• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Uluslararası Yayınlar

Açıklama: Bu bölümdeki yayınların bir kısmı PDF olarak Dosyalar menüsünden indirilebilir.

Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2021). Predictors of the challenges faced by beginning teachers: Pre-service teacher education competency and professional commitment. Research in Pedagogy, 11(1), 1-16. DOI: 10.5937/IstrPed2101001K

Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2018). Öğretmenlik mesleğine adanmışlık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Development of teachers’ professional engagement scale: A study on validity and reliability]. Journal of Human Sciences15(4), 2614-2625.

Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 341-371. DOI:10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s16m.

Kozikoğlu, İ., Senemoğlu, N. (2018). Aday öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (48), 219-237. 

Altındağ, M., & Senemoğlu, N. (2018). Synthesizing mind skills scale: Synthesizing mind and academic achievement in 7th grade math & science. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal], 26 (5), 1701-1710.

Kozikoğlu, İ., Senemoğlu, N. (2018). Hizmet öncesi eğitimin yeterliğine ilişkin öğretmen algı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi15(1), 552-576. 

Tuncel, M., & Senemoğlu, N. (2018). Türkiye ve Almanya’da Sokak Çocuklarına Uygulanan Eğitim Programlarının Karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 543-568

Altindağ, M., & Senemoğlu, N. (2017). An investigation of 7th grade students’ synthesizing mind skills. [Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin sentezleyen zihin özelliklerinin incelenmesi]. Journal of Human Sciences, 14(4), 4939-4957.

Demir, K., & Senemoğlu, N. (2017). Integrated Curriculum, Cooperative (Jigsaw II) and Project Based Learning Applications. International Journal of Scientific Research in Education, 10(4), 413-424

Erdogan, T., Senemoglu, N. (2017). PBL in teacher education: its effects on achievement and self-regulation. Higher Education Research & Development, 1-14.

Senemoğlu, N., İlhan Beyaztaş, D., & Kapti, S. B. (2016). Graduate students’opinions of professors’competencies in graduate schools of education. Journal of the International Society for Teacher Education, 20(2), 79-92.

Erdogan, T., Senemoglu, N. (2016). Development and validation of a scale on self regulation in learning (SSRL). SpringerPlus, 5(1), 1686

Akkuş-Çakır, N., Senemoğlu, N. (2016). Yükseköğretimde analitik düşünme becerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1487-1502.

Derman, İ., Senemoğlu, N. (2015). Ortaöğretim 9 ve 12. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Çevre Bilinci Düzeyleri (Sustainable Environmental Awareness of 9th and 12th Grade Students). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences), 48(2), 61-82.

Kozikoğlu, İ., Senemoğlu, N. (2015).  Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin içerik analizi (2009-2014). Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(182), 29-41. 

Kaptı, S.B. & Senemoğlu, N. (2015). Vak’aya Dayalı Öğretim Programının Etkililiği, İlköğretim Online, Sayı:14, No:3, (899-913).

İlhan Beyaztaş, D. & Senemoğlu, N. (2015). Başarılı Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımları ve Öğrenme Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörler. Eğitim ve Bilim, 40(179), 193-216.

Can Aran, Ö., Güler, N., & Senemoğlu, N. (2014). An evaluation of the rubric used in determining students' levels of disciplined mind in terms of generalizability theory. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42(42).

Can Aran, Ö & Senemoğlu, N. (2014). Disiplinli zihin özellikleri açısından fen eğitiminin incelenmesi (An examination of science education in terms of disciplinary mind treats). Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 46-59.

İlhan Beyaztaş, D., Kaptı, S. B. & Senemoğlu, N. (2013). Cumhuriyetten Günümüze İlkokul/İlköğretim 1. Kademe Programlarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46 (2), 319-344

Altındag, M., Senemoglu, N. (2013). Metacognitive skills scale. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (1), 15-26.

Gürlen, E., Turan, S. & Senemoğlu, N. (2013). The relationship between learning approaches of prospective teachers and their academic achievement. Educational Research and Review, 8 (5), 171-178.

Savas, B., Senemoglu, N. & Kocabas, A. (2012). The Effects Of Integrated Unit And Constructivist Based Teaching Learning Process On Fourth Grades Students' Learning Levels, Attitudes Towards Learning, Academic Self-Confident. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 2811-2815.

Senemoglu, N. (2011). How effective are initial primary teacher education curricula in Turkey? Student teachers, faculties, mentors and teachers let us know. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1 (1), 35-47.

Senemoglu, N. (2011). Colleges of Educatioan Students’ Approaches to learning and study skills. Eğitim ve Bilim, 36 (160), 65-80.

Ünüvar, P., Senemoğlu, N. (2010). Babaların 3-6 yaş grubu çocuklarıyla geçirdikleri zamanın niteliğini geliştirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 55-66.

İşcan Demirhan, C., Senemoglu, N. (2009). Effectiveness of values education curriculum for fourth grades. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 1-14.

Turan, S., Elcin, M., Uner, S., Odabasi, O., Sayek, I.  & Senemoğlu, N. (2009). The impact of clinical visits on communication skills training. Patient Education and Counselling, 77 (1), 42-47.

Senemoglu, N. (2007). Changes in teacher education in Turkey. ISFTE (International Society for Teacher Education) Newsletter. Number 22. February, 2007.  

Senemoglu, N. (2007). High status Turkish female administrators in higher education in Turkey. Advancing Women in Leadership On-Line Journal, 25, Advance online publication.

Senemoğlu, N. and Fogelman, K . (1995). Effects of Enhancing Behavior of Students and Use of Feedback-Corrective Procedures. Journal of Educational Research, 89 (1), 59-63.

Üyelik Girişi
Hava Durumu
Takvim
Saat