• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Hakkımızda

ÖZGEÇMİŞ

 Prof. Dr. Nuray Senemoğlu

 Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

06800 Beytepe, Ankara, Türkiye

Tel: +90 (312) 297 85 51

Fax: +90 (312) 299 20 27

E-posta: n.senem@hacettepe.edu.tr

profdrnuray@gmail.com

Web: www.nuraysenemoglu.com

 

MESLEKİ DENEYİM

KURUM

TARİH

Profesör

Emekli Öğretim Üyesi
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

06 Şubat 2023

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

2016-2022

Güzel Sanatlar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü

2013-2016

Hacettepe Üniversitesi Senato Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Senatosu

2012-2013

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi (Profesör Temsilcisi)

Hacettepe Üniversitesi

Yönetim Kurulu

2012-2013

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2012-2013

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2012-2013

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

2010-2014

Misafir Araştırmacı / Profesör

Arizona State University,

College of Education,

Division of Curriculum and Instruction, US

Eylül 2005

Ocak 2007

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu

2002-2003

Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Başkanı

Süleyman Demirel Üniversitesi
Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu

2000-2003

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu

1997-2003

Süleyman Demirel Üniversitesi Senato Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu

1997-2003

Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi
Yönetim Kurulu

1997-2003

Burdur Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı

Süleyman Demirel Üniversitesi
Burdur Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu

1997-2003

Burdur Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman Demirel Üniversitesi
Burdur Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu

1997-2003

Dekan

Süleyman Demirel Üniversitesi
Burdur Eğitim Fakültesi

Aralık 1997

Aralık 2003

Fakülte Kurulu Üyesi

(Fakülte Profesör Temsilcisi)

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu

1997-1997

Profesör
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Nisan 1997-

Fakülte Kurulu Üyesi

(Fakülte Doçent Temsilcisi)

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

1995-1997

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

1994-1997

Doçent
Eğitim Programları ve Öğretim

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Ekim 1990

Nisan 1997

Visiting Fellow (Misafir Öğretim Üyesi)

University of Leicester

School of Education

Kasım 1990

Ocak 1992

Araştırma Görevlisi

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Şubat 1985

Ekim 1990

Öğretim Görevlisi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

1982- 1985

Asistan

Eğitim Bilimleri Bölümü

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu

1979-1982

Öğretmen

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Turhal Kız Meslek Lisesi

Ağustos 1977 Haziran 1979


EĞİTİM

KURUM

  TARİH

Profesör

(Emekli Öğretim Üyesi)

Hacettepe Üniversitesi

06 Şubat 2023

 

Misafir Araştırmacı / Profesör

 

Arizona State University, US

Eylül 2005

Ocak 2007

Profesör

Hacettepe Üniversitesi

1997-2023

 

 

 

Doktora Sonrası Çalışma

University of Leicester,

 School of Education

Kasım 1990

Ocak 1992

Doçent

Hacettepe Üniversitesi

1990-1997

Doktora

Eğitim Programları ve Öğretim

Hacettepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1982-1987

Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi ve Teftişi

Ankara Üniversitesi

Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

1980-1982

İngilizce Başarı Sertifikası 

Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi

1979-1980

Lisans Tamamlama

Eğitim Yönetimi, Planlaması ve Teftişi

Ankara Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

1977-1978

Lisans

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu

1973-1977

 

YAYINLAR (ULUSAL ve ULUSLARARASI KİTAP, KİTAP BÖLÜMÜ ve MAKALELER)

Senemoğlu, N. (2023). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (29th Edition). Ankara: Anı Yayıncılık.

Akman, S. & Senemoğlu, N. (2023). Investigation Students’ Views Regarding Effectiveness of Teaching - Learning Procesess Developed for 9th Grade English Course. Kastamonu Eğitim Dergisi. 31 (3).

Senemoğlu, N. (2022). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (28th Edition). Ankara: Anı Yayıncılık.

İlhan Beyaztaş, D., Senemoğlu, N. (2022). Pandemic Process and Differences in Learning Approaches. Şefika Ş. Erçetin, Nihan Potas, Şuay N. Açıkalın (Ed.) in Beyond Covid-19: Multidisciplinary Approaches and Outcomes on Diverse Fields (p.177-193). Singapore:  World Scientific Publishing.

Can Aran, Ö. & Senemoğlu, N. (2022). Exploring How Future Scientists Are Disciplining Their Mind. Current Psychology, Doi: 10.1007/s12144-021-02506-9.

Orhan, A. & Senemoğlu, N. (2022). Öğretim Elemanlarının Öğretim Hizmetinin Niteliğini Değerlendirmesi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Journal of Computer and Education Research, 10 (20), 693-715. https://doi.org/10.18009/jcer.1161728

Orhan, A. ve Senemoğlu, N. (2022). Yükseköğretimin Topluma Hizmet ve Bilimsel Araştırma Niteliğinin Değerlendirilmesi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, Doi: 10.30703/cije.1161070.

Çakir, N., Senemoğlu, N. (2021). Analitik Düşünme Nedir? Ne Değildir?. Esra Kabataş Memiş, Ahmet Kaçar (Ed.). Eleştirel ve Analitik Düşünme içinde. (s.175-195). Ankara: Pegem Akademi.

Özmat, D. ve Senemoğlu, N. (2021). İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlilerinin ve Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejilerinin Kullanımına ve Öğretimine İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim, 50(230), 959-992.

Can Aran, Ö. ve Senemoğlu, N. (2021). Ortaokul Fen Bilimleri Dersinde Disiplinli Zihnin İncelenmesi. Pamukkale University Journal of Education (51), 152-178.

Özmat, D. & Senemoğlu, N. (2021). Difficulties in Learning English by EFL students in Turkey. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 54(1), 141-173.

Özdiyar, Ö. ve Senemoğlu, N. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Saygılı ve Etik Zihin (SEZ) Özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 622-637., Doi: 10.16986/HUJE.2020063908.

Derman, İ. & Senemoğlu, N. (2021). Seventh-Grade Students Levels of Associating Science Courses with Real Life. TED Eğitim ve Bilim, 46 (206), 107-129.

Şen, Z. & Senemoğlu, N. (2021). Prediction of Physics Lesson Learning Level by Students’ Characteristics and Teaching-Learning Process. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 9(4), 625-654.

Senemoğlu, N. (2020). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (27th Edition). Ankara: Anı Yayıncılık.

Tarım, B. ve Senemoğlu, N. (2020). Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerin Bilişim Teknolojileri Öğretim Programlarınınn Benzer Ve Farklı Özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (56), 292-325.

Özmat, D. ve Senemoğlu, N. (2020). Yabancı Dil Öğrenmeyi Zorlaştıran Faktörler Üzerine Nitel Bir Çalışma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1235-1253.

Şen, Z. ve Senemoğlu, N. (2020). Fizik Dersi Akademik Özgüven Ölçeği Geliştirme Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(3), 1244-1252.

Senemoğlu, N., Boysan, M., Can Aran, Ö., Özdiyar, Ö., Koç S., Şen, Z., Kozikoğlu, İ., Derman, İ., Altunova N. (2019). Öğretmen Yetiştirme Sistemimizin Geliştirilmesi. Fuat Tanhan (Ed.).  Eğitim Vizyonumuz Üzerine Tartışmalar, içinde (s.16-24). Ankara: Pegem Akademi.

Kozikoğlu, İ. & Senemoğlu, N. (2019). Development of Challenges Scale Faced By Novice Teachers: A Study On Validity and Reliability. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (48), 219-237.

Senemoğlu, N. (2018). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (26th Edition). Ankara: Anı Yayıncılık.

Senemoğlu, N. (2018). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (25th Edition). Ankara: Anı Yayıncılık.

Erdoğan, T., Yurdabakan, İ., Senemoğlu, N., (2018). Self- and peer assessment in PBL: A higher education example. In IAC in Budapest 2018. Prague: Czech Technical University.

Kozikoğlu, İ. & Senemoğlu, N. (2018). Öğretmenlik mesleğine adanmışlık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 15(4), 2614-2625.

Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2018). Hizmet öncesi eğitimin yeterliğine ilişkin öğretmen algı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 552-576.

Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme Challenges Faced By Novice Teachers: A Qualitative Analysis. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 341-371.

Altindağ, M. & Senemoğlu, N. (2018). Synthesizing Mind Skills Scale: Synthesizing Mind and Academic Achievement in 7th Grade Math Science. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26, 1-10., Doi: 10.24106/kefdergi.409569

Tuncel, M. ve Senemoğlu, N. (2018). Türkiye ve Almanya’da Sokak Çocuklarına Uygulanan Eğitim Programlarının Karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 543-568.

Senemoğlu, N. (2017). Similarities in Perceptions of Pedagogical Expertise by Turkish and American Students. Donald K. Sharpes (Ed.) In Handbook on Comparative and International Studies.  (pp. 623-644 ). North Carolina: Information Age Publishing, INC.

Altındağ, M. & Senemoğlu, N. (2017). An investigation of 7th grade students’ synthesizing mind skills. [Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin sentezleyen zihin özelliklerinin incelenmesi]. Journal of Human Sciences, 14(4), 4939-4957.

Demir, K. & Senemoğlu, N. (2017). Integrated Curriculum, Cooperative (Jigsaw II) and Project Based Learning Applications. International Journal of Scientific Research in Education, 10(4), 413-424.

Erdogan, T. & Senemoğlu, N. (2017). PBL in teacher education: its effects on achievement and self-regulation. Higher Education Research & Development, 1-14.

Senemoğlu, N., İlhan Beyaztaş, D. & Kaptı, S. B. (2016). Graduate students’opinions of professors’competencies in graduate schools of education. Journal of the International Society for Teacher Education, 20(2), 79-92.

Erdogan, T. & Senemoğlu, N. (2016). Development and validation of a scale on self regulation in learning (SSRL). SpringerPlus, 5(1), 1686, 1-13.

Akkuş Çakır, N. ve Senemoğlu, N. (2016). Yükseköğretimde analitik düşünme becerileri (Analytical thinking skills in higher education). Kastamonu Eğitim Dergisi, (Kastamonu Journal of Education), 24(3), 1487-1502.

Senemoğlu, N. (2015). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (24th Edition). Ankara: Yargı Yayınevi.

Derman, İ. & Senemoğlu, N. (2015). Ortaöğretim 9 ve 12. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Çevre Bilinci Düzeyleri (Sustainable Environmental Awareness of 9th and 12th Grade Students). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences), 48(2), 61-82.

Kozikoğlu, İ. & Senemoğlu, N. (2015). The content analysis of dissertations completed in the field of Curriculum and Instruction (2009-2014). Eğitim ve Bilim Dergisi (Education & Science) 40(182).

Kaptı, S. B. ve Senemoğlu, N. (2015). Vak’aya Dayalı Öğretim Programının Etkililiği (Effectiveness of Case Based Curriculum), İlköğretim Online (Elementary Education Online), 14(3), 899-913.

Kaptı, S. B., İlhan Beyaztaş, D., Kaptı, A. & Senemoğlu, N. (2015). Case based curriculum in administration and leadership course. European Scientific Journal,11(11), 82-93.

İlhan Beyaztaş, D. & Senemoğlu, N. (2015). Factors affecting successful student learning; approaches and learning approaches (Başarılı öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve öğrenme yaklaşımlarını etkileyen faktörler). Eğitim ve Bilim,(Education & Science), 40(179), 193-216.

Senemoğlu, N. (2014). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (23th Edition). Ankara: Yargı Yayınevi.

Can Aran, Ö. ve Senemoğlu, N. (2014). Disiplin zihin özellikleri açısından fen eğitiminin incelenmesi. (An examination of science education in terms of disciplinary mind treats). Journal of Hacettepe University Faculty of Education, 29(4), 46-59.

Senemoğlu, N. (2013). Eğitimin psikolojik temelleri (Psychological Foundations of Education) Veysel Sönmez (Ed.). Eğitim Bilimine Giriş içinde (in Introduction to educational sciences). Ankara: Anı Yayıncılık.

İlhan Beyaztaş, D., Kaptı, S. B. ve Senemoğlu, N. (2013). Cumhuriyetten Günümüze İlkokul/İlköğretim 1. Kademe Programlarının İncelenmesi (An Analysis of Elementary School Curriculasince the Foundation of Republic of Turkey). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46 (2), 319-344.

Altındağ, M. & Senemoğlu, N. (2013). Metacognitive skills scale. Journal of Hacettepe University Faculty of Education, 28 (1), 15-26.

Gürlen, E., Turan, S. & Senemoğlu, N. (2013). The relationship between learning approaches of prospective teachers and their academic achievement. Educational Research and Review, 8 (5), 171-178.

Savas, B., Senemoğlu, N. & Kocabas, A. (2012). The Effects of Integrated Unit And Constructivist Based Teaching Learning Process On Fourth Grades Students' Learning Levels, Attitudes Towards Learning, Academic Self-Confident. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 2811-2815.

Senemoğlu, N. (2011). How effective are initial primary teacher education curricula in Turkey? Student teachers, faculties, mentors and teachers let us know. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (International Journal of Curriculum & Instruction), 1(1), 35-47.

Senemoğlu, N. (2011). Colleges of Educatioan Students’ Approaches to learning and study skills. Eğitim ve Bilim (Education & Science), 36 (160), 65-80.

Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (16th Edition). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

İşcan Demirhan, C. & Senemoğlu, N. (2010). Values Education Program and its Outcomes. In Issues on Education and Research: Volume 2, Gregory T. Papanikos (Ed.). (pp. 159-174). Athens: Athens Institute for Education and Research.

