• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Araştırma ve Projeler

ARAŞTIRMA VE PROJELER (RESEARCH AND PROJECTS)

Senemoğlu, N. (2018-2019). (Yönetici Koordinatör) Bilginin Yaşam Becerilerinde Kullanılmasına ilişkin Öğrenme Düzeyini Belirleme ve Geliştirme Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Ankara.

Senemoğlu, N. (2015) (Yönetici Koordinatör). Hacettepe Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi Eğitim Programı Geliştirme (ÖZGEP) Projesi. (Development of Special Forces Training Program. Turkish National Police Ministry of Interior). (2013-2015). Ankara.

Senemoğlu, N. (2006). Turkish and American students’ study skills and learning approaches. Arizona State University. Tempe, Phoenix, US.

Senemoğlu, N. (2005). (Yönetici Koordinatör). İlköğretimin ilk yıllarında öğretme-öğrenme süreçleri ve öğretmen yeterlikleri (Teacher self-efficacy and teaching-learning process in the early years classes in Turkey). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. (Hacettepe Üniversitesi BAP Projesi). (Hacettepe University, Unit of Research Projects). Ankara.

Senemoğlu, N. (2004-2005). Coordinator of Hacettepe University. (Hacettepe Universitesi Koordinatörü). European Universities Association- Doctoral programme project: network 3 (Quality of Doctoral Programmes), (Avrupa Üniversiteler Birliği, Doktora Programları Projesi: Network 3) (Doktora Programlarının Niteliği).

Senemoğlu, N. (2002-2003). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme uygulamaları, sorunları (Elementary school teacher training: applications, problems and recommendations in Turkey). Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi. Burdur.

Senemoğlu, N. (2001-2003). Türkiye’de Yüksek Öğretim Üst Düzey Kadın Yöneticilere İlişkin Bir İnceleme. (High status Turkish female administrators in higher education in Turkey). Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi. Burdur.

Senemoğlu, N. (2001). (Yönetici Koordinatör). A follow up study on the increase in learning levels of students whose teachers were trained on learning strategies. (Öğrenme stratejilerini öğrenmeleri sağlanan öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme düzeyindeki artışın izlenmesine ilişkin bir araştırma) (Project on the Improvement of School Access Rate in Rural Areas (Silopi): UNDP – GAP BKİ ve Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi işbirliğiyle, Burdur.

Senemoğlu, N. (2001). (Yönetici Koordinatör). Aktif öğrenme-öğretme stratejileri formatör öğretmen yetiştirme kursu (Active teaching-learning strategies course for mentor teachers project). Ministry of National Education and Süleyman Demirel University, Burdur Faculty of Education (2001), (Funded by the World Bank). Isparta.

Akhun, İ., Bircan, İ., Bülbül, S. Kavak, Y., & Senemoğlu, N. (2000). (Proje Yürütücü ve Araştırmacılarından Biri). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın mesleki eğitimin kız öğrencilerin mesleğe yöneltilmesi ve istihdamı açısından değerlendirilmesi projesi (Evaluation of vocational orientation of female students in vocational high school).  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı, Ankara.

Senemoğlu, N. (2000). (Yönetici Koordinatör). İlköğretim müfettişleri aktif öğrenme-öğretme stratejileri kursu  (Active teaching-learning strategies course for inspectors). In the Project of Basic Education for the Ministry of National Education (2000), ( Funded by the World Bank). Isparta.

Akhun, İ., Kavak, Y., & Senemoğlu, N. (1999). İBBK işgücü yetiştirme ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin kadın istihdamına katkısı açısından değerlendirilmesi projesi (Evaluation of effects of vocational training courses arranged by the organization of employment for unemployed women to be employed). Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı, Ankara.

Akhun, İ. Kavak, Y. Senemoğlu, N. (1996-2000). İşgücü Yetiştirme Kurslarının Kadın İstihdamına Katkısı  (Project ofContributions of Workforce Training Courses to Women’s Employment). State Ministry, General Directorate of Women’s issues / World Bank (Project for Employment and Education )

Senemoğlu, N. (1999). (Yönetici Koordinatör). İlköğretim müfettişleri aktif öğrenme-öğretme stratejileri kursu  (Active teaching-learning strategies course for inspectors). In the Project of Basic Education for the Ministry of National Education (1999) (Funded by the World Bank).

Senemoğlu, N. (1998-1999). (Yönetici Koordinatör). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme el kitabı hazırlama projesi (Preperation of handbook of active teaching-learning strategies in primary and pre-school project). Corporation of MONE, UNICEF and Süleyman Demirel University, Burdur Faculty of Education (1998-1999).

Önsoy, R. Demirel, Ö. Açıkalın, A., Senemoğlu, N. et al. (1994). Öğrenim görmek üzere Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye’ye gelen yükseköğretim öğrencilerinin sorunları projesi (Problems of undergraduate students from middle Asian Turkish Republics in Turkey). Unpublished Research Report) UNESCO-Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İşbirliğiyle, Ankara.

Senemoğlu, N. (1993). Üniversiteden mezun olan öğrencilerin görüşlerine göre öğretim elemanlarının sınıf içi öğretmenlik davranışları (Perceptions of graduate students on their instructors’ teaching behaviour in the classroom). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (1991). A study of initial primary teacher training in England with implications for the system in Turkey. The University of Leicester. Leicester, The UK.

Senemoğlu, N. (1989). Öğrenci giriş nitelikleri ve öğretme-öğrenme süreci özelliklerinin matematik derslerindeki öğrenme düzeyini yordama gücü (Predictive power of student characteristics and teaching-learning processes on success on Mathematics achievement). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (1988). Orta öğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmede Fen-Edebiyat ve Eğitim fakültelerinin etkililiği (Effectiveness of faculties of art and science, and education on initial secondary teacher training). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (1987). (Doktora Tezi). Bilişsel giriş davranışları ve dönüt-düzeltmenin erişiye etkisi (Effects of cognitive entry behaviour and feedback-correction on achievement). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (1984). Sınıf içi öğretmen davranışları üzerine bir araştırma (A research on Teacher behavior in the classroom). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (1982). (Yüksek Lisans Tezi). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve anasınıflarının teftişi (Inspection of early childhood education service models under the supervision of MoNE). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Üyelik Girişi
Hava Durumu
Takvim
Saat