministry of National Education (1999) ( Funded by the World Bank)

Executive coordinator; İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme el kitabı hazırlama projesi (Preperation of handbook of active teaching-learning strategies in primary and pre-school project). Corporation of MONE, UNICEF and Süleyman Demirel University, Burdur Faculty of Education (1998-1999)

 

CONSULTANCY SERVICES

Consultant: Project of Redesigning the Curriculum of Security Forces. Cunsultancy provided fot Turkish National police and Ministry of Interior. (2013-2015)

Consultancy: Reforming Turkish National Police Training System. Consultancy Provided for Law Enforcement Training Research Center at Turkish National police Academy. (2012-2014).

Consultant: Milli eğitimi geliştirme projesi fizibilite çalışması (The feasibility studies of the National education project). (1996-1997) (Funded by the World Bank)

Chairperson of Biology Panel: YÖK/World Bank National Education Development Project

Consultant: Mesleki ve teknik eğitimi geliştirme projesi  (Curriculum development and sources of teaching-learning materials in the project of vocational and technical education development ). (METGE) for the Directorate of Vocational Education for Girls (1995) (Funded by the World Bank)

Consultant: Project for UNESCO and University of Hacettepe (1993-1994)

Chairperson of Commission: Anaokulu ve anasınıfı eğitim programlarını hazırlama komisyonu (Curriculum development for early years (4-6 year olds)).  For the Ministry of National Education (1993-1994)

Consultant: Sanat tarihi eğitim programlarının geliştirilmesi (Curriculum development in art history for the ministry of national education) (1989-1990)


SELECTED PROFESSIONAL MEETINGS

18th National Education Council Preparation Studies. Increasing to access school in early education years and secondary level. Commission, July, 2010.

1st International Conference of Living Theorists-Howard Gardner Mehmet Akif Ersoy University, May 23-24, 2009

General Assembly Meeting of International Association for the Advancement of Curriculum Studies, Representative of Turkey. Cape Town. September 2009.

28th Annual International Seminar Continuing Development in Teacher Education. University of New England, 20-25 April 2008. Armidale, Australia

Wakonse-Arizona. Inspiration and Support for College Teaching and Learning, Camp Tontozona, May 18-21,2006.

The Arizona Board of Regents Tri University Collaboration on Learner-Centered Practice. Creating Learning Communities Among Faculty. Workshop, Tempe, May 15, 2006

AERA, Writing to Think, Learn and Communicate: Using Writing-Intensive Learning in the Higher Eucation Classroom. Workshop, San Francisco, April 10, 2006.

AERA, Getting Published: A Panel of Journal Editors and Emerging Scholars. Workshop, San Francisco, April 8, 2006.

AERA Education Research in the Public Interest 2006 Annual Meeting, San Francisco, CA April 7-11, 2006.

EUA Doctoral Programmes Project: Network 3 (Quality of Doctoral Programmes) Partners Meeting at Brussels, 15-16 October, 2004.

 EUA Doctoral Programmes Project: Network 3 (Quality of Doctoral Programmes) Partners Meeting. at Newcastle Upon Tyne, The UK., 16-17 June, 2004.

Mesleki Eğitim ve İstihdamı (Vocational Education and Employment) International Seminar (reporter). National Education Foundation and ETF (European Training Foundation). Kızılcahamam, Ankara, Turkey. January 16-18, 2002.

Deans’ European Academic Network Seminar. London, The UK., September 4-6, 2000.

Evaluation of Projects of Basic Education Programmes. Ministry of National Education. Patalya Hotel, (2000) (Funded by the World Bank)

Aktif öğrenme ve Öğretim Stratejileri Seminerlerinin Değerlendirilmesi. (Evaluation of In-Service Training on Active Teaching-Learning Strategies). Yenifoça, İzmir, 2000.

8th Five-Year Development Plan Commission Meeting, Head of Elementary Education Sub-Commission, 1999.

16th National Education Council, Re-organization Commission vice-chairman, 1999.

16th National Education Council Preparation studies, 1998.

Evaluation of Basic Education Pilot Project. UNICEF and Ministry of National Education, 1998.

The National Curriculum Development of Pre-School Education, Head of Commission. (1992-1994)

PROFESSIONAL MEMBERSHIP

Founder Member of Association of Curriculum & Instruction.

American Education Research Association.

International Association for the Advancement of Curriculum Studies (Representative of Turkey).

International Society for Teacher Education (Representative of Turkey)

European Association for Research on Learning and Instruction.

Research on Women and Education.

Association for Supervision and Curriculum Development.