Ünüvar, P. ve Senemoğlu, N. (2010). Babaların 3-6 yaş grubu çocuklarıyla geçirdikleri zamanın niteliğini geliştirme (Developing the quality of the time period fathers spend with their children at 3-6 years old). Pamukkale University Journal of Educational Faculty. Issue: 27, ss. 55-66.

Senemoğlu, N., Demirel, M., Yagci, E. ve Üstündağ, T. (2009). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inanç düzeyleri (Elementary school teachers’ self- efficacy beliefs). Humanity & Social Sciences Journal. 4(2): 164-171.

İşcan Demirhan, C. & Senemoğlu, N. (2009). Effectiveness of values education curriculum for fourth grades. Education & Science, 34(153), 1-14.

Turan, S., Elçin, M., Üner, S., Odabaşı, O., Sayek, İ. & Senemoğlu, N. (2009). The impact of clinical visits on communication skills training. Patient Education and Counselling. 77(1), 42-47.

Senemoğlu, N. (2007). High status Turkish female administrators in higher education in Turkey. Advancing Women in Leadership Online Journal. Summer 2007, 1-18.

Senemoğlu, N. (2007). Changes in teacher education in Turkey. ISTE (International Society for Teacher Education) Newsletter. Number 22. February, 2007.  

Senemoğlu, N. (2003). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme uygulamaları, sorunları ve öneriler (Implementations of initial primary teacher training programs in Turkey, problems and recommendations).  S.D.U. Journal of Faculty of Education, Burdur, July, 5, pp: 154 -193.

Senemoğlu, N., Altun, M., Ünüvar, P., Savaş, B., Yıldız, Z. (2001).  Aktif öğretme-öğrenme el kitabı Burdur: Project on the Improvement of School Access Rate in Rural Areas: UNDP – GAP BKİ.

Senemoğlu, N. (Ed.) (2001). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme stratejileri öğretmen el kitabı(13 modül). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını (UNICEF ile Milli Eğitim Bakanlığının katkıları ve Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesinin koordinasyonuyla).

Senemoğlu, N., Gömleksiz, M. ve Üstündağ, T. (2001). Modül I, Öğrenmenin oluşumu, öğretme model stratejisi ve teknikleri.  Nuray Senemoğlu (Ed.). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı içinde. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.

Senemoğlu, N. (2001). Modül 2, Öğrenme ürünleri ve öğretimi. Nuray Senemoğlu (Ed.). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı içinde. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.

Genç, Ş., Senemoğlu, N. (2001). Modül 12, Okulöncesi eğitim.  Nuray Senemoğlu (Ed.). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı içinde. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.

Senemoğlu, N. (2001). Öğrenci görüşlerine göre öğretmen yeterlilikleri. Eğitimde yansımalar: 2000 yılında Türk Milli Eğitim örgütü ve yönetimi Sempozyumu (Student perception of teacher competencies. Reflection in education: Turkish National Education organization and administration in 2000). Öğretmen Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK Eğitim Araştırma-Geliştirme Vakfı. Ankara: 11-13 Ocak 2001, Ankara.

Senemoğlu, N. (2001). Çocuk hakları, çalışan çocukların eğitim sorunları (Children’s rights: educational problems of working children). Milli eğitim Bakablığı Eğitim, Sanat ve Kültür Dergisi (Journal of Education, Art and Culture: Ministry of National Education). Temmuz-Ağustos-Eylül ss.25-35 (July – August – September. pp. 25-35).

Akhun, İ., Bircan, İ., Bülbül, S., Kavak, Y., Senemoğlu, N. (2000). Meslek liselerindeki kız öğrencilerin mesleki oryantasyonu (Vocational Orientation of Female Students in Vocational High Schools). Ankara: Turkish Prime Ministry Publications. State Ministry, General Directorate of Women’s Status and Issues / World Bank. (Project for Employment and Education).

Senemoğlu, N. (2000). Temel kavramlar, ilkeler ve gelişimi etkileyen faktörler . Çocuk gelişimi ve psikolojisi içinde (In Child development and psychology). Eskişehir: Anadolu University Publications.

Senemoğlu, N. (2000). İlk çocukluk döneminde gelişim. Çocuk gelişimi ve psikolojisi içinde (In Child development and psychology). Eskişehir: Anadolu University Publications.

Senemoğlu, N. (2000). Eğitimin psikolojik temelleri.  Veysel Sönmez (Ed).  Öğretmenlik mesleğine giriş içinde (In Introduction to teaching as a profession). Ankara: Anı Publications.

Senemoğlu, N. ve Çelik, K. (2000). İlköğretimde sayısal göstergeler ve 2000'li yıllarda nitelik geliştirme (Numerical indicators in primary education and qualitative development  in 2000’s).  S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi (S.D.U. Journal of Faculty of Education in Burdur). 1(1), 181-194.

Senemoğlu, N., Sübaşı, G. (1999). Eğitim psikolojisi (Educational psychology). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.

Akhun, İ., Kavak, Y., Senemoğlu, N. (1999). İşgücü yetiştirme kurslarının kadın istihdamına katkısı (Contributions of workforce training courses to women’s employment). Ankara: Turkish Prime Ministry Publications. State Ministry, General Directorate of Women’s Status and Issues / World Bank. (Project for Employment and Education).

Senemoğlu, N. (1998). Kobi'lerde çalışan çocuklar ve eğitim sorunları. (TISK Yayınları) Sanayii bölgelerinde çalışan çocukların sorunları içinde (In Educational problems of children working in SMEs. (ss.22-43). Ankara: TISK Yayınları.

Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (1st Edition). Ankara: Spot Matbaacılık.

Senemoğlu, N. & Fogelman, K. (1995). The effects of cognitive entry behavior and feedback-correction on the level of learning. Journal of Educational Research. 89(1), 59-63.

Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? (Which competencies should preschool curriculum address?). H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Hacettepe University, Faculty of Education). 10 (1994) 21-30.

Senemoğlu, N. (1994). Sınıf öğretmeni bilgiyi aktaran kişi değil, bilgiye ulaşma yollarını öğreten kişidir (A primary teacher is not a person who transfers knowledge to students, but is a person who teaches students how to find knowledge). MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik (MPM Productivity as the Key in Development: Interview of the Month).  No. 81.

Senemoğlu, N. (1993). A study of initial primary teacher training in England with implications for the system in Turkey. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Hacettepe University, Faculty of Education). 9, 367-376.

Senemoğlu, N.  (1992). Türkiye ve İngiltere'de ilköğretime öğretmen yetiştirme ve Türkiye'deki sistemin geliştirilmesi için öneriler (Initial primary teacher training in England and Turkey: recommendations for development of Turkish system). H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 143-156. Türkiye'de îlköğretim Sempozyumu Dergisi (Journal of Hacettepe University, Faculty of Education - Symposium in Primary Education in Turkey).

Senemoğlu, N. (1990). Öğrenci giriş nitelikleri ve öğretme-öğrenme süreci özelliklerinin matematik derslerindeki öğrenme düzeyini yordama gücü (Predictive power of student characteristics and teaching-learning processes on success on Mathematics achievement). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Hacettepe University Faculty of Education), 5, 269-270.

Senemoğlu, N. (1990). Ortaöğretime öğretmen yetiştirmede "genel kültür" bakımından Fen Edebiyat fakültelerinin etkililiği (Efficiency of teacher training in the area of general culture and arts for secondary schools in the faculties of art and science and of education). Çağdaş Eğitim (Contemporary Education). September, October, November. 1-14.

Senemoğlu, N. ve Özçelik, D.A. (1989). Ortaöğretime öğretmen yetiştirmede meslek bilgisi bakımından Fen-Edebiyat ve Eğitim fakültelerinin etkililiği (Efficiency of teacher training in the area of teacher professional studies for secondary schools in the faculties of art and science and of education). Çağdaş Eğitim (Contemporary Education). 14, 142-144.

Senemoğlu, N. (1989). Orta öğretime öğretmen yetiştirmede "alan bilgisi" bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin etkililiği (Efficiency of teacher training for secondary schools in the faculties of art and science and of education). H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Hacettepe University, Faculty of Education). 4, 109-126.

Senemoğlu, N. (1989). Okulöncesi eğitimde dilin önemi (The importance of language in preschool education). Milli Eğitim Vakfı Dergisi  (Journal of National Education Foundation). 4(14), 21-23.

Senemoğlu, N. (1988). Öğrenme düzeyini yükseltme (Increasing the level of learning). H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (Joumal of Hacettepe University, Faculty of Education). 3, 105-115.

Senemoğlu, N.  (1988). Öğretimin geliştirilmesi (Development of instruction). Eğitim ve Bilim (Education and Science). 12: 67, 27-31.

Senemoğlu, N. (1987). Tam öğrenme-avantajları ve sınırlılıkları (Mastery learning-advantages and disadvantages). Eğitim ve Bilim (Education and Science). 12: 66, 1-5.

Senemoğlu, N.  (1987). Sınıf içi öğretmen davranışları üzerine bir araştırma (A research on teacher behaviour in the classroom.) Eğitim ve Bilim (Education and Science). 11: 64, 50-57.


ULUSAL - ULUSLARARASI BİLDİRİ ve DAVETLİ KONUŞMALAR

Senemoğlu, N. (2023). Atatürk İşe Eğitimi Önceleyerek Başlamıştır. 23 Derece Youtube Kanalı, Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin Programı. Moderatör: Şahin AYBEK. (Davetli Konuşmacı). 22 Kasım 2023. Bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=uivYh6fhJ_Q

Senemoğlu, N. (2023). Cumhuriyet ve Eğitim, Atatürk’ün Eğitim Anlayışı. 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu. (Davetli Konuşmacı). Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi, 13-14 Kasım 2023, Ankara.

Senemoğlu, N. (2023). Cumhuriyet Döneminde Eğitim ve Bilim. 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu. (Oturum Başkanı). Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi, 13-14 Kasım 2023, Ankara.

Senemoğlu, N. (2023). Eğitimi Yaşamın Kendisi Haline Getirmeliyiz. 23 Derece Youtube Kanalı, Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin Programı. Moderatör: Şahin AYBEK. (Davetli Konuşmacı). 08 Kasım 2023. Bağlantı:https://www.youtube.com/watch?v=NKpZ5nm_03k

Senemoğlu, N. (2023). MEB’e Öğretim Programı Hazırlayanlarda Kavram Karmaşası. 23 Derece Youtube Kanalı, Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin Programı. Moderatör: Şahin AYBEK. (Davetli Konuşmacı). 02 Kasım 2023. Bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=m4a5deUTDuM

Senemoğlu, N. (2023). Türkiye, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geldiği Noktayla Çağ Atlayabilir mi? 23 Derece Youtube Kanalı, Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin Programı. Moderatör: Şahin AYBEK. (Davetli Konuşmacı). 25 Ekim 2023. Bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=_Z8ZmYSRmbY

Senemoğlu, N. (2023). Bir Çocuğun Başına Gelebilecek En Güzel Şey İyi Bir İlkokul Öğretmenidir. 23 Derece Youtube Kanalı, Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin Programı. Moderatör: Şahin AYBEK. (Davetli Konuşmacı). 11 Ekim 2023. Bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=JU01HGxTrfM

Senemoğlu, N. (2023). Çocukların Yaşama Güçlü Başlayabilmeleri İçin Zengin Uyarıcılı Bir Çevre Nasıl Oluşturulabilir? 23 Derece Youtube Kanalı, Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin Programı. Moderatör: Şahin AYBEK. (Davetli Konuşmacı). 04 Ekim 2023. Bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=NFIUppci77s

Senemoğlu, N. (2023). Yaşama Nasıl Güçlü Başlarız? 23 Derece Youtube Kanalı, Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin Programı. Moderatör: Şahin AYBEK. (Davetli Konuşmacı). 27 Eylül 2023. Bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=7U4C4ajY4as

Senemoğlu, N. (2023). Nitelikli Karakter Eğitimi İçin Hangi Değerlerin Kazandırılması Gerekir? 23 Derece Youtube Kanalı, Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin Programı. Moderatör: Şahin AYBEK. (Davetli Konuşmacı). 06 Eylül 2023. Bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=9URdvO36nec

Senemoğlu, N. (2023). Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisine Göre Çocuklarımızın Ülkelerine Aidiyetlerini Geliştirelim. 23 Derece Youtube Kanalı, Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin Programı. Moderatör: Şahin AYBEK. (Davetli Konuşmacı). 02 Eylül 2023. Bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=Gyyrg16rJe4

Senemoğlu, N. (2023). Howard Gardner’ın ‘Geleceği Biçimlendirecek Beş Zihni’. 23 Derece Youtube Kanalı, Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin Programı. Moderatör: Şahin AYBEK. (Davetli Konuşmacı). 24 Ağustos 2023. Bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=97zRker9AHA

Senemoğlu, N. (2023). Bilgisiz Üst Düzey Düşünme Becerileri Gelişir mi? 23 Derece Youtube Kanalı, Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin Programı. Moderatör: Şahin AYBEK. (Davetli Konuşmacı). 17 Ağustos 2023.Bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=nglk0_-h_Rg

Senemoğlu, N. (2023). Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılında Atatürk’ün İrfan Ordusundan Beklentileri Gerçekleşti mi? 23 Derece Youtube Kanalı, Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin Programı. Moderatör: Şahin AYBEK. (Davetli Konuşmacı). 11 Ağustos 2023. Bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=ClLqKImcjH4

Senemoğlu, N. (2023). Nasıl Bir Eğtim? (Öğretim Programı, Öğretme-Öğrenme Ortamı ve Öğretmen).  Köy Enstitüleri Işığında Cumhuriyet Eğitimi Sempozyumu. (Davetli Konuşmacı). Çankaya Belediyesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, 15-16 Nisan 2023, Ankara.

