• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Uluslararası Bildiriler ve Seminerler


Açıklama: Bu bölümdeki yayınların bir kısmı PDF olarak Dosyalar menüsünden indirilebilir.

Erdogan, T., Yurdabakan, I., & Senemoglu, N. (2018). Self- and peer assessments in PBL: A higher education example. International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning. 17-18 August, Budapest, Hungary.

Derman, İ., & Senemoğlu, N. (2018). Examination the life preparation level of the science curriculum in Turkey for students.  International Conference on New Horizons in Education (INTE). 18-20 July, Paris, France.

Senemoğlu, N.
(2018). Çare Öğretmenler (Teachers are the Solution). Vth International Eurasian Educational Research Congress. 2-5 May, Akdeniz University, Antalya, Turkey.

Derman, İ., & Senemoğlu, N. (2018) Fen Bilimleri Dersinin Yaşamla İlişkilendirilmesine Yönelik Ölçütlerin Belirlenmesi (Determination of Criteria for Associating Science Course with Life).  Vth International Eurasian Educational Research Congress. 2-5 May, Akdeniz University, Antalya, Turkey.

Özmat, D., & Senemoğlu, N. (2018). İngilizce Öğrenmeyi Zorlaştıran Faktörler Üzerine Nitel bir Çalışma. (A Qualitative Study on the Factors that Make Learning English Language Difficult). Vth International Eurasian Educational Research Congress. 2-5 May, Akdeniz University, Antalya, Turkey.

Altındağ, M., & Senemoğlu, N. (2018). Yedinci Sınıf Düzeyinde Öğrencilerin Sentezleyen Zihin ve Yaratıcı Zihin Özellikleri (Seventh Grade Students’ Synthesizing Mind and Creative Mind Characteristics). Vth International Eurasian Educational Research Congress. 2-5 May, Akdeniz University, Antalya, Turkey.

Senemoğlu, N., Metin, E.N., Gürlen, E., Demirkaya, A. S., Yurtçu, M., Özdiyar, Ö., Şen, Z., Güzeller, C. O., Doğan, N., Turan, S., & Acar, T. (2017). Üstün Yeteneklilere Yönelik İlkokul (1-4. sınıf) Öğretim Programı Geliştirme: Bir Eylem Araştırması. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi (ÖZYEK), 7-9 Nisan, İstanbul.

Şen, Z., & Senemoğlu, N. (2017). Öğretim Hizmetinin Yeterliğine İlişkin Algı: Ölçek Geliştirme Çalışması. 4. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, (4th International Eurasian Educational Research Congress), 11-14 Mayıs, Denizli, Pamukkale Üniversitesi (Pamukkale University).

Senemoğlu, N., & Kurşunlu, E. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel Özellikleri: İzmir İli Örneği. 4. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, (4th International Eurasian Educational Research Congress), 11-14 Mayıs, Denizli, Pamukkale Üniversitesi (Pamukkale University).

Ilhan Beyaztas, D., Kapti, S.B., & Senemoğlu, N. (2017). Student Teachers’ Perception on Ideal Teacher Characteristics. ISFTE 2017: 37th Annual International Seminar for Teacher Education, 24-28 April 2017, Aarhus University Organization, Aarhus, Denmark.


Kozikoğlu, İ., Senemoğlu, N. (2016). Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çalışma. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Antalya, Türkiye.

Kozikoğlu, İ., Senemoğlu, N. (2016). Öğretimin İlk Yılı: Mesleğin İlk Yılındaki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlüklerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 3 Haziran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Derman, İ. Can Aran, Ö., Senemoğlu, N. (2016). Üst Başarı Düzeyindeki Liselerden Temel Liselere Geçen Öğrencilerin Öğretim Hizmeti Niteliğine İlişkin Görüşleri. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 3 Haziran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Acar, T., Şen, Z., Doğan, N., Gürlen, E., Senemoğlu, N. (2016) Üstün Yetenekli Çocukların Öğretmenleri Ne Diyor? Bir İhtiyaç Analizi Çalışması. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 3 Haziran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Demirkaya, A. S., Senemoğlu, N. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Farklılaştırılmış Öğretime İlişkin Bilgi Düzeyi ve Eğitim İhtiyaçları. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 3 Haziran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Şen, Z., Senemoğlu, N. (2016). 9.Sınıf Fizik Dersi Erişi Düzeyinin Belirlenmesi. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 3 Haziran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Akkuş Çakır, N., Senemoğlu, N. (2015). The Impact of Higher-Education on Everyday Problem-solving Skills: A Mixed Methods Study. Paper presented at the 1st International Higher Education Studies Conference (IHEC 2015), İstanbul, Turkey.

