• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Ulusal Bildiriler ve Seminerler

Açıklama: Bu bölümdeki yayınların bir kısmı PDF olarak Dosyalar menüsünden indirilebilir.

Can Aran Ö. , Senemoglu, N. (2019). Üstün yetenekli öğrencilerin fen bilimleri alanında disiplinli zihin özelliklerinin incelenmesi.  VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi (UYEK). 10 - 12 Ekim, Türkiye.

Senemoğlu, N. (2016). Beyin Dostu Eğitim Ortamları. 16 Mart, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Senemoğlu, N. (2015). Okulöncesi Eğitimden Ortaöğretime (PreK-12) Beyin Dostu Eğitim Ortamları. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Erken Çocukluk Döneminde Başlayan Eğitim Sempozyumu, 21 Mart. Ankara.

Senemoğlu, N. (2015).  Beyin Dostu Öğrenme Ortamları, 23 Kasım, Erzincan Üniversitesi, Erzincan. 

Senemoğlu, N. (2013). Beyin Dostu Eğitim Ortamları. 4 Kasım, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Senemoğlu, N. (2012). Türkiye’ de Program Geliştirmenin Sorunları ve Çözüm Önerileri. II. Ulusal  Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27 Eylül, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Senemoğlu, N. (2011). Okul Öncesi Öğretimden Yüksek Öğretime, Beyin Dostu Eğitim Ortamları. 12 Aralık, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Beyza Kaptı, S., İlhan Beyaztaş, D. & Senemoğlu, N. (2011). Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Dersi Programlarının İncelenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül, Burdur.

Senemoğlu, N. (2011). Okul Öncesi Öğretimden Yüksek Öğretime, Beyin Dostu Eğitim Ortamları.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, AİBÜ Eğitimci Düşünce ve Gençlik Topluluğu, 09 Mayıs, Bolu.

Senemoğlu N. ve Özdiyar, Ö. (2010). Developing an Attitude Scale for Course in Introduction the Educational Sciences. (Eğitim Bilimine Giriş Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi) I. Ulusal  Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 13-15 Mayıs, Balıkesir Universitesi, Balıkesir. (Yayın No:1509685)

Senemoğlu, N. (2009). Yeni Geliştirilen Programda Ne Gibi Fırsatlar Ortaya Çıktı ve Kayboldu. Öğretmen Dünyası Dergisi 30. yıl dönümü.

Senemoğlu, N. (2008). Yapılandırmacı Yaklaşıma göre Öğretme-Öğrenme Süreçlerinin Düzenlenmesi. 4 Eylül, Beytepe İlköğretim Okulu, Ankara.

Senemoğlu, N. (2008). Yetişkin Eğitimi ve Beceri Eğitiminin Temel İlkeleri. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi: Sürekli Tıp Eğitimi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara.

Senemoğlu, N. (2008). Öğrenci Dostu Eğitim Ortamları: Okulöncesi Eğitiminden Yüksek Öğretime. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi, Burdur.

Senemoğlu, N. (2008). Düşünme Becerileri: Eleştirel Düşünme, Problem Çözme ve Yaratıcılık. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Mersin.

Senemoğlu, N. (2008). Okulöncesi Eğitimden Yükseköğretime Öğrenci Dostu Eğitim Ortamları. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kütahya.

Senemoğlu, N. (2008). Çeşitli Yaklaşımlara göre Öğrenmenin Oluşumu ve Beyin Dostu Öğretimin Düzenlenmesi. Öğretim Elemanlarının Eğitimi Semineri, 18-23 Ağustos, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

Senemoğlu, N. (2007). Okulöncesi Eğitimden Yükseköğretime Öğrenci Dostu Eğitim Ortamları. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi, İstanbul.

Senemoğlu, N. (2007). Uluslarası Bağlamda Türkiye’ de Öğretmen Yetiştirme. Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü ve Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük

Senemoğlu, Nuray. (2007). Okulöncesi Eğitimden Yükseköğretime ABD’de Eğitim Ortamları. 23 Mayıs,  Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (2005). Anlamlı Öğrenme ve Öğretme Strateji ve Teknikleri. Eğiticilerin Eğitimi Semineri, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı. 

Senemoğlu, N. (2005). Beyinde Öğrenmenin Oluşumuna Göre Öğretimin Düzenlenmesi. Özel Okullar ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 28-29 Ocak, Antalya.

Senemoğlu, N. (2004). Etkili Okul Etkili Öğretmen. Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Etkinlikleri, İzmir.

Senemoğlu, N. (2003). Türkiye’de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Uygulamaları, Sorunları, Öneriler. Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Ulusal Sempozyum, 22 Mayıs, Sivas. 

Senemoğlu, N. (2003).  Fakülte- Okul İşbirliği” 21.Yüzyılda Öğretmen Eğitimi: Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Değerlendirilmesi. Panel, 18 Nisan, Eskişehir.

Senemoğlu, N. (2003). Anlamlı Öğrenmeyi Sağlama.  Konferans, 26 Mart, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Senemoğlu, N. (2003). Öğrenme ve Öğretme Sorunları. Öğretmen Okullarının 155. Yıldönümü Etkinlikleri, Konferans 16 Mart, Burdur. 

Senemoğlu, N. (2001). Türkiye’de Dünya da Sınıf Öğretmeni Yetiştirmeye İlişkin Programların kapsamı, Karşılaştırılması ve Türkiye’de’ki Programın Geliştirilmesine Dönük Öneriler.

Senemoğlu, N. (2001). Sınıf Öğretmenliği Programlarının Değerlendirilmesi Toplantısı. 19-20 Mayıs, Mersin.

Senemoğlu, N. (2001). Kişilik Gelişiminde Ailenin Rolü. Sağlıklı Aile ve Toplum Paneli, Konferans, 16 Mayıs, Burdur.