Senemoğlu, N. (2022). Beyin Dostu Eğitim ve Üst Düzey Düşünme Becerileri, ODTÜ Eğitim Topluluğu 2. Eğitim Günleri, (Davetli Konuşmacı). 14-15 Mayıs 2022, Ankara.

Senemoğlu, N. (2022). Eğitimde Üst Düzey Düşünme Becerileri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, (Davetli Konuşmacı). 25 Mart 2022, İstanbul.

Senemoğlu, N. (2021). Beyin Dostu Eğitim ve Üst Düzey Düşünme Becerileri. İstanbul Aydın Üniversitesi "Beyin Dostu Eğitim ve Üst Düzey düşünme Becerileri" Zoom Meeting, Moderatör: Dr. Öğt. Üyesi Ayşegül Kınık Topalsan. 21 Ağustos 2020. (Davetli Konuşmacı). İstanbul.

Senemoğlu, N. (2021). Eğitimde İnteraktivite. Ege Üniversitesi Local Event on Education Eğitim Sempozyumu. Kariyer Zirvesi Etkinliklileri. 5 Haziran 2021. (Davetli Konuşmacı). İzmir.

Senemoğlu, N. (2020). Yaratıcılık Eğitiminde Öğretmen Nitelikleri. İstanbul Aydın Üniversitesi "Beyin Dostu Eğitim ve Üst Düzey düşünme Becerileri" Zoom Meeting, Moderatör: Dr. Öğt. Üyesi Ayşegül Kınık Topalsan (Davetli Konuşmacı). İstanbul.

Senemoğlu, N. (2020). Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim ve Öğretim. (Moderatör: Prof. Dr. Nuray Senemoğlu). Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim ve Öğretim Paneli. Hacettepe Üniversitesi Öğretmenler Günü Etkinliği. Ankara.

Senemoğlu, N. (2020). Eğitim Sistemimizdeki Öğretme-Öğrenme Sorunları. Instagram Canlı Yayını. (Moderatör: Mustafa Yavuz, Araştıran Okul). 11 Nisan 2020. (Davetli Konuşmacı).

Senemoğlu, N. (2020). Üst Düzey Düşünme. Bornova, Ege ve İzmir Rotaract Kulüpleri ve Rotaract Akademi işbirliğiyle. 27 Şubat 2020. (Davetli Konuşmacı). İzmir.

Senemoğlu, N. (2019). Beyin ve Yetenek. (Panel Yöneticisi: Nuray Senemoğlu). VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi (UYEK). İstanbul.

Senemoğlu, N. (2019). Beyin Dostu Eğitim: Çizgi Dışındakilerin Israfna Engel Olmak (Çağrılı Konuşmacı: Nuray Senemoğlu). VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi (UYEK). İstanbul.

Senemoğlu, N. (2019). 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Konferansı (Davetli Konuşmacı, Panelist). Hacettepe Üniversitesi. 25-28 Nisan 2019, Ankara.

Senemoğlu, N. (2019). Beyin Dostu Eğitim. Beyin Dostu Eğitim Semineri, Muş Alparslan Üniversitesi, İlköğretmenler Klubü, Öğretmenler Günü Etkinlikleri. (Davetli Konuşmacı). Muş.

Can Aran, Ö. ve Senemoğlu, N. (2019). Üstün yetenekli öğrencilerin fen bilimleri alanında disiplinli zihin özelliklerinin incelenmesi. VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi (UYEK) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum). İstanbul.

Demirkaya A. S. ve Senemoğlu, N. (2019). Uzmanların üstün yetenekli öğrencilere yönelik program geliştirme süreçlerinde karşılaştıkları güçlükler. VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi (Sözlü Sunum). İstanbul.

Senemoğlu, N. (2019). Beyin Dostu Eğitim: Bilgiyi Anlamlı Yapılandırma ve Kullanma. TED Üniversitesi Center for Teaching and Learning (TED University CTL) etkinlikleri (Davetli Konuşmacı). Ankara.

Özmat, D. & Senemoğlu, N. (2019). Factors That Make English Language Learning Difficult by the Teachers and Students. International Society for Teacher Education 39th Annual Seminar. Canada.

Erdoğan, T., Yurdabakan, İ. & Senemoğlu N. (2018). Self-and peer assessments in PBL: A higher education example. International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learningand International Academic Conference on Management, Economics, Business and Marketing and International Academic Conference on Engineering, Transport, IT and Artificial Intelligence, 53-61.

Derman, İ. & Senemoğlu, N. (2018). Examination the life preparation level of the science curriculum in Turkey for students. International Conference on New Horizons in Education (INTE).

Altindağ M. ve Senemoğlu, N. (2018). Yedinci Sınıf Düzeyinde Öğrencilerin Sentezleyen Zihin ve Yaratıcı Zihin Özellikleri. Vth International Eurasian Educational Research Congress. 2-5 May, Akdeniz University, Antalya, Turkey.

Özmat, D. ve Senemoğlu, N. (2018). İngilizce Öğrenmeyi Zorlaştıran Faktörler Üzerine Nitel bir Çalışma. Vth International Eurasian Educational Research (EJER) Congress. 2-5 May, Akdeniz University, Antalya, Turkey.

Derman, İ. ve Senemoğlu, N. (2018). Fen Bilimleri Dersinin Yaşamla İlişkilendirilmesine Yönelik Ölçütlerin Belirlenmesi. Vth International Eurasian Educational Research (EJER) Congress. 02-05 Mayıs 2018. Akdeniz University, Antalya, Turkey.

Senemoğlu, N. (2018). Çare Öğretmenler (The Solutions Base on Teachers). Vth International Eurasian Educational Research (EJER) Congress. 02-05 Mayıs 2018. Akdeniz University, Antalya, Turkey.

Senemoğlu, N. (2018). Beyin Dostu Eğitim: Bilgiyi Yapılandırma ve Kullanabilme. (Davetli Konuşmacı). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (2018). Eğitim Ortamları (Learning Environment). Çayyolu Semt Meclisi (Davetli Konuşmacı). Ankara.

Senemoğlu, N. (2018). İnsan Olmak, Kadın Olmak (Being a human, being a woman). 8 Mart Kadınlar Günü (International Women’s Day on 8th March). (Davetli Konuşmacı). Burhaniye Belediyesi (Burhaniye Manucipality). Burhaniye, Balıkesir.

Can Aran, Ö. ve Senemoğlu, N. (2018). Ortaokul Fen Bilimleri Dersinde Disiplinli Zihin Gelişiminin İncelenmesi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. 4-5 Mayıs 2018. Adana.

Şen, Z. ve Senemoğlu, N. (2017). Öğretim Hizmetinin Yeterliğine İlişkin Algı: Ölçek Geliştirme Çalışması. IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER). 11 - 14 Mayıs 2017. Pamukkale Üniversitesi. Denizli.

Senemoğlu, N. ve Kurşunlu, E. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel Özellikleri: İzmir İli Örneği. IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER). 11 - 14 Mayıs 2017. Pamukkale Üniversitesi. Denizli.

Senemoğlu, N. (2017). Düşünme Becerileri / Thinking Skills. IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER). (Davetli Konuşmacı). 11-14 Mayıs 2017. Pamukkale Üniversitesi. Denizli.

Şen, Z. ve Senemoğlu, N. (2017). Öğretim Hizmetinin Yeterliğine İlişkin Algı: Ölçek Geliştirme Çalışması. 4. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, (4th International Eurasian Educational Research Congress), 11-14 Mayıs 2017. Pamukkale Üniversitesi (Pamukkale University). Denizli.

Ilhan Beyaztas, D., Kapti, S. B. & Senemoğlu, N. (2017). Student Teachers’ Perception on Ideal Teacher Characteristics. ISFTE 2017: 37th Annual International Seminar for Teacher Education, 24-28 April 2017, Aarhus University Organization, Aarhus, Denmark.

Senemoğlu, N. (2017). Öğretimin Yönetimi. Metod Koleji Öğretimin Yönetimi Semineri. (Davetli Konuşmacı). Ankara.

Senemoğlu, N. (2017). Filozof, Şair ve Bilim İnsanı Olarak Selahattin Ertürk. Selahattin Ertürk 50. Yılında Aziz Dostlarıyla Etkinliği. (Panelde Konuşmacı). 10 Nisan 2017. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.

Senemoğlu, N., Metin, E. N., Gürlen, E., Demirkaya, A. S., Yurtçu, M., Özdiyar, Ö., Şen, Z., Güzeller, C. O., Doğan, N., Turan, S. & Acar, T. (2017).Üstün Yeteneklilere Yönelik İlkokul (1-4. sınıf) Öğretim Programı Geliştirme: Bir Eylem Araştırması.Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi (ÖZYEK), 7-9 Nisan 2017. İstanbul.

Senemoğlu, N. & Kurşunlu, E. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel Özellikleri: İzmir İli Örneği. 4. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, (4th International Eurasian Educational Research Congress), 11-14 Mayıs 2017. Pamukkale Üniversitesi (Pamukkale University). Denizli.

Senemoğlu, N. (2017). Üst düzey düşünme becerileri ve beyin dostu eğitim. İstanbul Erkek Lisesi Bilimsel Etkinlik Komitesi Bilim Haftası Etkinlikleri. (Davetli Konuşmacı). 18 Ocak 2017, İstanbul.

Kozikoğlu, İ. & Senemoğlu, N. (2016). Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çalışma. (Challenges Faced by Novice Teachers: A Qualitative Research).4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. (4th International Curriculum and Instruction Congress), Antalya, Turkey.

Kozikoğlu, İ. & Senemoğlu, N. (2016). Öğretimin İlk Yılı: Mesleğin İlk Yılındaki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Güçlüklerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. (First Year in Teaching: Examination of the Challenges Faced by Novice Teachers According to Different Variables). 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, (3rd International Eurasian Educational Research Congress), 31 May - 3 June 2016.  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. (Muğla Sıtkı Koçman University). Muğla.

Derman, İ., Can Aran, Ö. & Senemoğlu, N. (2016). Üst Başarı Düzeyindeki Liselerden Temel Liselere Geçen Öğrencilerin Öğretim Hizmeti Niteliğine İlişkin Görüşleri. ( Opinions of Students Moved to Basic High Schools From High Success Level High Schools on the Quality of Teaching). 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, (3rd International Eurasian Educational Research Congress). 31 May - 3 June 2016.  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. (Muğla Sıtkı Koçman University). Muğla.

Acar, T., Şen, Z., Doğan, N., Gürlen, E. & Senemoğlu, N. (2016) Üstün Yetenekli Çocukların Öğretmenleri Ne Diyor? Bir İhtiyaç Analizi Çalışması. ( What Does the Teachers of Gifted Children Say? :  A Needs Analysis Research). 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, (3rd International Eurasian Educational Research Congress). 31 May - 3 June 2016.  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. (Muğla Sıtkı Koçman University). Muğla.

Demirkaya, A. S. & Senemoğlu, N. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Farklılaştırılmış Öğretime İlişkin Bilgi Düzeyi ve Eğitim İhtiyaçları. (The Knowledge Level and Training Need of Classroom Teachers on the Differentiated Instruction). 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, (3rd International Eurasian Educational Research Congress). 31 May - 3 June 2016.  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. (Muğla Sıtkı Koçman University). Muğla.

Şen, Z. & Senemoğlu, N. (2016). 9.Sınıf Fizik Dersi Erişi Düzeyinin Belirlenmesi. (Determining The Achievemet Level of 9th Grade Physics Lesson).3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, (3rd International Eurasian Educational Research Congress). 31 May - 3 June 2016.  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. (Muğla Sıtkı Koçman University). Muğla.

Demircan Fıstıkçı, S. & Senemoğlu, N. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik DersineYönelik Akademik Benlik Düzeylerinin İncelenmesi. (Examining The Academic Self Concept Levels of Secondary School Students to Math Class). 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, (3rd International Eurasian Educational Research Congress). 31 May - 3 June 2016.  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. (Muğla Sıtkı Koçman University). Muğla.

Senemoğlu, N. (2016). 24 Kasım Öğretmenler Günü; Düşünme Becerileri Eğitimi ve Öğretmen (Teacher and Thinking Skills Teaching). (Panelist). Hacettepe University, Ankara.

Senemoğlu, N. (2016). Beyin Dostu Eğitim Ortamları. (Brain- friendly Learning Environments). (Davetli Konuşmacı). Anadolu Üniversitesi, 16 Mart, Eskişehir.

Senemoğlu, N. (2015). Openning Speech of Workshop: Çizgi Dışındakilerin İsrafına Engel Olmak. Üstün Yeteneklilik Eğitiminde Etkili Öğretim Stratejileri Çalıştayı. (Davetli Konuşmacısı), Hacettepe Üniversitesi, 18-20 Mayıs, Ankara.

Senemoğlu, N. (2015). Openning Speech of Science Fair: Okulöncesi Eğitiminden Yüksek Öğretime Beyin Dostu Eğitim Ortamları. Bilişim Şenliği. (Davetli Konuşmacı). 4-6 Mayıs, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Akkuş Çakır, N. & Senemoğlu, N. (2015). The Impact of Higher-Education on Everyday Problem solving Skills: A Mixed Methods Study. Paper presented at the 1st International Higher Education Studies Conference (IHEC 2015), İstanbul, Turkey.

Akkuş Çakır, N. & Senemoğlu, N. (2015). An Analysis of Student Performance on Everyday Problem Solving Tasks. Paper presented at the 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning, Limassol, Cyprus.