Akkuş Çakır, N., Senemoğlu, N. (2015). An analysis of student performance on everyday problem solving tasks. Paper presented at the 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning, Limassol, Cyprus.

Akkuş Çakır, N., Senemoğlu, N. (2015). Factors affecting the development of pre-service teachers’ higher order thinking skills: A mixed-methods study of the Turkish context. Paper presented at the Junior Researchers of EARLI Conference (JURE 2015), Limassol, Cyprus.

Akkuş Çakır, N. & Senemoğlu, N. (2015). Development of Higher Order Thinking Skills in Initial Teacher Education; A Mixed Method Investigation at College Level. Paper presented at the AERA 2015 Annual Meeting, Chicago, IL, USA

Şen, Z. & Senemoğlu N. (2015).  Prediction Strength of the Student Characteristics on Level of Physics Learning and Student-Teacher Perceptions on Physics Learning. 35th International Society for Teacher Education (ISfTE) Seminar, 21-26 June, Montclair State University, New Jersey/USA.

Özdiyar, Ö., & Senemoğlu, N. (2015).  Respectful and Ethical Minds In the Social Sciences Education Curricula.  35th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference,June 21-26, 2015, New Jersey/New York / USA.

Kaptı, S.B., İlhan Beyaztas, D. ve Senemoglu, N.  (2015). Graduate Students’ Opinions on Competency of Educators of Teacher Educators. 35th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference, June 21-26, 2015, New Jersey/New York / USA.

Kozikoğlu, İ., Senemoğlu, N. (2015). The Content Analysis of Dissertations Completed inthe Field of Curriculum and Instruction (2009-2014). ICEFIC International Congress on Education for Future: Issues and Challenges. 13-15 May 2015. Ankara, Turkey.

Kaptı, S.B. ve Senemoğlu, N. (2015). Students’ Perception of Quality of Instruction in Case Based Learning, International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), 13-15 May, Ankara, Türkiye.

Özdiyar, Ö. ve Senemoğlu, N. (2015).  Respectful and Ethical Minds In the Social Sciences Education Curricula.  35th International Society for Teacher Education (ISfTE) Seminar (Özet bildiri)(Yayın No:2103967) 

Kaptı, S. B., İlhan Beyaztaş, D.ve Senemoğlu, N. (2015).  Graduate students’ opinions on competency of educators of teacher educators. 35th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference, 21-26 June, Montclair State University, New Jersey/USA.

Kozikoğlu, İ., Senemoğlu, N. (2015).  The content analysis of dissertations completed in the field of Curriculum and Instruction (2009-2014). International Congress on Education for the Future: Issues and ChallengesAnkara Üniversitesi, Ankara.

Akkuş Çakır, N., Senemoğlu, N. (2015). The Impact of Higher-Education on Everyday Problem-solving Skills: A Mixed Methods Study. Paper presented at the 1st International Higher Education Studies Conference (IHEC 2015), İstanbul, Turkey.

Akkuş Çakır, N., Senemoğlu, N. (2015). An analysis of student performance on everyday problem solving tasks. Paper presented at the 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning, Limassol, Cyprus.

Akkuş Çakır, N., Senemoğlu, N. (2015). Factors affecting the development of pre-service teachers’ higher order thinking skills: A mixed-methods study of the Turkish context. Paper presented at the Junior Researchers of EARLI Conference (JURE 2015), Limassol, Cyprus.

Akkuş Çakır, N. & Senemoğlu, N. (2015). Development of Higher Order Thinking Skills in Initial Teacher Education; A Mixed Method Investigation at College Level. Paper presented at the AERA 2015 Annual Meeting, Chicago, IL, USA

Özdiyar, Ö. ve Senemoğlu, N. (2014).  The Opinions of Students about Ethical and Respectful Minds.  34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference (Özet bildiri)(Yayın No:1509692)

Özdiyar, Ö.,  Senemoğlu, N. (2013). The Opinions of Social Science Teachers about Ethical and Respectful Education Applications. ISfTE: Teacher Education: Meeting the Needs of the New Generation, 27-31 Mayıs, Hong Kong Baptist University.

