• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Yönetilen Tezler

DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ


Yıldız Veli, (2024). İlkokul Ders Kitaplarının Karakter Eğitiminin Altı Temel Değeri Bakımından Analizi, Hacettepe Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Topbaş Esra, (2022). Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının korunum kavramını kazanma düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Akdağ Ahmet Ata, (2022). 6. Sınıf öğrencilerinin İngilizce dersinde dinlediğini-okuduğunu anlama ve yazma becerilerine ulaşma düzeyi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Ürün Ebru, (2019). Milli eğitim şuralarında öğretmen yetiştirmeye ilişkin görüşler, kararlar ve önerilerin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Taştan Aslaner Irem, (2019). İngilizce öğretim görevlilerinin dört temel dil becerisinin öğretimine ilişkin Algıladıkları yeterlik düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Maden Zeynep, (2019). Lisans düzeyinde zorunlu İngilizce II dersinden öğrencilerin beklentileri ve erişi düzeylerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Tayboğa Dilruba, (2019). Yaratıcı drama yöntemiyle zenginleştirilmiş matematik öğretiminin öğrencilerin öğrenme düzeylerine ve akademik özgüvenlerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Gümüştekin Abay Meltem, (2017). Türkiye ve Almanya'da hizmet öncesi yabancı dil öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Derman İpek, (2013). Farklı başarı düzeylerindeki okullarda 9 ve 12. sınıf öğrencilerinin ekosisteme ilişkin öğrenme düzeyleri ve sürdürülebilir çevre bilinci ile ilişkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Turgut Şebnem, (2011). İlköğretim öğrencilerinin fen bilimlerinin doğasını algılama düzeyleri ile fen ve teknoloji dersi başarıları ve akademik benlik kavramları arasındaki ilişkiler, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Gülsoy Demet, (2011). İngilizce okutmanlarının ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejilerinin kullanımına ve öğretimine ilişkin görüşleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Çelik Şehnaz Nigar, (2011). Ortaöğretim İngilizce ders kitabı Breeze 9 hakkında öğrenci, öğretmen ve müfettiş görüşleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Çopur Gülbeyaz, (2011). İngilizce hazırlık sınıflarında işbirliğine dayalı öğrenmenin öğrencilerin dört dil becerisine etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Basat Çağla, (2010). TCMB'de yürütülen hizmet içi eğitimin uygulamaya transferine ilişkin katılımcı ve yönetici görüşleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı.

Altındağ Mustafa, (2008). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yürütücü biliş becerileri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Bozoğlu Özgül, (2008). Felsefe dersinde eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılmasına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Ölçer Sevinç, (2004). Okulöncesi eğitim kurumlarında öğretmen çocuk etkileşimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı.

Çalişandemir Fatma, (2002). Burdur ili okulöncesi öğretimi öğretmenlerinin uygulama yeterlik düzeyleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı.

Yildiz Ziynet, (2002). Değişik öğretim kademelerindeki öğrencilerin yazım ve noktalama kurallarını uygulama düzeyleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Program Geliştirme ve Öğretim Ana Bilim Dalı.
Şahin Harun, (1999). Sınıf öğretmeni yetiştirme programlarının değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı.

Korkmaz Baylav Hünkâr, (1997). İlkokul fen öğretiminde araç-gereç kullanımı laboratuar uygulamaları açısından öğretmen yeterlikleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Emir Serap, (1996). Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin meslek derslerindeki akademik başarıları ile uygulama derslerindeki mesleki performansları arasındaki ilişki, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer.

Güleken Gülşen, (1996). Kız meslek liseleri hazır giyim bölümü programlarının hazır giyim sanayinin ihtiyaçlarına cevap verme düzeyi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer.

Kiroğlu M. Kasim, (1995). Anlamlı öğrenme stratejilerinin İngilizce okuduğunu anlamaya etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer.

Yıldızlar Mehmet, (1994). Özel ve resmi ilköğretim okulları 1. Kademe 4. sınıf öğrencilerinin yazma hataları, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer.

Kaya Semra, (1993). Çankaya ilçesi ilkokul öğretmenlerinin sınıf içi öğretmen davranışlarını ne derecede gösterdiklerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı.
 