Akkuş Çakır, N. & Senemoğlu, N. (2015). Factors Affecting the Development of Pre-Service Teachers’ Higher Order Thinking Skills: A Mixed-Methods Study of the Turkish Context. Paper presented at the Junior Researchers of EARLI Conference (JURE 2015), Limassol, Cyprus.

Akkuş Çakır, N. & Senemoğlu, N. (2015). Development of Higher Order Thinking Skills in Initial Teacher Education; A Mixed Method Investigation at College Level. Paper presented at the AERA 2015 Annual Meeting, Chicago, IL, USA

Şen, Z. & Senemoğlu N. (2015). Prediction Strength of the Student Characteristics on Level of Physics Learning and Student-Teacher Perceptions on Physics Learning. 35th International Society for Teacher Education (ISfTE) Seminar, 21-26 June, Montclair State University, NewJersey/USA.

Özdiyar, Ö. & Senemoğlu, N. (2015). Respectful and Ethical Minds In the Social Sciences Education Curricula. 35th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference, June 21-26, 2015, New Jersey/New York / USA.

Kaptı, S. B., İlhan Beyaztas, D. & Senemoğlu, N. (2015). Graduate Students’ Opinions on Competency of Educators of Teacher Educators. 35th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference, June 21-26, 2015, New Jersey / New York, USA.

Kozikoğlu, İ. & Senemoğlu, N. (2015). The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Curriculum and Instruction (2009-2014). ICEFIC International Congress on Education for Future: Issues and Challenges. 13-15 May 2015. Ankara, Turkey.

Kaptı, S. & Senemoğlu, N. (2015). Students’ Perception of Quality of Instruction in Case Based Learning.  ICEFIC International Congress on Education for Future: Issues and Challenges. 13-15 May 2015. Ankara, Turkey.

Derman, İ., Can Aran, Ö. & Senemoğlu, N. (2014). The Examination of New 5th Grade Science Book in Terms of 21st Century Themes. 34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference. 22-25 April, Belek-Antalya, Turkey.

Kaptı, S. B., İlhan Beyaztas, D., Kaptı, A. & Senemoğlu, N. (2014). Case Based Curriculum in Administration and Leadership. 34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference. 22-25 April, Belek-Antalya, Turkey.

Erdoğan, T. & Senemoğlu, N. (2014). Problem Based Learning Teacher Education: Views on Its Promises and Challenges. 34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference. 22-25 April, Belek-Antalya, Turkey.

Özdiyar, Ö. & Senemoğlu, N. (2014). The Opinions of Students about Ethical and Respectful Minds. 34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference. 22-25 April, Belek-Antalya, Turkey.

Senemoğlu, N. & Demirkaya, A. S. (2014). Perceptions of Stakeholders on the Elementary School Teacher Competencies. 34th International Society for Teacher Education (ISfTE) Conference. 22-25 April, Belek-Antalya, Turkey.

Özdiyar, Ö. & Senemoğlu, N. (2013). The Opinions of Social Science Teachers about Ethical and Respectful Education Applications. ISFTE: Teacher Education: Meeting the Needs of the New Generation, 27-31 Mayıs, Hong Kong Baptist University.

Can Aran, Ö. & Senemoğlu, N. (2013). The Examination of 7th Grade Science and Technology Curriculum in Terms of Disiplined Mind. ISfTE: Teacher Education: Meeting the Needs of The New Generation, 27-31 Mayıs, Hong Kong Baptist University.

Derman, İ. & Senemoğlu, N. (2013). Sustainable Environmental Awareness of 9th and 12th Grade Students’. ISfTE: Teacher Education: Meeting the Needs of The New Generation, 27-31 Mayıs, Hong Kong Baptist University.

Senemoğlu, N. (2013). Beyin Dostu Eğitim Ortamları (Brain-friendly learning environments). (Davetli Konuşmacı). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 4 Kasım 2013, Samsun.

Senemoğlu, N. (2013). Brain-friendly Learning Environments (Beyin Dostu Eğitim Ortamları, Konferans. (Davetli Konuşmacı). 25 Kasım 2013, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Senemoğlu, N. (2012). Eğitim Bilimleri Enstitütüsü Müdürleri Toplantısına Ev Sahipliği ve Sonuç Raporu Hazırlama (Hosting the directors of The Institutes of Educations and Preparing Final Report.). 30 Kasım, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (2012). Teacher’s Day Speech: 24 Kasım Öğretmenler Günü; Atatürk ve Eğitim. (Davetli Konuşmacı). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (2012). Problems and Solution of Program Development in Turkey (Türkiye’ de Program Geliştirmenin Sorunları ve Çözüm Önerileri.) (Panelist). II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27 Eylül, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Senemoğlu, N. (2012). Türkiye’ de Program Geliştirmenin Sorunları ve Çözüm Önerileri (Problem and Solutions of Curriculum Development in Turkey). II. Ulusal  Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27 Eylül, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. (2nd National Curriculum & ınstruction Congress, September 27, 2012, Abant Izzet Baysal University, Bolu.

Senemoğlu, N. (2011). Yükseköğretimde Öğretme ve Öğrenmede Yönelimler (Teaching and Learning Trends in Higher Education). 28 Temmuz 2011. Fatih University, Ankara.

Kaptı, S. B. İlhan Beyaztaş, D. & Senemoğlu, N. (2011). Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Dersi Programlarının İncelenmesi (An Analysis of Elementary School Curricula since the Foundation of Republic of Turkey) 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül, Burdur (20th National Educational Sciences Congress, 8-10 September 2011. Burdur.

Can, Ö.  & Senemoğlu, N. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinin Öğretim Hizmetinin Niteliğinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Quality of Instruction in Instructional Principles and Methods Course). I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (1st International Conference on Curriculum and Instruction), 5-8 Ekim (November), Eskişehir, Türkiye.

Kaptı, S. B., İlhan Beyaztaş, D. & Senemoğlu, N. (2011). An Examination of Social Science Course Curruculum since the Foundation of Republic. (Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Dersi Programlarının İncelenmesi.) 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül, Burdur.

Senemoğlu, N. (2011). Okul Öncesi Eğitimden Öğretimden Yüksek Öğretime, Beyin Dostu Eğitim Ortamlar (From pre-school to higher education, Brain-friendly learning environments). (Davetli Konuşmacı). 12 Aralık 2011, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Senemoğlu, N. (2011). Okul Öncesi Eğitimden Yüksek Öğretime, Beyin Dostu Eğitim Ortamları (Brain-friendly Learning Environments Learning Environments during Pree School). Konferans.  (Davetli Konuşmacı). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, AİBÜ Eğitimci Düşünce ve Gençlik Topluluğu, 09 Mayıs 2011, Bolu.

Savas, B., Senemoğlu, N. & Kocabas, A. (2011). The Effects Of Integrated Unit And Constructivist Based Teaching Learning Process On Fourth Grades Students' Learning Levels, Attitudes Towards Learning, Academic Self-Confident. Wces2012 4th World Conference On Educational Sciences, 2-5 February. Barcelona, Spain.

Özdiyar, Ö. & Senemoğlu, N. (2010). Developing an Attitude Scale for Course in Introduction to Educational Sciences. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (1st national conference of Curriculum & Instruction, 13-15 May). 13-15 Mayıs 2010. Balıkesir University, Balıkesir.

Senemoğlu, N. (2009, October). Yeni geliştirilen programlar neler getirdi neler götürdü? (What kind of opportunities has arisen or disappeared within the new curricula). 30th Anniversary of Journal of Teachers World.

Ünüvar, P. ve Senemoğlu, N. (2009, October). Annelerin görüşlerine göre babaların 3-6 yaş grubu çocuklarıyla etkileşimleri (mothers' perceptions about fathers’ interactions   with their children 3-6 age). 18th National Congress of Educational Sciences, University of the Ege. 1-3 2009. Kuşadası, Aydın.

Senemoğlu, N. (2009, May). Closing Speech. 1st International Conference of Living Theorists-Howard Gardner. (Davetli Konuşmacı). Mehmet Akif Ersoy University. Burdur.

Senemoğlu, N. (2009). Yeni Geliştirilen Programlar Neler Getirdi Neler Götürdü. (Gains and Looses through Newly Developed Programs). (Panelist). Öğretmen Dünyası Dergisi 30. yıl dönümü etkinlikleri. Ankara.

Senemoğlu, N. (2008, November). Okulöncesi eğitimden yükseköğretime öğrenci dostu eğitim ortamları (Designing brain friendly teaching-learning environment from preschool to higher education). (Davetli Konuşmacı). Dumlupınar University College of Education. Kütahya.

Senemoğlu, N. (2008, April). How effective are teacher education curricula in Turkey? Student teachers, faculties, mentors and teachers let us know.28th Annual International Seminar Continuing Development in Teacher Education, University of New England Armidale, Australia.

Senemoğlu, N. (2008, Eylül). Yapılandırmacı yaklaşım ve beyin dostu eğitim ortamlarının düzenlenmesi (Designing brain friendly teaching-learning environment and constructivist instruction). (Davetli Konuşmacı). Beytepe İlköğretim Okulu. 4 Eylül 2008, Ankara.

Senemoğlu, N. (2008, Mart). Yetişkin Eğitimi ve Beceri Eğitiminin Temel İlkeleri. (Basic Principles of Adult Learning and teaching psychomotor skills). (Davetli Konuşmacı). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, (Hacettepe University College of Medicine), Ankara.

Senemoğlu, N. (2008, Mart). Öğrenci Dostu Eğitim Ortamları: Okulöncesi Eğitimden Yüksek Öğretime. (Student friendly learning environments from pre-school through higher education). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi. (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy University, Center for Continuing Education). (Davetli Konuşmacı). Burdur.

Senemoğlu, N., Berliner, D., Yildiz, G., Dogan, E., Savas, B., & Celik, K. (2007, August).Approaches to learning and study skills of Turkish and American students in colleges of education. EARLI 12th Biennial Conference, hosted by University of Szeged. Budapest, Hungary.

Turan S., Uner S., Elçin M., Odabaşı O., Sayek İ. & Senemoğlu, N. (2007, August). Evaluation of communication skills training and its relationship to clinical visits, AMEE 2007, 25-29 August, Trondheim, Norway.

Senemoğlu, N. (2007, June). Approaches to learning and study skills of Turkish students in colleges of education. ISTE 2007 International Society for Teacher Education 27th Annual Seminar hosted by the Institute of Education, University of Stirling, Stirling, Scotland.

Senemoğlu, N. (2008, Kasım). Düşünme becerileri: eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık (Gaining higher order thinking skills; critical thinking, problem solving, creativity). (Davetli Konuşmacı). Mersin University.

Senemoğlu, N. (2007). ABD’de okulöncesi eğitimden yükseköğretime öğrenci dostu eğitim ortamları (Teaching-Learning environment from earlychildhood to higher education in the US). Hacettepe Üniversitesi Konferansı. (Conference at Hacettepe University). (Davetli Konuşmacı). 23 Mayıs 2007, Ankara.

Senemoğlu, N. (2007, March). ABD’de okulöncesi eğitimden yükseköğretime öğrenci dostu eğitim ortamları (Learner friendly teaching-learning environment: From preschool to higher education in the US). Atatürk Öğretmen Akademisi (Atatürk Teacher Academy). (Davetli Konuşmacı). North Cyprus Turkish Republic.

Senemoğlu, N. (2007, Kasım). Okulöncesi eğitimden yükseköğretime öğrenci dostu eğitim ortamları (Learner friendly teaching-learning environment: From pre-school to higher education). (Davetli Konuşmacı). Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Selçuk University College of Education), Konya.

Senemoğlu, N. (2007). Okulöncesi Eğitimden Yükseköğretime Öğrenci Dostu Eğitim Ortamları (Student friendly Learning Environment from Pre-School through Higher Education), Konferans. (Davetli Konuşmacı). İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İstanbul.

Senemoğlu, N. (2007). Uluslarası Bağlamda Türkiye’ de Öğretmen Yetiştirme (Teachers Training in Turkey from International Perspective). Panelist. Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü ve Teknik Eğitim Fakültesi işbirliğiyle. Karabük.

Senemoğlu, N. (2006, October). High status Turkish women administrators in higher education. Woman transforming communities through pedagogy, critical scholarship and activism. 32nd annual fall conferences. Sponsored by Wayne State University, Detroit, MI. US.

Senemoğlu, N. (2005, November). Turkish educational system and Hacettepe University. Posters and Roundtable Featuring, International Education Week. Arizona State University, Tempe, AZ. US.

Senemoğlu, N. (2005, January). Beyinde öğrenmenin oluşumuna göre öğretimin düzenlenmesi (Brain compatible learning and instruction). Symposium in Private Schools and Contemporary Approaches in Education. Antalya.

Senemoğlu, N. (2004, November). Etkili okul etkili öğretmen (Effective school and effective teacher). Conference, Ege University, Faculty of Education, İzmir.

Senemoğlu, N. (2004, Ağustos). Etkili öğretme ve öğrenme (Effective teaching and active learning). Konferans (Conference), (Davetli Konuşmacı). Şişli Terakki Foundations Schools, İstanbul.

Senemoğlu, N. (2003, May). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme uygulamaları, sorunları, öneriler, sınıf öğretmeni yetiştirme (Elementary school teacher training: applications, problems and recommendation). Teacher Training at Contemporary Education Systems, National Symposium, Faculty of Education, Cumhuriyet University, Sivas.

