• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Düzenlenen Çalıştay ve Verilen Seminerler

DÜZENLENEN ÇALIŞTAY VE VERİLEN SEMİNERLER (WORKSHOPS AND SEMINARS)

Senemoğlu, N. (2022). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Eğiticilerin Eğitimi Programı. Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Eğitim Fakültesi İşbirliğiyle. (Eğitimci). Hacettepe Üniversitesi. 03-04 Aralık 2022, Ankara.

Senemoğlu, N. (2018). “Yetişkin Eğitimi” (Eğitim Programı Hazırlama Eğitimi). 15 Ocak, Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi – TEDAŞ (Eğitimci), Ankara.

Senemoğlu, N. (2017). Teachers Professional Development Seminar. Tarabya British Schools. (Supervisor & Coordinator). 14-25 August 2017. İstanbul.

Senemoğlu, N. (2017). Brain friendly education (PreK-12 education/instructional principles, Multiple intelligence, Five minds for the future, Higher order thinking skills). Teachers Professional Development Seminars. (Eğitimci). 14-25 August 2017. Tarabya British Schools. İstanbul.

Senemoğlu, N. (2017). Components of Curriculum, Designing Effective Instruction (Specification Table- Academic- year Plan, Unit Plan, Lesson Plan). Teachers Professional Development Seminars (Eğitimci). 14-25 August 2017. Tarabya British Schools. İstanbul.

Senemoğlu, N. (2017). Selahattin Ertürk 50. Yılında Aziz Dostlarıyla. (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi-ANAÇEV işbiliği ile gerçekleştirilen Faaliyet Koordinatörü). 10 Nisan 2017. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.

Senemoğlu, N. (2015). Okulöncesi Eğitimden Ortaöğretime (PreK-12) Beyin Dostu Eğitim Ortamları.  ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Erken Çocukluk Döneminde Başlayan Eğitim Sempozyumu, (Davetli Konuşmacı). 21 Mart 2015. Ankara.

Senemoğlu, N. (2014). Evaluation of First Day Presentations. (Birinci Gün Sunularının Değerlendirilmesi). Özel Güvenlik Hizmetlerinde 10’uncu Yıl Değerlendirme Semineri, (Davetli Değerlendirmeci). 24 Kasım 2014. Afyon.

Senemoğlu, N. (2014). ÖZGEP ve DACUM Analizi. Özel Güvenlik Eğitimleri Projesi (ÖZGEP) Çalıştayı. (Proje Sorumlusu). 14 –16 Haziran 2014. Bolu.

Senemoğlu, N. (2014). Evaluation of Workshop (Çalıştayın Değerlendirilmesi.) Özel Güvenlik Eğitimleri Projesi (ÖZGEP) Çalıştayı. 14 –16 Haziran 2014. Bolu.

Senemoğlu, N. (2013). Curriculum Evaluation. Curriculum Design and Development, Instruction, Measurement and Evaluation in Adult Education, Seminar. (Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ve TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı işbirliği ile düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Semineri Koordinatörü). Ankara.

Senemoğlu, N. (2013). Adult Characteristics & Adult Education. Curriculum Design and Development, Instruction, Measurement and Evaluation in Adult Education, Seminar. (Eğitimci). (Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ve TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı işbirliği ile düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Semineri). Ankara.

Senemoğlu, N. (2012). Trends Through Teaching Learning Process in Higher Education. (Yükseköğretimde Öğretme-Öğrenme Süreçlerindeki Yönelimler), Eğiticilerin Eğitimi Semineri. Kara Harp Okulu. (Eğitimci). 12-13 Nisan 2012. Ankara.

Senemoğlu, N. (2011). Öğretmen Yetiştirme Süreci Konulu, Eğitim Programları ve Öğretim Alanı Profesörler Kurulu Ev Sahipliği ve Sonuç Bildirgesi. (Hosting the Boards of Professors of Curriculum Development and Preparing Final Declaration). 27-28 Ekim 2011, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (2011). Trends in Teaching-learning Process at Higher Education (Yükseköğretimde Öğretme ve Öğrenmede Yönelimler.) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Ardahan Üniversitesi işbirliği ile Eğiticilerin Eğitimi Semineri. 14-15 Ekim 2011. Ardahan.