DOKTORA TEZLERİ
Akman Saim, (2023). 9. Sınıf İngilizce Dersi Öğretme-Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Eminoğlu Emel, (2023). 8. Sınıf Öğrencilerinin Uluslararası Temel Müzik Yeterliklerin Erişme Düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Orhan Alev (2023. )Üniversitelerin Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Topluma Hizmet İşgörülerini Geliştirme Bakımından Eğitim Durumlarının Niteliği, Hacettepe Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Tarım Beyza, (2021). Gelişmiş ülkelerin bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri hedeflerine Türkiye'de 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin ulaşma düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Derman İpek, (2019). Fen bilimleri dersinin yaşamla ilişkilendirilme düzeyi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Demircan Fistikçi Sultan, (2019). Öğrencilerin matematik öğrenme düzeylerinin ardışık olarak birbirini yordama gücü ile öğrenme eksiklerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Demirkaya Abdul Samet, (2018). Sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretime yönelik yeterlik ve uygulama düzeylerine ilişkin algıları, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Kurşunlu Elif, (2018). Türkiye'deki okul öncesi eğitim kurumlarının fiziksel özelliklerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Şen Zeynep, (2018). Öğrenci ve öğretme-öğrenme süreci özelliklerinin fizik dersi öğrenme düzeyini yordama gücü, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Özmat Demet, (2017). İngilizce öğrenmeyi zorlaştıran faktörler, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Kozikoğlu Ishak, (2016). Öğretimin ilk yılı: Mesleğin ilk yılındaki öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler, hizmet öncesi eğitim yeterlikleri ve mesleğe adanmışlıkları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı.

Altındağ Mustafa, (2015). Yedinci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri derslerinde sentezleyen zihin özelliklerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Özdiyar Özlenen, (2015). Saygılı ve etik zihin özellikleri açısından Sosyal Bilgiler dersi öğretim programları ve öğrenci düzeylerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Kaptı Suzan Beyza, (2014). Vak'aya dayalı öğretim programının etkililiği, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Can Aran Özge, (2014). Disiplinli zihin özellikleri açısından fen ve teknoloji eğitimi ve öğrenci düzeylerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

İlhan Beyaztaş Dilek, (2014). Başarılı öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve etkili öğrenmeye ilişkin önerileri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Işik Özge, (2014). Gelişmiş ülkelerde ortak olan ilköğretim Fen ve Teknoloji dersi hedeflerine Türkiye'de ulaşılma düzeyi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Çakir Nur, (2013). Üniversite eğitiminin üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Erdoğan Tolga, (2012). Probleme dayalı öğrenmenin erişiye ve öz-düzenleme becerilerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Seçkin Hümset, (2010). İlköğretim 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programının değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Ekinci Necla, (2008). Üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi ve öğretme-öğrenme süreci değişkenleriyle ilişkileri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Demir Kenan, (2008). Bütünleştirilmiş öğretim programının işbirliğine dayalı ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla uygulanmasının etkililiği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı.

Ünüvar Perihan, (2008). Babaların 3-6 yaş grubu çocuklarıyla geçirdikleri zamanın Niteliğini belirleme ve geliştirme, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Ana Bilim Dalı.

Başbay Makbule, (2008). Yenilenmiş taksonomiye göre düzenlenmiş öğretim tasarımı dersinde projeye dayalı öğretimin öğrenme ürünlerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Şahan Hasan Hüseyin, (2007). İlköğretim 3. sınıf matematik dersi öğretim programının değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Demirhan Işcan Canay, (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Tuncel Meriç Kanbur, (2003). Türkiye`de ve Almanya`da sokak çocuklarına uygulanan eğitim programlarının karşılaştırılması ve bir model önerisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Şahin Yanpar Tuğba, (1997). İlkokul sosyal bilgiler ve matematik dersinde öğretmen, öğrenci etkileşim sıklığının öğrenme düzeyine ve akademik benlik kavramına etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Gümüş Nazim, (1997). Öğrenmeyi öğretmenin öğrenci erişisi, kalıcılığı ve akademik benliğe etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Arslan Mehmet, (1996). Altı çizili materyalle çalışma ve tam öğrenme yönteminin öğrenme düzeyine, hatırlamaya ve akademik benlik kavramına etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer.

Özder Hasan, (1996). Tam öğrenmeye dayalı işbirlikli öğrenme modelinin etkililiği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı.

Taşdemir Mehmet, (1995). İlkokul Öğretmeni Yetiştirme Programı'nın öğretim elemanı, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer.

DEVAM EDEN DOKTORA TEZLERİ
Gün Mehmet, Türk Askeri Eğitim Sürecine İlişkin Tarihsel Bir İnceleme ve Model Önerisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)

Doğruel Ayşe Betül, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Yürütücü Biliş Becerileri ve Matematik Başarılarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)

Moldabekova Dinara, Türkiye ve Kazakistan’daki Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre İyi ve Kötü Öğretmen Özellikleri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)
Üyelik Girişi
Hava Durumu
Takvim
Saat