Senemoğlu, N.  (2003, April). Fakülte- okul işbirliği 21. yüzyılda öğretmen eğitimi : Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin değerlendirilmesi (Faculty-school cooperation, teacher training in 21st century: evaluation of teacher training system in Turkey). Panel, Anadolu University, Eskişehir.

Senemoğlu, N. (2003). Türkiye’de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Uygulamaları, Sorunları, Öneriler (Teachers’ preparation system in Turkey.; Problems and Solutions). Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Ulusal Sempozyum, 22 Mayıs, Sivas.

Senemoğlu, N. (2003).  Fakülte-Okul İşbirliği. (Cooperation between Faculty and School). 21.Yüzyılda Öğretmen Eğitimi: Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Değerlendirilmesi Panel. (Panelist). 18 Nisan 2001, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Senemoğlu, N. (2003). Anlamlı Öğrenmeyi Sağlama (Facilitating meaningful learning). Konferans. (Davetli Konuşmacı). 26 Mart 2003,  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Senemoğlu, N. (2001, May). Türkiye’de dünyada sınıf öğretmeni yetiştirmeye ilişkin programların kapsamı, karşılaştırılması ve Türkiye’deki programın geliştirilmesine dönük öneriler (The comparisons of initial teacher training programs in Turkey and the world and recommendations for curriculum development in Turkey). 2001 Initial Teacher Training Programs Evaluation Meeting. Mersin.

Senemoğlu, N. (2001, May). Kişilik gelişiminde ailenin rolü (The role of parents in personality development). Panel and Conference on Healthy Parents and Society, Burdur.

Senemoğlu, N. (2001, May). Eğitimde karşılaşılan öğrenme sorunları ve çözüm önerileri (The learning problems in education and recommendations). Conference.  Ereğli, Zonguldak.

Senemoğlu, N. (2001, March). Öğrenci görüşlerine göre öğretmen yeterlikleri (Student perception of teacher competencies). Conference at the Anniversary of the Establishment of Teacher Training School. Burdur Eğitim Fakültesi (Burdur Faculty of Education). Burdur.

Senemoğlu, N. (2001). Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlilikleri. (Teachers’ competencies based on Students’ Perceptions). Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü Kutlama Etkinliği. Konferans (Davetli Konuşmacı). 16 Mart 2001, Burdur.

Senemoğlu, N. (2000). Etkili Öğrenme Ortamlarının Düzenlenmesi (Designing Effective Learning Environment) Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Okul Müdürlerine Düzenlenen Konferans, (Davetli Konuşmacı). 3 Mart 2000, Burdur.

Senemoğlu, N. (2000). Etkili Öğrenme Ortamlarının Düzenlenmesi (Designing Effective Learning Environment). Afyon Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul Müdürlerine Düzenlenen Konferans, (Davetli Konuşmacı). 18 Şubat 2000, Afyon.

Senemoğlu, N. (1999, March). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği (Initial teacher training and profession of teacher). Panel. Burdur.

Senemoğlu, N. (1998). Türkiye’de eğitim, öğretme-öğrenme sorunları (Teaching-learning problems in Turkey and recommendations for solutions). Lecture Arranged by the Child Council of Yenice Town Council (Yenice Belediyesi Çocuk Meclisi) 08 Mayıs 1998. Zonguldak.

Senemoğlu, N. (1998). Türkiye’de eğitim, öğretme-öğrenme sorunları (Teaching-learning problems in Turkey and recommendations for solutions). Safranbolu Kaymakamlığı 75.Yıl kutlama etkinliği olarak konferans. (Lecture Arranged by the Head Official of Safranbolu) (Davetli Konuşmacı). 07 Mayıs 1998. Safranbolu, Karabük.

Senemoğlu, N. (1998). Türkiye’de eğitim, öğretme-öğrenme sorunları (Teaching-learning problems in Turkey and recommendations for solutions). Lecture at Faculty of Technical Education, University of Karaelmas, 07 Mayıs 1998, Karabük.

Senemoğlu, N. (1998, March). Öğrenme ve öğretme sorunları (Problems of learning and teaching). 150th Anniversary Activities of Teacher High Schools’ Establishment. Burdur.

Senemoğlu, N. (1998). Atatürk ve eğitim politikaları (Atatürk and his educational policies). Panel organized by the Council of Burdur. Burdur.

Senemoğlu, N. (1998, November). Okulöncesi eğitim ve ilköğretim bütünlüğü (Integration of preschool and primary education). Panel organized by the Faculty of Education in Burdur, University of Süleyman Demirel.

Senemoğlu, N. (1998, October). Okul öncesi ve sınıf öğretmenliği lisans programlarına ilişkin bir inceleme (Evaluation of the preschool and primary teacher training programme). Symposium in Teacher Training in the Age of Knowledge Arranged by ANAÇEV in Ankara.

Senemoğlu, N. (1998). Öğretme- öğrenme sorunları (Problems of teaching and learning). Paper presented at the Conference of Süleyman Demirel University, Burdur Faculty of Education on the 75th Anniversary of Establishment of the Turkish Republic.

Senemoğlu, N. ( 1998). Atatürk ve Eğitim Politikaları (Atatürk and His Education Policy). Atatürk’ün Eğitim Politikaları, Günümüzde Eğitim ve Öğretmen Sorunları Konulu Açık Oturum. Burdur Belediyesi. (Davetli Konuşmacı). 27 Kasım 1998, Burdur.

Senemoğlu, N. (l998). Öğretme-Öğrenme Sorunları (Problems of Teaching and Learning). 75’inci yıl kutlamaları çerçevesinde Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Tarafından Düzenlenen Konferans. (Konuşmacı). 27 Mayıs 1998, Burdur.

Senemoğlu, N. (1996). Yaratıcılık ve Öğretmen Nitelikleri (Creativity and teachers’ skills). Yaratıcılık ve Eğitim Paneli. (Panel in Creativity and Education hosted by the Turkish Military Academy). (Panelist). Kara Harp Okulu, Ankara.

Senemoğlu, N. (1994). Öğretmenlik mesleği sorunları (Problems of teaching profession). Panel organized by University of Hacettepe. 24 Kasım 1994, Ankara.

Senemoğlu, N. (1994). English Students' perceptions on initial primary teacher training program and comparison of initial primary teacher training curricula in England and Turkey. Paper presented at the Conference of ICET, Istanbul.

Senemoğlu, N. (1994). Mezun öğrencilerin görüşlerine göre üniversite öğretim elemanlarının sınıf içi öğretmenlik davranışları (Perceptions of graduate students on their tutors' behavior in the classroom). Paper presented at the First National Education Symposium, Adana.

Senemoğlu, N. (1994). Öğrenci giriş nitelikleri ve öğretme-öğrenme süreci özelliklerinin Matematik derslerindeki öğrenme düzeyini yordama gücü. Paper presented at the First National Education Symposium, Adana.

Senemoğlu, N.  (1992). İngiltere ve Türkiye’de ilköğretime öğretmen yetiştirme ve Türkiye’de ilköğretime öğretmen yetiştirmenin geliştirilmesi için öneriler (Initial primary teacher training in England and Turkey; recommendations for development for the Turkish system). Symposium in Primary Education in Turkey. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (1990). Psiko-sosyal gelişim (Psycho-social development of children). Üniversiteli Kadınlar Derneği. (Association of Women at University). Konferans. (Davetli Konuşmacı). Ankara.

Senemoğlu, N. (1990). Psiko-sosyal Gelişim (Psycho-social Development). Konferans, Anıttepe Soroptomistler Derneği, Konferans. (Davetli Konuşmacı). Ankara.

Senemoğlu, N. (1990). Gelişim ve Öğrenme (Development and Learning). Türkiye Birinci Uluslararası Çocuk Fuarı, Çocuk ve Eğitim Paneli, (Panelist). Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu, Ankara.


DÜZENLENEN ÇALIŞTAY VE VERİLEN SEMİNERLER (WORKSHOPS AND SEMINARS)

Senemoğlu, N. (2022). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Eğiticilerin Eğitimi Programı. Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Eğitim Fakültesi İşbirliğiyle. (Eğitimci). Hacettepe Üniversitesi. 03-04 Aralık 2022, Ankara.

Senemoğlu, N. (2018). “Yetişkin Eğitimi” (Eğitim Programı Hazırlama Eğitimi). 15 Ocak, Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi – TEDAŞ (Eğitimci), Ankara.

Senemoğlu, N. (2017). Teachers Professional Development Seminar. Tarabya British Schools. (Supervisor & Coordinator). 14-25 August 2017. İstanbul.

Senemoğlu, N. (2017). Brain friendly education (PreK-12 education/instructional principles, Multiple intelligence, Five minds for the future, Higher order thinking skills). Teachers Professional Development Seminars. (Eğitimci). 14-25 August 2017. Tarabya British Schools. İstanbul.

Senemoğlu, N. (2017). Components of Curriculum, Designing Effective Instruction (Specification Table- Academic- year Plan, Unit Plan, Lesson Plan). Teachers Professional Development Seminars (Eğitimci). 14-25 August 2017. Tarabya British Schools. İstanbul.

Senemoğlu, N. (2017). Selahattin Ertürk 50. Yılında Aziz Dostlarıyla. (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi-ANAÇEV işbiliği ile gerçekleştirilen Faaliyet Koordinatörü). 10 Nisan 2017. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.

Senemoğlu, N. (2015). Okulöncesi Eğitimden Ortaöğretime (PreK-12) Beyin Dostu Eğitim Ortamları.  ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Erken Çocukluk Döneminde Başlayan Eğitim Sempozyumu, (Davetli Konuşmacı). 21 Mart 2015. Ankara.

Senemoğlu, N. (2014). Evaluation of First Day Presentations. (Birinci Gün Sunularının Değerlendirilmesi). Özel Güvenlik Hizmetlerinde 10’uncu Yıl Değerlendirme Semineri, (Davetli Değerlendirmeci). 24 Kasım 2014. Afyon.

Senemoğlu, N. (2014). ÖZGEP ve DACUM Analizi. Özel Güvenlik Eğitimleri Projesi (ÖZGEP) Çalıştayı. (Proje Sorumlusu). 14 –16 Haziran 2014. Bolu.

Senemoğlu, N. (2014). Evaluation of Workshop (Çalıştayın Değerlendirilmesi.) Özel Güvenlik Eğitimleri Projesi (ÖZGEP) Çalıştayı. 14 –16 Haziran 2014. Bolu.

Senemoğlu, N. (2013). Curriculum Evaluation. Curriculum Design and Development, Instruction, Measurement and Evaluation in Adult Education, Seminar. (Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ve TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı işbirliği ile düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Semineri Koordinatörü). Ankara.

Senemoğlu, N. (2013). Adult Characteristics & Adult Education. Curriculum Design and Development, Instruction, Measurement and Evaluation in Adult Education, Seminar. (Eğitimci). (Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ve TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı işbirliği ile düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Semineri). Ankara.

Senemoğlu, N. (2012). Trends Through Teaching Learning Process in Higher Education. (Yükseköğretimde Öğretme-Öğrenme Süreçlerindeki Yönelimler), Eğiticilerin Eğitimi Semineri. Kara Harp Okulu. (Eğitimci). 12-13 Nisan 2012. Ankara.

Senemoğlu, N. (2011). Öğretmen Yetiştirme Süreci Konulu, Eğitim Programları ve Öğretim Alanı Profesörler Kurulu Ev Sahipliği ve Sonuç Bildirgesi. (Hosting the Boards of Professors of Curriculum Development and Preparing Final Declaration). 27-28 Ekim 2011, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (2011). Trends in Teaching-learning Process at Higher Education (Yükseköğretimde Öğretme ve Öğrenmede Yönelimler.) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Ardahan Üniversitesi işbirliği ile Eğiticilerin Eğitimi Semineri. 14-15 Ekim 2011. Ardahan.

Senemoğlu, N. (2008). MAKÜ Öğretim Elamanları Mesleki Gelişim Çalıştayı (Çalıştay Koordinatörü). (Mehmet Akif Ersoy University Faculty Development Workshop, MAKU Center for Continuing Education. August 18-23, 2008.

Senemoğlu, N. (2008). Çeşitli yaklaşımlara göre öğrenmenin oluşumu ve beyin dostu öğretimin düzenlenmesi (Various aspects of learning and teaching at higher education). MAKÜ Öğretim Elamanları Mesleki Gelişim Çalıştayı, Mehmet Akif Ersoy University Faculty Development Workshop (Eğitimci). August 18-23, 2008.

Senemoğlu, N. (2007). Development, learning and teaching at higher education. International Engineering Education Seminar. (Eğitimci). Kadir Has University. November 22, 2007.

Senemoğlu, N. (2006). Problem Based Learning. Workshop organized by Center for Learning and Teaching Excellence at the Arizona State University, Arizona, USA. November 16, 2006, in MU 216 Graham.

Senemoğlu, N. (2006). The Arizona Board of Regents Tri University Collaboration on Learner-Centered Practice. Creating Learning Communities Among Faculty. Workshop, (Seçilmiş Katılımcı). May 15, 2006, Tempe, US.

Senemoğlu, N. (2006). Wakonse-Arizona. Inspiration and Support for College Teaching and Learning, (Seçilmiş Katılımcı). 18-21 May 2006, Camp Tontozona, US.

Senemoğlu, N. (2006). AERA, Writing to Think, Learn and Communicate: Using Writing-Intensive Learning in the Higher Eucation Classroom. Workshop, San Francisco, April 10, 2006.

Senemoğlu, N. (2006). AERA, Getting Published: A Panel of Journal Editors and Emerging Scholars. Workshop, San Francisco, April 8, 2006.

