• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

KİTAP & KİTAP BÖLÜMÜ

Senemoğlu, N. (2023). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (29th Edition). Ankara: Anı Yayıncılık.

Senemoğlu, N. (2022). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (28th Edition). Ankara: Anı Yayıncılık.

İlhan Beyaztaş, D., Senemoğlu, N. (2022). Pandemic Process and Differences in Learning Approaches. Şefika Ş. Erçetin, Nihan Potas, Şuay N. Açıkalın (Ed.) in Beyond Covid-19: Multidisciplinary Approaches and Outcomes on Diverse Fields (p.177-193). Singapore:  World Scientific Publishing.

Çakir, N., Senemoğlu, N. (2021). Analitik Düşünme Nedir? Ne Değildir?. Esra Kabataş Memiş, Ahmet Kaçar (Ed.). Eleştirel ve Analitik Düşünme içinde. (s.175-195). Ankara: Pegem Akademi.

Senemoğlu, N., Boysan, M., Can Aran, Ö., Özdiyar, Ö., Koç S., Şen, Z., Kozikoğlu, İ., Derman, İ., Altunova N. (2019). Öğretmen Yetiştirme Sistemimizin Geliştirilmesi. Fuat Tanhan (Ed.).  Eğitim Vizyonumuz Üzerine Tartışmalar, içinde (s.16-24). Ankara: Pegem Akademi.

Senemoğlu, N. (2020). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (27th Edition). Ankara: Anı Yayıncılık.

Senemoğlu, N. (2018). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (26th Edition). Ankara: Anı Yayıncılık.

Senemoğlu, N. (2018). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (25th Edition). Ankara: Anı Yayıncılık.

Erdoğan, T., Yurdabakan, İ., Senemoğlu, N., (2018). Self- and peer assessment in PBL: A higher education example. In IAC in Budapest 2018. Prague: Czech Technical University.

Senemoğlu, N. (2017). Similarities in Perceptions of Pedagogical Expertise by Turkish and American Students. Donald K. Sharpes (Ed.) In Handbook on Comparative and International Studies.  (pp. 623-644 ). North Carolina: Information Age Publishing, INC.

Senemoğlu, N. (2015). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (24th Edition). Ankara: Yargı Yayınevi.

Senemoğlu, N. (2014). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (23th Edition). Ankara: Yargı Yayınevi.

Senemoğlu, N. (2013). Eğitimin psikolojik temelleri (Psychological Foundations of Education) Veysel Sönmez (Ed.). Eğitim Bilimine Giriş içinde (in Introduction to educational sciences). Ankara: Anı Yayıncılık.

Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (16th Edition). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

İşcan Demirhan, C. & Senemoğlu, N. (2010). Values Education Program and its Outcomes. In Issues on Education and Research: Volume 2, Gregory T. Papanikos (Ed.). (pp. 159-174). Athens: Athens Institute for Education and Research.

Senemoğlu, N., Altun, M., Ünüvar, P., Savaş, B., Yıldız, Z. (2001).  Aktif öğretme-öğrenme el kitabı Burdur: Project on the Improvement of School Access Rate in Rural Areas: UNDP – GAP BKİ.

Senemoğlu, N. (Ed.) (2001). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme stratejileri öğretmen el kitabı. (13 modül). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını (UNICEF ile Milli Eğitim Bakanlığının katkıları ve Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesinin koordinasyonuyla).

Senemoğlu, N., Gömleksiz, M. ve Üstündağ, T. (2001). Modül I, Öğrenmenin oluşumu, öğretme model stratejisi ve teknikleri.  Nuray Senemoğlu (Ed.). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı içinde. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.

Senemoğlu, N. (2001). Modül 2, Öğrenme ürünleri ve öğretimi. Nuray Senemoğlu (Ed.). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı içinde. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.

Genç, Ş., Senemoğlu, N. (2001). Modül 12, Okulöncesi eğitim.  Nuray Senemoğlu (Ed.). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı içinde. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.

Akhun, İ., Bircan, İ., Bülbül, S., Kavak, Y., Senemoğlu, N. (2000). Meslek liselerindeki kız öğrencilerin mesleki oryantasyonu (Vocational Orientation of Female Students in Vocational High Schools). Ankara: Turkish Prime Ministry Publications. State Ministry, General Directorate of Women’s Status and Issues / World Bank. (Project for Employment and Education).

Senemoğlu, N. (2000). Temel kavramlar, ilkeler ve gelişimi etkileyen faktörler . Çocuk gelişimi ve psikolojisi içinde (In Child development and psychology). Eskişehir: Anadolu University Publications.

Senemoğlu, N. (2000). İlk çocukluk döneminde gelişim. Çocuk gelişimi ve psikolojisi içinde (In Child development and psychology). Eskişehir: Anadolu University Publications.

Senemoğlu, N. (2000). Eğitimin psikolojik temelleri.  Veysel Sönmez (Ed).  Öğretmenlik mesleğine giriş içinde (In Introduction to teaching as a profession). Ankara: Anı Publications.

Senemoğlu, N., Sübaşı, G. (1999). Eğitim psikolojisi (Educational psychology). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.

Akhun, İ., Kavak, Y., Senemoğlu, N. (1999). İşgücü yetiştirme kurslarının kadın istihdamına katkısı (Contributions of workforce training courses to women’s employment). Ankara: Turkish Prime Ministry Publications. State Ministry, General Directorate of Women’s Status and Issues / World Bank. (Project for Employment and Education).

Senemoğlu, N. (1998). Kobi'lerde çalışan çocuklar ve eğitim sorunları. (TISK Yayınları) Sanayii bölgelerinde çalışan çocukların sorunları içinde (In Educational problems of children working in SMEs. (ss.22-43). Ankara: TISK Yayınları.

Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (1st Edition). Ankara: Spot Matbaacılık.

Üyelik Girişi
Hava Durumu
Takvim
Saat