Senemoğlu, N. (2001). Eğitimde Karşılaşılan Öğrenme Sorunları ve Çözüm Önerileri. Konferans, 14 Mayıs, Eeğli.

Senemoğlu, N. (2001). Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlilikleri. Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü Kutlama Etkinliğinde Konferans, 16 Mart, Burdur.

Senemoğlu, N. (2001). Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlikleri. 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu, Ankara.

Senemoğlu, N. (2001). Aktif Öğrenme ve Öğretme Stratejileri. Hizmetiçi Eğitim Semineri, 19-23 Şubat, Silopi.

Senemoğlu, N. (2001).  Aktif Öğrenme ve Öğretme Stratejileri Kursu, 03-08 Eylül Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlere.

Senemoğlu, N. (2000).  Etkili Öğrenme Ortamlarının Düzenlenmesi. Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Okul Müdürlerine Düzenlenen Konferans, 3 Mart, Burdur.

Senemoğlu, N. (2000). Etkili Öğrenme Ortamlarının Düzenlenmesi. Afyon Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul Müdürlerine Düzenlenen Konferans, 18 Şubat, Afyon.

Senemoğlu, N. (2000). İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri, 17-29Temmuz, Isparta.

Senemoğlu, N. (1999). İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyalleri Kullanım Kursu, 2-29 Temmuz.

Senemoğlu, N. (1999). Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği. Mart, Burdur.

Senemoğlu, N. (1999). Bilgi İşleme Kuramına Göre Öğrenmenin oluşumu ve Öğretimin Düzenlenmesi. Mayıs,  Burdur,

Senemoğlu, N. ( 1998). Atatürk ve Eğitim Politikaları. Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen, Atatürk’ün Eğitim Politikaları, Günümüzde Eğitim ve Öğretmen Sorunları Konulu Açık Oturum. 27 Kasım, Burdur.

Senemoğlu, N. (l998). Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Bütünlüğü. Cumhuriyetin 75. Yılı, Öğretmen Yetiştirmenin 150.Yıldönümü ve Öğretmenler Günü Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Bilimsel Toplantı. 24-25 Kasım.

Senemoğlu, N. (l998). Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarına İlişkin Bir İnceleme. Bilgi Çağında Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, ANAÇEV, 8-9 Ekim, Ankara.

Senemoğlu, N. (l998). Öğretme- Öğrenme Sorunları. 75. Yıl kutlamaları çerçevesinde Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Tarafından Düzenlenin Konferans, 27 Mayıs, Burdur.

Senemoğlu, N. (1998). Türkiye’de Eğitim-Öğretme-Öğrenme sorunları. Yenice Belediyesi ve Çocuk Meclisinin Düzenlemiş Olduğu Konferans, 8 Mayıs, Yenice, Karabük.

Senemoğlu, N. (1998). Türkiye’de Eğitim, Öğretme-Öğrenme Sorunları. Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün 75. Yıl Kutlama Etkinliği Olarak Konferans, 7 Mayıs, Karabük.

Senemoğlu, N. (1998). Öğretme- Öğrenme Sorunları. Safranbolu Kaymakamlığı 75. Yıl Kutlama Etkinliği olarak Konferans, 7 Mayıs, Karabük.

Senemoğlu, N. (1996). Yaratıcılık ve Öğretmen Nitelikleri. Yaratıcılık ve Eğitim Paneli,  Kara Harp Okulu, Ankara.

Senemoğlu, N. (1995). METGE projesi kapsamında “Program Geliştirme”, “Araştırma Teknikleri”, Araştırma Raporlarının Değerlendirilmesi”, “Yetişkinler Eğitimi” konularında Ankara, Mersin, Trabzon, Aksaray’da verilen seminerler.

Senemoğlu, N. (1994). Öğretmenlik Mesleği Sorunları. Öğretmenler Günü Etkinlikleri, 24-25 Kasım, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (1994).  Mezun Öğrencilerin Görüşlerine Göre Üniversite Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretmenlik Davranışları. I. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi Eğitim öğretmenlerine Okul öncesi Eğitim programlarının Tanıtımı. M.E.B. Hizmetiçi Eğitim Merkezi. Almus, Tokat.

Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi Eğitim Programları Taslaklarının İncelenmesi. İzmir.

Senemoğlu, N. (1992-1994). “Yetişkinler Eğitimi” , birçok kez TRT, TCK, DDY ve Türk Tabipler Odası Personeli İçin “Eğiticilerin Eğitimi” Seminerleri.

Senemoğlu, N. (1992-1993) “Program Geliştirme ve Öğretmenlik Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Seminerleri“. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

 

Senemoğlu, N. (1992). İngiliz İlkokullarında Öğretme-Öğrenme Süreçleri. H.Ü. Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara.

Senemoğlu, N. (1992). İngiltere ve Türkiye’de İlköğretime Öğretmen Yetiştirme ve Türkiye’de İlköğretime Öğretmen Yetiştirmenin Geliştirilmesi İçin Öneriler. Türkiye’de İlköğretim Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (1990). Program Geliştirme ve Öğretme-Öğrenme Süreçleri. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okul Yönetici Eğitimi Semineri, İstanbul.

Senemoğlu, N. (1990). Psiko-sosyal Gelişim. Konferans, Anıttepe Soroptomistler derneği, Ankara.

Senemoğlu, N. (1990). Gelişim ve Öğrenme. Türkiye Birinci Uluslararası Çocuk Fuarı, Çocuk ve Eğitim Paneli, Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu, Ankara.

Senemoğlu, N. (1985). Okulöncesi Eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet içi Eğitim Semineri, Trabzon.
Üyelik Girişi
Hava Durumu
Takvim
Saat