Senemoğlu, N. (2005). Organizing Teaching and Learning Activities Based on Brain’s Learning Functions (Beyinde Öğrenmenin Oluşumuna Göre Öğretimin Düzenlenmesi.) Özel Okullar ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 28-29 Ocak, Antalya.

Senemoğlu, N. (2005). Anlamlı öğrenme ve öğretme strateji ve teknikleri. Eğiticilerin Eğitimi Semineri, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı.  (Constructivism: teaching models and strategies. In-service military trainers training. Army Training and Doctrine Command). (Eğitimci). Ankara.

Senemoğlu, N. (2004, Ağustos). Anlamlı öğretme ve öğrenme stratejilerinin öğretimi. (Seminer), (Eğitimci). Şişli Terakki Vakfı Okulları (Şişli Terakki Foundations Schools), İstanbul.

Senemoğlu, N. (2001). İlköğretim Öğretmenleri için Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyalleri Kullanım Semineri (In-service education for primary teachers on effective teaching-learning strategies and use of materials). Milli Eğitim Bakanlığı- Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi işbirliğiyle. (Proje Yürütücüsü ve Seminer Düzenleme Komitesi Başkanı). Temmuz 2001, Isparta.

Senemoğlu, N. (2001). Bilgiyi işleme kuramı, öğrenmenin oluşumu ve öğretimin düzenlenmesi, etkili öğrenme ve öğretme stratejileri, öğrenme ürünleri ve öğretimi. Milli Eğitim Bakanlığı - Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi işbirliğiyle İlköğretim Öğretmenleri için Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyalleri Kullanım Semineri, (Eğitimci). 03-08 Eylül 2001, Isparta.

Senemoğlu, N. (2001). Etkili Öğrenme ve Öğretme Stratejileri. (Effetive Learning and Teaching Strategies). Hizmetiçi Eğitim Semineri. (Eğitimci). 19-23 Şubat 2001, Silopi, Şırnak.

Senemoğlu, N. (2001). Proje Yürütücüsü. Öğretme ve öğrenme stratejilerini öğrenmeleri sağlanan öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme düzeyindeki artışın izlenmesine ilişkin bir araştırma projesi kapsamında yürütülen hizmetiçi eğitim seminlerinin düzenleyicisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakütesi - UNDP-GAP BKİ İşbirliğiyle. 19-23 Şubat 2001, Silopi, Şırnak.

Senemoğlu, N. (2001). Sınıf Öğretmenliği Programlarının Değerlendirilmesi Toplantısı (An evaluation of initial primary teacher education curricula). Çalıştay. (Davetli Katılımcı Dekan). Toplantısı. 19-20 Mayıs 2001, Mersin.

Senemoğlu, N. (2000). İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyalleri Kullanım Semineri (In-service education for inspectors on effective teaching-learning strategies and use of materials). Milli Eğitim Bakanlığı - Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi işbirliğiyle. (Proje Yürütücüsü ve Seminer Düzenleme Komitesi Başkanı). Temmuz 2000, Isparta.

Senemoğlu, N. (2000). Bilgiyi işleme kuramı, öğrenmenin oluşumu ve öğretimin düzenlenmesi, öğrenme ürünleri ve öğretimi. Milli Eğitim Bakanlığı - Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi işbirliğiyle İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyalleri Kullanım Semineri, (Eğitimci). Temmuz 2000, Isparta.

Senemoğlu, N. (1999). İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyalleri Kullanım Semineri (In-service education for inspectors on effective teaching-learning strategies and use of materials). Milli Eğitim Bakanlığı-Burdur Eğitim Fakültesi işbirliğiyle. (Proje Yürütücüsü ve Seminer Düzenleme Komitesi Başkanı). Temmuz 1999, Isparta.

Senemoğlu, N. (1999). Bilgiyi işleme kuramına göre öğrenmenin oluşumu ve öğretimin düzenlenmesi (The construction of learning and the design of instruction in the information processing theory). Milli Eğitim Bakanlığı-Burdur Eğitim Fakültesi işbirliğiyle İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme ve Öğrenme Stratejileri Materyalleri Kullanım Semineri, (Eğitimci) Temmuz 1999,  Burdur.

Senemoğlu, N. (1999). Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği. (Teachers’ Education and Teacher as Profession). Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Etkinliği, (Eğitimci). 16 Mart 1999, Burdur.

Senemoğlu, N. (1999). Bilgiyi İşleme Kuramına Göre Öğrenmenin Oluşumu ve Öğretimin Düzenlenmesi (Learning Process and Designing Instructional Activities). Seminer. (Eğitimci). Mayıs 1999,  Burdur.

Senemoğlu, N. (1998, Kasım). Türkiye Cumhuriyeti’nin 75’inci, Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 150’nci Yıldönümü Kutlama Etkinliklerini Düzenleme Kurulu Başkanı. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi, 24 Kasım 1998, Burdur.

Senemoğlu, N. (1995). METGE projesi kapsamında program geliştirme, araştırma teknikleri, araştırma raporlarının değerlendirilmesi, yetişkinler eğitimi (Seminar series on curriculum development, research methods, and adult education as part of the project of vocational education development (METGE). Ankara, Mersin, Trabzon, and Aksaray.

Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi Eğitim öğretmenlerine Okul öncesi Eğitim programlarının Tanıtımı. (Introducing Pre-school Curriculum to the Pre-school Teachers). MEB Hizmetiçi Eğitim Merkezi. Almus, Tokat.

Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi Eğitim Programları Taslaklarının İncelenmesi. (Examining the Drafts of Pre-school Training Programs). İzmir.

Senemoğlu, N. (1992-1994). Yetişkinler Eğitimi (Adult Training). TRT, TCK, DDY ve Türk Tabipler Odası Personeli İçin “Eğiticilerin Eğitimi” Seminerleri.

Senemoğlu, N. (1992-1994). İngiliz okulöncesi eğitim ve ilkokullarında öğretme-öğrenme süreçleri konularında farklı tarihlerde öğretmen, veli ve yöneticilere verilen seminerler. (Eğitimci). Özel Kent İlköğretim Okulu, Bilkent Üniversitesi Merkez Kampusü, Ankara.

Senemoğlu, N. (1992-1993) Program Geliştirme ve Öğretmenlik Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Seminerleri (Seminar on Curriculum Development and Teachers’ Practice). Hacettepe Üniversitesi. Ankara.

Senemoğlu, N. (1992-1993). Program geliştirme ve öğretmenlik uygulamaları (Curriculum development and teaching practice). Lise İngilizce öğretmenlerine hizmetiçi eğitim semineri. (In-service Teacher Training for High School). University of Hacettepe, Department of Educational Sciences. Ankara.

Senemoğlu, N. (1992). İngiliz okulöncesi eğitim ve ilkokullarında öğretme-öğrenme süreçleri (Teaching-learning process in the English primary schools). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü (Department of Educational Sciences, University of Hacettepe). (Eğitimci). Ankara.


RADYO, TELEVİZYON VE GAZETE YAYINLARI (RADIO, TELEVISION AND NEWSPAPER APPEARANCES)

Senemoğlu, N. (2022). Çocukların gün ağarmadan okula gitmeleri öğrenmelerini nasıl etkiler? Gazete Oksijen Eğitim Sayfası Köşe Yazısı. 9 Eylül 2022.

Senemoğlu, N. (2022). İyi öğrenenler başarıyı yakalar. Hürriyet Gazetesi Eğitim Sayfası Köşe Yazısı, 30 Mayıs 2022.

Senemoğlu, N. (2021). Atatürk ve Eğitim. Turkishnews.com sitesi haber sayfası. 7 Aralık 2021.

Senemoğlu, N. (2020). 21’inci yüzyıl öğretmenlerinin sahip olması gereken özellikler. Hürriyet Gazetesi Konuk Yazar. 24 Şubat 2020.

Senemoğlu, N. (2019). Öğrencilerin sadece %14’ü merkezi olarak yerleşti: Sorumlu olanların karnesinde ne yazıyor?  herkesebilimteknoloji.com haber sitesi köşe yazısı. 19 Ağustos 2019.

Senemoğlu, N. (2019). Eğitim, fıtrata uygun olmalı. Yeniasya Gazetesi haber sayfası. 8 Mart 2019.

Senemoğlu, N. (2018). Tatilde de ödev verilebilir ama çocukların meraklarını harekete geçirerek, düşünmelerini, keşfetmelerini/icat etmelerini, kısacası bilginin doğasını kazanarak bilgiyi üretmelerini dstekleyen ödevler. Hürriyet Gazetesi, Köşe Yazısı. 22 Haziran 2018.

Senemoğlu, N. (2018). Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Senemoğlu ile Burhaniyelileri bir araya getirdi. Haberler.com, Haber Sayfası. 9 Mart 2018.

Senemoğlu, N. (2017). Çocuğun okulu ve öğrenmeyi sevmesinde, etkili öğrenmesinde ders süresi önemli mi? Hürriyet Gazetesi Konuk Yazar. 27 Kasım 2017.

Senemoğlu, N. (2017). Bir eğitim sisteminde sınavların yeri nedir? Bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine nasıl katkıda bulunur? egitimveegitim.com, Köşe Yazısı.

Senemoğlu, N. (2016). Milli gurur: Seçilen ilk Türk Bilim İnsanı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Senemoğlu ISFTE adlı derneğin ilk Türk Bilim insanı olarak seçilmiştir. Kamu Saati Haber Sitesi, Haber Sayfası. 29 Ağustos 2016.

Senemoğlu, N. (2013). Beyin dostu eğitim ortamları. Samsunkulishaber İnternet Haber Sitesi Haber Sayfası. 4 Kasım 2013.

Senemoğlu, N. (2008). Laik hukuk devletini korumak (Maintaining secularism and law based state). Cumhuriyet Gazetesi (Cumhuriyet Newspaper). 14 Ağustos 2008.

Senemoğlu, N. (2008). Akıllı tahtanın akılsız kullanıcıları (Foolish users of smart board). Cumhuriyet Gazetesi (Cumhuriyet Newspaper). 18 Nisan 2008.

Senemoğlu, N. (2008). Okul Öncesi Eğitimden Yükseköğretime Öğrenci Dostu Eğitim Ortamları. Haber Sayfası. Hürriyet Gazetesi. 27 Kasım 2008.

Senemoğlu, N. (2008). Bilgi üretimi, medeni olmanın da göstergesi. Mynet.com Haber sitesinin Haber sayfası. 16 Kasım 2008.

Senemoğlu, N. (2007). Hizmet içi eğitim ve yetişkin eğitimi (In-service training and adult education). Polis Dergisi (Turkish Police Magazine), (57): 9-11.

Senemoğlu, N. (2007). 21. Yüzyıl öğretmeni hangi özelliklere sahip olmalı (What kind of characteristics should 21st Century teachers have? ). TRT INT (TV), November 24, 2007.

Senemoğlu, N. (2001). Atatürk ve eğitim (Atatürk and education). http://www.herseyegitim.com Nisan 2001.

Senemoğlu, N., and et al (2000). Okulöncesi eğitimde ailenin rolü (Role of the family in the preschool education). Light of Education (Eğitim Güneşi) TRT – 2 (TV), 28 0ctober, 2000.

Senemoğlu, N. and et al (2000).  Okulöncesi eğitimde kurumların rolü (Role of institutions in early childhood education). Light of Education (Eğitim Güneşi) TRT-2 (TV.) 4 November 2000.

Senemoğlu, N. (2000). Kişilik gelişiminde ailenin rolü (Role of Parents in Personality Development). Bucak TV.

Senemoğlu, N. (1994). Sınıf Öğretmeni Bilgiyi Aktaran Kişi Değil, Bilgiye Ulaşma Yollarını Öğreten Kişidir (Primary Teacher is not a person who gives knowledge to students directly, but is a person who teaches students how to Learn). MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik. Sayı.81. (Ayın Söyleşisi)

Senemoğlu, N. (1993). Her üniversite mezunu ilkokul öğretmeni olabilir mi? (Can any university graduate be a primary school teacher?). Cumhuriyet Gazetesi.

Senemoğlu, N. (1988). Sosyal gelişim (Social development). TRT 1. Çocuklar Büyürken (While Children Growing up) Radyo Programı No: 24

Senemoğlu, N. (1988). Öğrenmenin yol ve yöntemleri (Methods of learning to learn). TRT 1. Çocuklar Büyürken (While Children Growing up) Radyo Programı No: 30


ULUSAL VE ULUSLARARASI YAPILAN TOPLUMSAL HİZMETLER

Senemoğlu, N. (2022). (Davetli Katılımcı). Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranının Artırılması Teknik Destek Projesi. (Milli Eğitim Bakanlığı-Avrupa Birliği Ortak Projesi). Ankara.

Senemoğlu, N. (2020-Devam Ediyor). (Koordinatör). TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Terimleri Sözlüğü Yayın Kurulu Üyesi, Eğitim Bilimleri Terimleri Sözlüğü Hazırlama Koordinatörü, 2020-Devam Ediyor).

Senemoğlu, N. (2020). (Davetli Katılımcı). Uzaktan Eğitim Değerlendirme Toplantısı, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, (Bakan Daveti ile), 24 Ağustos 2020, Ankara.

Senemoğlu, N. (2019). (Yönetim Kurulu Üyesi). Executive Board Meetings ISfTE. International Society for Teacher Education 39th Annual Seminar. Niagara Falls, Canada.

Senemoğlu, N. (2019). (Editörler Kurulu Üyesi) Editorial Board Meetings ISfTE. International Society for Teacher Education 39th Annual Seminar. Niagara Falls, Canada.