Journals and Foundations as Serving an International Referee and Representative:

 • Referee of International  Studies in Educational Administration.
 • Referee of Journal of Classroom Interaction.
 • Referee of European Science Foundation.
 • Referee of ELSEVIER.
 • Referee of ISTE.
 • Referee of Journal of International Society for Teacher Education.

 

COURSES TAUGHT at the UNDERGRADUATE LEVEL

 • Curriculum Development and Instruction
 • Educational Technology
 • Learning Psychology
 • Research Methods
 • Developmental Psychology
 • Teaching Practice at High School
 • Teaching Practice at Primary School
 • Teaching Practice at Preschool
 • Educational Measurement and Evaluation
 • Curriculum Development in In-Service Education
 • Teaching-Learning Process
 • Curriculum Development in the Early Years

 

COURSES TAUGHT at the GRADUATE LEVEL

 • Curriculum Theories
 • Curriculum Evaluation
 • Curriculum Development and Evaluation
 • Curriculum Development and Instruction
 • Learning-Teaching Process I-II
 • Child Development and Learning
 • Educational Measurement and Evaluation
 • Research Methods II
 • Learning How to Teach
 • Active Teaching-Learning Strategies
 • Theories of Learning
 • Learning Strategies

 

INTERNATIONAL TEACHING EXPERINECE

 • Under the teaching staff mobility program of Erasmus project: Turkish Characteristics and Adult Education with the Explanations of Theoretical Basis (Graduate Level Course at Second Language Education Department, at Danish School of Education in Copenhagen, Denmark, September 17, 2007).
 • Learning Strategies (at Arizona State University, USA).
 • Metacognition and Metacognitive Strategies, (Arizona State University Tempe, Arizona,  4 Nov. 2007).
 • Problem Based Learning-Workshop (Arizona State University, Tempe, Arizona, USA).
 • Turkish Educational System and Its Implications organized by Unit of  Intercultural Learning Processes, Danish University of Education. Danimarka. 19 Sept. 2007. Under ERASMUS Teacher Exchange program at Danish University.
 • Turkish Educational System For Middle school Children. Presented at the Holmegardsskolen Conference, Karlebo, Denmark (2007).

 

SCHOLARSHIPS and AWARDS

 • The British Council FCO Scholarship
 • Educational Services Trust (England)
 • Encouragement Award of International Publications by TUBA (Science Academy of Turkey)

ADMINISTRATIVE DUTIES

 • Member of University Admininstration Board, Hacettepe University, 2012-2013
 • Member of Executive Board of Ministry of Education (2002-2003).
 • Dean of College of Education Süleyman Demirel University (1997- 2003).
 • Head of Association of Development of Burdur College of Education (1998-2002).
 • Head of Board of Journal of Burdur College of Education (2000-2003).
 • Member of Board of Faculty as a representative of full professorship at the College of Education, Hacettepe University (1997-1997).
 • Member of Board of Faculty as a representative of Associate Professorship at the College of Education, Hacettepe University (1995-1997).
 • Member of Board of Journal of College of Education Hacettepe University (1994-1997).

Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2021). Predictors of the challenges faced by beginning teachers: Pre-service teacher education competency and professional commitment. Research in Pedagogy, 11(1), 1-16. DOI: 10.5937/IstrPed2101001K

Özmat, D., & Senemoğlu, N. (2021). İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlilerinin ve Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejilerinin Kullanımına ve Öğretimine İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi.

Derman, İ., & Senemoğlu, N. (2021). Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersini Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri. Eğitim ve Bilim. DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9178

Özmat, D., Senemoğlu, N. (2021). Difficulties in Learning English by EFL Students in Turkey . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 54(1), 141-173. DOI: 10.30964/auebfd.742803

Can Aran, Ö., Senemoğlu, N. (2021). Exploring the Disciplined Mind in Middle School Science Course . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 152-178. DOI: 10.9779/pauefd.703474

Özmat, D., & Senemoğlu, N. (2020). Yabancı Dil Öğrenmeyi Zorlaştıran Faktörler Üzerine Nitel Bir Çalışma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1235-1253.

Tarım, B., & Senemoğlu, N. (2020). Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerin Bilişim Teknolojileri Öğretim Programlarının Benzer ve Farklı Özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (56), 292-325.

Şen Z., & Senemoğlu, N. (2020) Fizik Dersi Akademik Özgüven Ölçeği Geliştirme Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(3), 1244-1252.

Kozikoğlu, İ., & Senemoğlu, N. (2019). Development of Challenges Scale Faced By Novıce Teachers: A Study on Valıdıty and Relıabılıty. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (48), 219-237.

Üyelik Girişi
Hava Durumu
Takvim
Saat