Can Aran, Ö., Senemoglu, N. (2013). The Examination of 7th Grade Science and Technology Curriculum in Terms of Disiplined Mind. ISfTE: Teacher Education: Meeting the Needs of The New Generation, 27-31 Mayıs, Hong Kong Baptist University.

Derman, İ.,  Senemoglu, N. (2013). Sustaınable Envıronmental Awareness of 9th and 12th Grade Students’. ISfTE: Teacher Education: Meeting the Needs of The New Generation, 27-31 Mayıs, Hong Kong Baptist University.

Can, Ö.,  Senemoğlu, N. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinin Öğretim Hizmetinin Niteliğinin Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 5-8 Ekim, Eskişehir, Türkiye.

Savas, B., Senemoglu, N. & Kocabas, A. (2011). The Effects Of Integrated Unit And Constructivist Based Teaching Learning Process On Fourth Grades Students' Learning Levels, Attitudes Towards Learning, Academic Self-Confident. Wces2012 4th World Conference On Educational Sciences, 2-5 February, Barcelona.

Senemoğlu, N. (2009). 1st International Conference of Living Theorist-Howard Gardner, Closing Speech, Burdur, Turkiye.

Senemoğlu, N. (2008). How effective are Teacher Education Curricula in Turkey? Student Teachers, Faculties, Mentors and Teacher Let Us Know. 28th Annual International Seminar Continuing Development in Teacher Education, 20-25 April, Australia.

Senemoğlu, N. (2007). Approaches to Learning and Study Skills of Turkish and American Students in Colleges of Education. EARLI 12th Biennial Conference, August 28- September 1, Budapest, Hungary.

Turan, S., Uner, S., Elçin, M., Odabaşı, O., Sayek, İ. & Senemoğlu, N. (2007). Evaluation of Communication Skills Training and Its Relationship to Clinical Visits. AMEE 2007, 25-29 August, Trondheim, Norway.

Senemoğlu, N. (2007). Turkish Educational System for Middleschool Children. Karlebo, Denmark.

Senemoğlu, N. (2007). Öğrenci Dostu Eğitim Ortamları: Okulöncesi Eğitimden Yükseköğretime ABD’ de Eğitim Ortamları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atatürk Öğretmen Akademisi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet.

Senemoğlu, N., Berliner, D., Yildiz, G., Dogan, E., Savas, B. & Celik, K. (2007). Approaches to Learning and Study Skills of Turkish and American Students in Colleges of Education. EARLI 12th Biennial Conference, August 28-September 1, Budapest, Hungary.

Senemoğlu, N. (2007). Approaches to Learning and Study Skills of Turkish Students in Colleges of Education. ISTE 2007 International Society for Teacher Education 27th Annual Seminar, 24-30 June, University of Stirling, Stirling, Scotland.

Senemoğlu, N. (2007). Development, learning and teaching at higher education. International Engineering Education Seminar, 22 November, Kadir Has University, İstanbul. 

Senemoğlu, N. (2007). Turkish Educational System and Its Implications. Unit of Intercultural Learning Processes, September 19, Danish University of Education, Denmark..

Senemoglu, N. (2006). High Status Turkish Women Administrators in Higher Education. RWE 32nd Annual Fall Conferences: Woman Transforming Communities through Pedagogy, Critical Scholarship and Activisim, October 26-28, Wayne State University, Detroit, USA.

Senemoglu, N. (2005). Turkish Educational System and Hacettepe University. Posters and Roundtable Featuring, International Education Week, November 14-19, Arizona State University, Tempe, USA.

Senemoğlu, N. (1994). English Students’ Perceptions on Initial Primary Teacher Trainining Program and Comparision of Initial Primary Teacher Trainining Curricula in England and Turkey. ICET (International Council on Education for Teaching) World Assembly, İstanbul, Türkiye.

Üyelik Girişi
Hava Durumu
Takvim
Saat