Senemoğlu, N. (2017). (Yönetim Kurulu Üyesi). Executive Board Meetings ISfTE. International Society for Teacher Education 37th Annual Seminar. Aarhus, Denmark.

Senemoğlu, N. (2017). (Akademik Komite Üyesi). Academic Board ISfTE. International Society for Teacher Education 37th Annual Seminar. Aarhus, Denmark.

Senemoğlu, N. (2017). (Editörler Kurulu Üyesi) Editorial Board Meetings ISfTE. International Society for Teacher Education 37th Annual Seminar. Aarhus, Denmark.

Senemoğlu, N. (2015). (Grup Başkanı). Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Öncelikli Çalışma Konularının Belirlenmesi, Eğitim Alanı Odak Grup Çalışması (Grup Başkanı), 4 Şubat 2015, TÜBİTAK, Ankara.

Senemoğlu, N. (2015). (Yönetim Kurulu Üyesi). Executive Board Meetings International Society for Teacher Education (ISfTE) 35th Annual Seminar. 21-26 Jun. 2015, New Jersey, NYC, US.

Senemoğlu, N. (2015). (Editörler Kurulu Üyesi). Editorial Board Meetings International Society for Teacher Education 35th Annual Seminar. 21-26 Jun. 2015, New Jersey, NYC, US.

Senemoğlu, N. (2014). (Editörler Kurulu Üyesi). Editorial Board Meetings International Society for Teacher Education 34th Annual Seminar. Hacettepe Üniversitesi ISfTE işbirliğiyle. (Convenor: Nuray Senemoğlu). 22-25 April 2014, Antalya, Turkey.

Senemoğlu, N. (2014). (Yönetim Kurulu Üyesi). Executive Board Meetings International Society for Teacher Education 34th Annual Seminar. Hacettepe Üniversitesi ISfTE işbirliğiyle. (Convenor: Nuray Senemoğlu). 22-25 April 2014, Antalya, Turkey.

Senemoğlu, N. (2013). (Yönetim Kurulu Üyesi). Executive Board Meetings International Society for Teacher Education 33th Annual Seminar. 27-31 May. 2013, Hongkong.

Senemoğlu, N. (2013). (Editörler Kurulu Üyesi). Editorial Board Meetings International Society for Teacher Education 33th Annual Seminar. 27-31 May. 2013, Hongkong.

Senemoğlu, N. (2013-2015).  (Danışman). Project of Redesigning the Curriculum of Security Forces. Cunsultancy provided fot Turkish National police and Ministry of Interior. (2013-2015). Ankara.

Senemoğlu, N. (2012-2014).  (Danışman). Reforming Turkish National Police Training System. Consultancy Provided for Law Enforcement Training Research Center at Turkish National police Academy. (2012-2014). Ankara.

Senemoğlu, N. (2010). (Komisyon Başkanı). 18’inci Milli Eğitim Şurası Hazırlık Çalışmaları, Erken Çocukluk Eğitimi ve Ortaöğretime Erişimin Artırılması Komisyonu Başkanlığı, Temmuz 2010.

Senemoğlu, N. (2009). (Organizasyon Komitesi Başkanı). 1. Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı (Howard Gardner) Organizasyon Komitesi Başkanı, 23-24 Mayıs 2009, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

Senemoğlu, N. (2007-Devam Ediyor). (Ülke Editörü ve Türkiye Temsilcisi). International Society for Teacher Education (ISfTE) (Uluslararası Öğretmen Eğitiminde Süregelen Gelişmeler Semineri).

Senemoğlu, N. (2006-2021). (Türkiye Temsilcisi) International Association for the Advancement of Curriculum Studies (IAACS). (Uluslararası İleri Eğitim Programları Çalışmaları Derneği Genel Kurulu) Türkiye Temsilcisi.

Senemoğlu, N. (2006). AERA Education Research in the Public Interest 2006 Annual Meeting, San Francisco, CA April 7-11, 2006.

Senemoğlu, N. (2004). (Hacettepe Üniversitesi Koordinatörü). EUA (European Universities Association) Doctoral Programmes Project: (Coordinator of Hacettepe University) Network 3 (Quality of Doctoral Programmes) Partners Meeting at Brussels, 15-16 October, 2004.

Senemoğlu, N. (2004). (Hacettepe Üniversitesi Koordinatörü). EUA (European Universities Association) Doctoral Programmes Project: Coordinator of Hacettepe University) Network 3 (Quality of Doctoral Programmes) Partners Meeting. at Newcastle Upon Tyne, The UK., 16-17 June, 2004.

Senemoğlu, N. (2004). (Grup Eşbaşkanı). Mesleki Eğitim ve İstihdamı (Vocational Education and Employment) International Seminar National Education Foundation and ETF (European Training Foundation). Kızılcahamam, Ankara, Turkey. January 16-18, 2002.

Senemoğlu, N. (2000). (Katılımcı). Deans’ European Academic Network Seminar. London, The UK., September 4-6, 2000.

Senemoğlu, N. (2000). (Davetli Katılımcı). Evaluation of Projects of Basic Education Programmes. Ministry of National Education. Patalya Hotel, (2000) (Funded by the World Bank). Ankara.

Senemoğlu, N. (2000). (Proje Sorumlusu). Aktif Öğrenme ve Öğretme Stratejileri Seminerlerinin Değerlendirilmesi. (Evaluation of In-Service Training on Active Teaching-Learning Strategies). Yenifoça, İzmir, 2000.

Senemoğlu, N. (1999). (İlköğretim Grubu Başkanı). Sekizinci 5 Yıllık Kalkınma Planı Toplantısı, İlköğretim Grubu Başkanı, (8th Five-Year Development Plan Commission Meeting, Head of Elementary Education Sub-Commission). 1999.

Senemoğlu, N. (1999). 16. Milli Eğitim Şurası Genel Kurul Başkan Yardımcısı, 1999.

Senemoğlu, N. (1998). 16. Milli Eğitim Şurası Ön Hazırlık Çalışmaları Davetli Katılımcı, 1998.

Senemoğlu, N. (1998). Temel Eğitimin Pilot Projesinin Değrlendirilmesi, (Davetli Katılımcı, Dekan) UNICEF-Milli Eğitim Bakanlığı, 1998.

Senemoğlu, N. (1996-1997).  (Danışman). Milli eğitimi geliştirme projesi fizibilite çalışması (The feasibility studies of the National education project). (1996-1997) (Funded by the World Bank). Ankara.

Senemoğlu, N. (1995-1997). (Biyoloji Panel Başkanı). YÖK/World Bank National Education Development Project. Ankara.

Senemoğlu, N. (1994-1995). (Danışman). Mesleki ve teknik eğitimi geliştirme projesi (Curriculum development and sources of teaching-learning materials in the project of vocational and technical education development). (METGE) for the Directorate of Vocational Education for Girls (1995) (Funded by the World Bank). Ankara.

Senemoğlu, N. (1994-1995). (Danışman). Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi Program Geliştirme ve Öğrenme Kaynakları Danışmanı. Ankara.

Senemoğlu, N. (1993-1994). (Danışman). Project for UNESCO and University of Hacettepe (1993-1994)

Senemoğlu, N. (1993-1994). (Komisyon Başkanı). Chairperson of Commission: Anaokulu ve anasınıfı eğitim programlarını hazırlama komisyonu (Curriculum development for early years (4-6 year olds)).  For the Ministry of National Education (1993-1994). Ankara.

Senemoğlu, N. (1992-1994). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Program Geliştirme Komisyon Başkanı, (1992-1994).

Senemoğlu, N. (1989-1990-1994). (Eş Danışman). Sanat tarihi eğitim programlarının geliştirilmesi (Curriculum development in art history for the ministry of national education) (1989-1990). Ankara.


ARAŞTIRMA VE PROJELER (RESEARCH AND PROJECTS)

Senemoğlu, N. (2018-2019). (Yönetici Koordinatör) Bilginin Yaşam Becerilerinde Kullanılmasına ilişkin Öğrenme Düzeyini Belirleme ve Geliştirme Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Ankara.

Senemoğlu, N. (2015) (Yönetici Koordinatör). Hacettepe Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi Eğitim Programı Geliştirme (ÖZGEP) Projesi. (Development of Special Forces Training Program. Turkish National Police Ministry of Interior). (2013-2015). Ankara.

Senemoğlu, N. (2006). Turkish and American students’ study skills and learning approaches. Arizona State University. Tempe, Phoenix, US.

Senemoğlu, N. (2005). (Yönetici Koordinatör). İlköğretimin ilk yıllarında öğretme-öğrenme süreçleri ve öğretmen yeterlikleri (Teacher self-efficacy and teaching-learning process in the early years classes in Turkey). Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. (Hacettepe Üniversitesi BAP Projesi). (Hacettepe University, Unit of Research Projects). Ankara.

Senemoğlu, N. (2004-2005). Coordinator of Hacettepe University. (Hacettepe Universitesi Koordinatörü). European Universities Association- Doctoral programme project: network 3 (Quality of Doctoral Programmes), (Avrupa Üniversiteler Birliği, Doktora Programları Projesi: Network 3) (Doktora Programlarının Niteliği).

Senemoğlu, N. (2002-2003). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme uygulamaları, sorunları (Elementary school teacher training: applications, problems and recommendations in Turkey). Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi. Burdur.

Senemoğlu, N. (2001-2003). Türkiye’de Yüksek Öğretim Üst Düzey Kadın Yöneticilere İlişkin Bir İnceleme. (High status Turkish female administrators in higher education in Turkey). Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi. Burdur.

Senemoğlu, N. (2001). (Yönetici Koordinatör). A follow up study on the increase in learning levels of students whose teachers were trained on learning strategies. (Öğrenme stratejilerini öğrenmeleri sağlanan öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme düzeyindeki artışın izlenmesine ilişkin bir araştırma) (Project on the Improvement of School Access Rate in Rural Areas (Silopi): UNDP – GAP BKİ ve Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi işbirliğiyle, Burdur.

Senemoğlu, N. (2001). (Yönetici Koordinatör). Aktif öğrenme-öğretme stratejileri formatör öğretmen yetiştirme kursu (Active teaching-learning strategies course for mentor teachers project). Ministry of National Education and Süleyman Demirel University, Burdur Faculty of Education (2001), (Funded by the World Bank). Isparta.

Akhun, İ., Bircan, İ., Bülbül, S. Kavak, Y., & Senemoğlu, N. (2000). (Proje Yürütücü ve Araştırmacılarından Biri). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın mesleki eğitimin kız öğrencilerin mesleğe yöneltilmesi ve istihdamı açısından değerlendirilmesi projesi (Evaluation of vocational orientation of female students in vocational high school).  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı, Ankara.

Senemoğlu, N. (2000). (Yönetici Koordinatör). İlköğretim müfettişleri aktif öğrenme-öğretme stratejileri kursu  (Active teaching-learning strategies course for inspectors). In the Project of Basic Education for the Ministry of National Education (2000), ( Funded by the World Bank). Isparta.

Akhun, İ., Kavak, Y., & Senemoğlu, N. (1999). İBBK işgücü yetiştirme ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin kadın istihdamına katkısı açısından değerlendirilmesi projesi (Evaluation of effects of vocational training courses arranged by the organization of employment for unemployed women to be employed). Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı, Ankara.

Akhun, İ. Kavak, Y. Senemoğlu, N. (1996-2000). İşgücü Yetiştirme Kurslarının Kadın İstihdamına Katkısı  (Project ofContributions of Workforce Training Courses to Women’s Employment). State Ministry, General Directorate of Women’s issues / World Bank (Project for Employment and Education )

Senemoğlu, N. (1999). (Yönetici Koordinatör). İlköğretim müfettişleri aktif öğrenme-öğretme stratejileri kursu  (Active teaching-learning strategies course for inspectors). In the Project of Basic Education for the Ministry of National Education (1999) (Funded by the World Bank).

Senemoğlu, N. (1998-1999). (Yönetici Koordinatör). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme el kitabı hazırlama projesi (Preperation of handbook of active teaching-learning strategies in primary and pre-school project). Corporation of MONE, UNICEF and Süleyman Demirel University, Burdur Faculty of Education (1998-1999).

Önsoy, R. Demirel, Ö. Açıkalın, A., Senemoğlu, N. et al. (1994). Öğrenim görmek üzere Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye’ye gelen yükseköğretim öğrencilerinin sorunları projesi (Problems of undergraduate students from middle Asian Turkish Republics in Turkey). Unpublished Research Report) UNESCO-Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İşbirliğiyle, Ankara.

Senemoğlu, N. (1993). Üniversiteden mezun olan öğrencilerin görüşlerine göre öğretim elemanlarının sınıf içi öğretmenlik davranışları (Perceptions of graduate students on their instructors’ teaching behaviour in the classroom). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (1991). A study of initial primary teacher training in England with implications for the system in Turkey. The University of Leicester. Leicester, The UK.

Senemoğlu, N. (1989). Öğrenci giriş nitelikleri ve öğretme-öğrenme süreci özelliklerinin matematik derslerindeki öğrenme düzeyini yordama gücü (Predictive power of student characteristics and teaching-learning processes on success on Mathematics achievement). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (1988). Orta öğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmede Fen-Edebiyat ve Eğitim fakültelerinin etkililiği (Effectiveness of faculties of art and science, and education on initial secondary teacher training). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (1987). (Doktora Tezi). Bilişsel giriş davranışları ve dönüt-düzeltmenin erişiye etkisi (Effects of cognitive entry behaviour and feedback-correction on achievement). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (1984). Sınıf içi öğretmen davranışları üzerine bir araştırma (A research on Teacher behavior in the classroom). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Senemoğlu, N. (1982). (Yüksek Lisans Tezi). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve anasınıflarının teftişi (Inspection of early childhood education service models under the supervision of MoNE). Ankara Üniversitesi, Ankara.