Senemoğlu, N. (2008). MAKÜ Öğretim Elamanları Mesleki Gelişim Çalıştayı (Çalıştay Koordinatörü). (Mehmet Akif Ersoy University Faculty Development Workshop, MAKU Center for Continuing Education. August 18-23, 2008.

Senemoğlu, N. (2008). Çeşitli yaklaşımlara göre öğrenmenin oluşumu ve beyin dostu öğretimin düzenlenmesi (Various aspects of learning and teaching at higher education). MAKÜ Öğretim Elamanları Mesleki Gelişim Çalıştayı, Mehmet Akif Ersoy University Faculty Development Workshop (Eğitimci). August 18-23, 2008.

Senemoğlu, N. (2007). Development, learning and teaching at higher education. International Engineering Education Seminar. (Eğitimci). Kadir Has University. November 22, 2007.

Senemoğlu, N. (2006). Problem Based Learning. Workshop organized by Center for Learning and Teaching Excellence at the Arizona State University, Arizona, USA. November 16, 2006, in MU 216 Graham.

Senemoğlu, N. (2006). The Arizona Board of Regents Tri University Collaboration on Learner-Centered Practice. Creating Learning Communities Among Faculty. Workshop, (Seçilmiş Katılımcı). May 15, 2006, Tempe, US.

Senemoğlu, N. (2006). Wakonse-Arizona. Inspiration and Support for College Teaching and Learning, (Seçilmiş Katılımcı). 18-21 May 2006, Camp Tontozona, US.

Senemoğlu, N. (2006). AERA, Writing to Think, Learn and Communicate: Using Writing-Intensive Learning in the Higher Eucation Classroom. Workshop, San Francisco, April 10, 2006.

Senemoğlu, N. (2006). AERA, Getting Published: A Panel of Journal Editors and Emerging Scholars. Workshop, San Francisco, April 8, 2006.

Senemoğlu, N. (2005). Organizing Teaching and Learning Activities Based on Brain’s Learning Functions (Beyinde Öğrenmenin Oluşumuna Göre Öğretimin Düzenlenmesi.) Özel Okullar ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 28-29 Ocak, Antalya.

Senemoğlu, N. (2005). Anlamlı öğrenme ve öğretme strateji ve teknikleri. Eğiticilerin Eğitimi Semineri, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı.  (Constructivism: teaching models and strategies. In-service military trainers training. Army Training and Doctrine Command). (Eğitimci). Ankara.

Senemoğlu, N. (2004, Ağustos). Anlamlı öğretme ve öğrenme stratejilerinin öğretimi. (Seminer), (Eğitimci). Şişli Terakki Vakfı Okulları (Şişli Terakki Foundations Schools), İstanbul.

Senemoğlu, N. (2001). İlköğretim Öğretmenleri için Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyalleri Kullanım Semineri (In-service education for primary teachers on effective teaching-learning strategies and use of materials). Milli Eğitim Bakanlığı- Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi işbirliğiyle. (Proje Yürütücüsü ve Seminer Düzenleme Komitesi Başkanı). Temmuz 2001, Isparta.

Senemoğlu, N. (2001). Bilgiyi işleme kuramı, öğrenmenin oluşumu ve öğretimin düzenlenmesi, etkili öğrenme ve öğretme stratejileri, öğrenme ürünleri ve öğretimi. Milli Eğitim Bakanlığı - Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi işbirliğiyle İlköğretim Öğretmenleri için Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyalleri Kullanım Semineri, (Eğitimci). 03-08 Eylül 2001, Isparta.

Senemoğlu, N. (2001). Etkili Öğrenme ve Öğretme Stratejileri. (Effetive Learning and Teaching Strategies). Hizmetiçi Eğitim Semineri. (Eğitimci). 19-23 Şubat 2001, Silopi, Şırnak.

Senemoğlu, N. (2001). Proje Yürütücüsü. Öğretme ve öğrenme stratejilerini öğrenmeleri sağlanan öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme düzeyindeki artışın izlenmesine ilişkin bir araştırma projesi kapsamında yürütülen hizmetiçi eğitim seminlerinin düzenleyicisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakütesi - UNDP-GAP BKİ İşbirliğiyle. 19-23 Şubat 2001, Silopi, Şırnak.

Senemoğlu, N. (2001). Sınıf Öğretmenliği Programlarının Değerlendirilmesi Toplantısı (An evaluation of initial primary teacher education curricula). Çalıştay. (Davetli Katılımcı Dekan). Toplantısı. 19-20 Mayıs 2001, Mersin.