 

ÜYE OLUNAN ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE HAKEMLİK YAPILAN KURUMLAR (PROFESSIONAL MEMBERSHIP)

 • Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) kurucu üyesi

       American Educational Research Association (AERA)

            Special Interest Meeting Groups (SIG)

 • Research on Women and Education.
 • Curriculum & Instruction
 • International Association for the Advancement of Curriculum Studies (Representative of Turkey).
 • International Society for Teacher Education (ISfTE) (Representative of Turkey and a Member of Executive Administration Board of ISfTE)
 • European Association for Research on Learning and Instruction.
 • Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Journals and Foundations as Serving an International Referee and Representative:
  • ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan çeşitli dergilerde hakemlik
  • Çeşitli Üniversitelerin BAP Birimlerinin Projelerinin değerlendirilmesi
  • Referee of European Science Foundations Projects
  • Referee of International  Studies in Educational Administration
  • Referee of Journal of Classroom Interaction.
  • Referee of ELSEVIER.
  • Referee and a Member of Editorial Board of Journal of International Society for Teacher Education (JISTE).
   • Referee of American Educational Research Association
   • Jornal of Educational Reseach and Reviews.

 YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN DERSLER

 • Program Geliştirme Kuramları
 • Program Değerlendirme
 • Program Geliştirme ve Değerlendirme I-II
 • Program Geliştirme ve Öğretim
 • Öğrenme-Öğretme Süreçleri I-II
 • Tıp Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
 • Gelişim ve Öğrenme Kuramları
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Araştırma Teknikleri II
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
 • Özel Konular (Yüksek Lisans)
 • Özel Konular (Doktora)
 • Disiplinlerarası Yetişek Semineri (Yüksek Lisans ve Doktora)
 • Öğretimi Düzenleme Yaklaşımları
 • Program Geliştirme ve Uygulama
 • Yeterlik Sınavına Hazırlık
 • Erken Çocukluk Eğitiminde Program Geliştirme
 • Yükseköğretimde Program Geliştirme
 • Farklı Ülkelerde Program Geliştirme
 • Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları

LİSANS DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLMÜŞ DERSLER

 • Program Geliştirme ve Öğretim
 • Eğitim Teknolojisi
 • Program Değerlendirme
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Öğrenme Psikolojisi
 • Eğitim Psikolojisi
 • Gelişim Psikolojisi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Araştırma Teknikleri
 • Hizmet İçi Eğitim
 • Karşılaştırmalı Eğitim
 • Öğrenme Öğretme Süreçleri
 • Erken Çocukluk Eğitiminde Program Geliştirme
 • Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması
 • İlköğretimde Öğretmenlik Uygulaması
 • Liselerde Öğretmenlik Uygulaması
 • Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması

  

ULUSLARARASI ÖĞRETİM DENEYİMİ

 • “Under the teaching staff mobility program of Erasmus project”: “Turkish Characteristics and Adult Education with the Explanations of Theoretical Basis” (Graduate Course at Second Language Education Department, at Danish University of Education in Copenhagen, Denmark, September 17, 2007).
 • “Turkish Educational System and Its Implications organized by Unit of Intercultural Learning Processes”, Danish University of Education. Denmark, 19 Sept. 2007. Under ERASMUS Teacher Exchange program at Danish University.
 • Turkish Educational System for Middle School Children. Presented at the Holmegardsskolen Conference, Karlebo, Denmark (2007).
 • Learning Strategies (Arizona State University Graduate College, Tempe, US).
 • Metacognition and Metacognitive Strategies, (Arizona State University Graduate College, Tempe, Arizona,  4 November 2006).
 • Problem Based Learning-Workshop (Arizona State University, Center for Excellence in Teaching and Learning, Tempe, Arizona, US.

 

BURS VE ÖDÜLLER (SCHOLARSHIPS and AWARDS)

 • Hacettepe Üniversitesi Eğitime Katkı Ödülü (2022)
 • The British Council FCO Scholarship
 • Educational Services Trust (England)
 • Encouragement Awards of International Publications by TUBA (Science Academy of Turkey)

  

DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Topbaş Esra, (2022). Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının korunum kavramını kazanma düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Akdağ Ahmet Ata, (2022). 6. Sınıf öğrencilerinin İngilizce dersinde dinlediğini-okuduğunu anlama ve yazma becerilerine ulaşma düzeyi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Ürün Ebru, (2019). Milli eğitim şuralarında öğretmen yetiştirmeye ilişkin görüşler, kararlar ve önerilerin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı).

Taştan Aslaner Irem, (2019). İngilizce öğretim görevlilerinin dört temel dil becerisinin öğretimine ilişkin Algıladıkları yeterlik düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)
Maden Zeynep, (2019). Lisans düzeyinde zorunlu İngilizce II dersinden öğrencilerin beklentileri ve erişi düzeylerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı).

Tayboğa Dilruba, (2019). Yaratıcı drama yöntemiyle zenginleştirilmiş matematik öğretiminin öğrencilerin öğrenme düzeylerine ve akademik özgüvenlerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Gümüştekin Abay Meltem, (2017). Türkiye ve Almanya'da hizmet öncesi yabancı dil öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Derman İpek, (2013). Farklı başarı düzeylerindeki okullarda 9 ve 12. sınıf öğrencilerinin ekosisteme ilişkin öğrenme düzeyleri ve sürdürülebilir çevre bilinci ile ilişkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Turgut Şebnem, (2011). İlköğretim öğrencilerinin fen bilimlerinin doğasını algılama düzeyleri ile fen ve teknoloji dersi başarıları ve akademik benlik kavramları arasındaki ilişkiler, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Gülsoy Demet, (2011). İngilizce okutmanlarının ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejilerinin kullanımına ve öğretimine ilişkin görüşleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Çelik Şehnaz Nigar, (2011). Ortaöğretim İngilizce ders kitabı Breeze 9 hakkında öğrenci, öğretmen ve müfettiş görüşleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Çopur Gülbeyaz, (2011). İngilizce hazırlık sınıflarında işbirliğine dayalı öğrenmenin öğrencilerin dört dil becerisine etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Basat Çağla, (2010). TCMB'de yürütülen hizmet içi eğitimin uygulamaya transferine ilişkin katılımcı ve yönetici görüşleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Altındağ Mustafa, (2008). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yürütücü biliş becerileri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Bozoğlu Özgül, (2008). Felsefe dersinde eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılmasına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Ölçer Sevinç, (2004). Okulöncesi eğitim kurumlarında öğretmen çocuk etkileşimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Çalışandemir Fatma, (2002). Burdur ili okulöncesi öğretimi öğretmenlerinin uygulama yeterlik düzeyleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Yildiz Ziynet, (2002). Değişik öğretim kademelerindeki öğrencilerin yazım ve noktalama kurallarını uygulama düzeyleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Program Geliştirme ve Öğretim Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Şahin Harun, (1999). Sınıf öğretmeni yetiştirme programlarının değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Korkmaz Baylav Hünkâr, (1997). İlkokul fen öğretiminde araç-gereç kullanımı laboratuar uygulamaları açısından öğretmen yeterlikleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Emir Serap, (1996). Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin meslek derslerindeki akademik başarıları ile uygulama derslerindeki mesleki performansları arasındaki ilişki, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer (Tamamlandı)

Güleken Gülşen, (1996). Kız meslek liseleri hazır giyim bölümü programlarının hazır giyim sanayinin ihtiyaçlarına cevap verme düzeyi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer (Tamamlandı)

Kiroğlu M. Kasim, (1995). Anlamlı öğrenme stratejilerinin İngilizce okuduğunu anlamaya etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer (Tamamlandı)

Yildizlar Mehmet, (1994). Özel ve resmi ilköğretim okulları 1. Kademe 4. sınıf öğrencilerinin yazma hataları, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer (Tamamlandı)

Kaya Semra, (1993). Çankaya ilçesi ilkokul öğretmenlerinin sınıf içi öğretmen davranışlarını ne derecede gösterdiklerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

DEVAM EDEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Yıldız Veli, İlkokul Ders Kitaplarının Karakter Eğitiminin Altı Temel Değeri Bakımından Analizi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)

Kocaosmanoğlu Nuriye, Anasınıfı ve Anaokulu Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uyguladıkları Haftalık ve Aylık Öğretim Programlarının Hazırlanmasına İlişkin Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)

Subaşı Gülsen, Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Kadınlara ve Erkeklere Atfedilen Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)

 

DOKTORA TEZLERİ

Akman Saim, (2023). 9. Sınıf İngilizce Dersi Öğretme-Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Eminoğlu Emel, (2023). 8. Sınıf Öğrencilerinin Uluslararası Temel Müzik Yeterliklerin Erişme Düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Orhan Alev (2023. )Üniversitelerin Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Topluma Hizmet İşgörülerini Geliştirme Bakımından Eğitim Durumlarının Niteliği, Hacettepe Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Tarım Beyza, (2021). Gelişmiş ülkelerin bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri hedeflerine Türkiye'de 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin ulaşma düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Derman İpek, (2019). Fen bilimleri dersinin yaşamla ilişkilendirilme düzeyi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Demircan Fistikçi Sultan, (2019). Öğrencilerin matematik öğrenme düzeylerinin ardışık olarak birbirini yordama gücü ile öğrenme eksiklerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Demirkaya Abdul Samet, (2018). Sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretime yönelik yeterlik ve uygulama düzeylerine ilişkin algıları, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Kurşunlu Elif, (2018). Türkiye'deki okul öncesi eğitim kurumlarının fiziksel özelliklerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Şen Zeynep, (2018). Öğrenci ve öğretme-öğrenme süreci özelliklerinin fizik dersi öğrenme düzeyini yordama gücü, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Özmat Demet, (2017). İngilizce öğrenmeyi zorlaştıran faktörler, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Kozikoğlu Ishak, (2016). Öğretimin ilk yılı: Mesleğin ilk yılındaki öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler, hizmet öncesi eğitim yeterlikleri ve mesleğe adanmışlıkları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Altındağ Mustafa, (2015). Yedinci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri derslerinde sentezleyen zihin özelliklerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Özdiyar Özlenen, (2015). Saygılı ve etik zihin özellikleri açısından Sosyal Bilgiler dersi öğretim programları ve öğrenci düzeylerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Kaptı Suzan Beyza, (2014). Vak'aya dayalı öğretim programının etkililiği, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Can Aran Özge, (2014). Disiplinli zihin özellikleri açısından fen ve teknoloji eğitimi ve öğrenci düzeylerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

İlhan Beyaztaş Dilek, (2014). Başarılı öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve etkili öğrenmeye ilişkin önerileri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Işik Özge, (2014). Gelişmiş ülkelerde ortak olan ilköğretim Fen ve Teknoloji dersi hedeflerine Türkiye'de ulaşılma düzeyi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Çakir Nur, (2013). Üniversite eğitiminin üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Erdoğan Tolga, (2012). Probleme dayalı öğrenmenin erişiye ve öz-düzenleme becerilerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Seçkin Hümset, (2010). İlköğretim 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programının değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Ekinci Necla, (2008). Üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi ve öğretme-öğrenme süreci değişkenleriyle ilişkileri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Demir Kenan, (2008). Bütünleştirilmiş öğretim programının işbirliğine dayalı ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla uygulanmasının etkililiği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Ünüvar Perihan, (2008). Babaların 3-6 yaş grubu çocuklarıyla geçirdikleri zamanın Niteliğini belirleme ve geliştirme, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Başbay Makbule, (2008). Yenilenmiş taksonomiye göre düzenlenmiş öğretim tasarımı dersinde projeye dayalı öğretimin öğrenme ürünlerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Şahan Hasan Hüseyin, (2007). İlköğretim 3. sınıf matematik dersi öğretim programının değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Demirhan Işcan Canay, (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Tuncel Meriç Kanbur, (2003). Türkiye`de ve Almanya`da sokak çocuklarına uygulanan eğitim programlarının karşılaştırılması ve bir model önerisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Şahin Yanpar Tuğba, (1997). İlkokul sosyal bilgiler ve matematik dersinde öğretmen, öğrenci etkileşim sıklığının öğrenme düzeyine ve akademik benlik kavramına etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Gümüş Nazim, (1997). Öğrenmeyi öğretmenin öğrenci erişisi, kalıcılığı ve akademik benliğe etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Arslan Mehmet, (1996). Altı çizili materyalle çalışma ve tam öğrenme yönteminin öğrenme düzeyine, hatırlamaya ve akademik benlik kavramına etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer (Tamamlandı)

Özder Hasan, (1996). Tam öğrenmeye dayalı işbirlikli öğrenme modelinin etkililiği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Taşdemir Mehmet, (1995). İlkokul Öğretmeni Yetiştirme Programı'nın öğretim elemanı, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer (Tamamlandı)

DEVAM EDEN DOKTORA TEZLERİ

Gün Mehmet, Türk Askeri Eğitim Sürecine İlişkin Tarihsel Bir İnceleme ve Model Önerisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)

Doğruel Ayşe Betül, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Yürütücü Biliş Becerileri ve Matematik Başarılarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)

Moldabekova Dinara, Türkiye ve Kazakistan’daki Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre İyi ve Kötü Öğretmen Özellikleri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)

Üyelik Girişi
Hava Durumu
Takvim
Saat