Senemoğlu, N. (2000). İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyalleri Kullanım Semineri (In-service education for inspectors on effective teaching-learning strategies and use of materials). Milli Eğitim Bakanlığı - Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi işbirliğiyle. (Proje Yürütücüsü ve Seminer Düzenleme Komitesi Başkanı). Temmuz 2000, Isparta.

Senemoğlu, N. (2000). Bilgiyi işleme kuramı, öğrenmenin oluşumu ve öğretimin düzenlenmesi, öğrenme ürünleri ve öğretimi. Milli Eğitim Bakanlığı - Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi işbirliğiyle İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyalleri Kullanım Semineri, (Eğitimci). Temmuz 2000, Isparta.

Senemoğlu, N. (1999). İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyalleri Kullanım Semineri (In-service education for inspectors on effective teaching-learning strategies and use of materials). Milli Eğitim Bakanlığı-Burdur Eğitim Fakültesi işbirliğiyle. (Proje Yürütücüsü ve Seminer Düzenleme Komitesi Başkanı). Temmuz 1999, Isparta.

Senemoğlu, N. (1999). Bilgiyi işleme kuramına göre öğrenmenin oluşumu ve öğretimin düzenlenmesi (The construction of learning and the design of instruction in the information processing theory). Milli Eğitim Bakanlığı-Burdur Eğitim Fakültesi işbirliğiyle İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyalleri Kullanım Semineri, (Eğitimci) Temmuz 1999,  Burdur.

Senemoğlu, N. (1999). Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği. (Teachers’ Education and Teacher as Profession). Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Etkinliği, (Eğitimci). 16 Mart 1999, Burdur.

Senemoğlu, N. (1999). Bilgiyi İşleme Kuramına Göre Öğrenmenin Oluşumu ve Öğretimin Düzenlenmesi (Learning Process and Designing Instructional Activities). Seminer. (Eğitimci). Mayıs 1999,  Burdur.

Senemoğlu, N. (1998, Kasım). Türkiye Cumhuriyeti’nin 75’inci, Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 150’nci Yıldönümü Kutlama Etkinliklerini Düzenleme Kurulu Başkanı. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi, 24 Kasım 1998, Burdur.

Senemoğlu, N. (1995). METGE projesi kapsamında program geliştirme, araştırma teknikleri, araştırma raporlarının değerlendirilmesi, yetişkinler eğitimi (Seminar series on curriculum development, research methods, and adult education as part of the project of vocational education development (METGE). Ankara, Mersin, Trabzon, and Aksaray.

Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi Eğitim öğretmenlerine Okul öncesi Eğitim programlarının Tanıtımı. (Introducing Pre-school Curriculum to the Pre-school Teachers). MEB Hizmetiçi Eğitim Merkezi. Almus, Tokat.

Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi Eğitim Programları Taslaklarının İncelenmesi. (Examining the Drafts of Pre-school Training Programs). İzmir.

Senemoğlu, N. (1992-1994). Yetişkinler Eğitimi (Adult Training). TRT, TCK, DDY ve Türk Tabipler Odası Personeli İçin “Eğiticilerin Eğitimi” Seminerleri.

Senemoğlu, N. (1992-1994). İngiliz okulöncesi eğitim ve ilkokullarında öğretme-öğrenme süreçleri konularında farklı tarihlerde öğretmen, veli ve yöneticilere verilen seminerler. (Eğitimci). Özel Kent İlköğretim Okulu, Bilkent Üniversitesi Merkez Kampusü, Ankara.

Senemoğlu, N. (1992-1993) Program Geliştirme ve Öğretmenlik Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Seminerleri (Seminar on Curriculum Development and Teachers’ Practice). Hacettepe Üniversitesi. Ankara.

Senemoğlu, N. (1992-1993). Program geliştirme ve öğretmenlik uygulamaları (Curriculum development and teaching practice). Lise İngilizce öğretmenlerine hizmetiçi eğitim semineri. (In-service Teacher Training for High School). University of Hacettepe, Department of Educational Sciences. Ankara.

Senemoğlu, N. (1992). İngiliz okulöncesi eğitim ve ilkokullarında öğretme-öğrenme süreçleri (Teaching-learning process in the English primary schools). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü (Department of Educational Sciences, University of Hacettepe). (Eğitimci). Ankara.

Üyelik Girişi
Hava Durumu
Takvim
Saat