• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Ulusal Yayınlar

Açıklama: Bu bölümdeki yayınların bir kısmı PDF olarak Dosyalar menüsünden indirilebilir.

Kozikoğlu, İ., Senemoğlu, N. (2015).  The content analysis of dissertations completed in the field of Curriculum and Instruction (2009-2014). Eğitim ve Bilim Dergisi.  

Kaptı, S.B. ve Senemoğlu, N. (2015). Vak’aya Dayalı Öğretim Programının Etkililiği (Effectiveness of Case Based Curriculum), İlköğretim Online (Elementary Education Online),14(3), 899-913.

Beyaztaş, D. İ., Senemoğlu, N. (2015). Factors affecting successful student learning; approaches and learning approaches (Başarılı öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve öğrenme yaklaşımlarını etkileyen faktörler). Eğitim ve Bilim,(Education & Science), 40(179), 193-216.

Akkuş Çakır, N., Senemoğlu, N. (In Press). Yükseköğretimde Analitik Düşünme Becerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi.

Aran, Ö. C. ve Senemoğlu, N. (2014). Disiplinli Zihin Özellikleri Açısından Fen Eğitiminin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 46-59. 

Başbay, M. ve Senemoğlu, N. (2009). Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Dergisi, 25, 55-66.

Çalışandemir, F. , Senemoğlu N. (2005). Burdur İli Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Uygulama Yeterlik Düzeyleri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi,  2, (1-2), 65-74.

Senemoğlu, N (2003). Türkiye’de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Uygulamaları, Sorunları, Öneriler. Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 154-193.

Senemoğlu, N. (2001). "Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlikleri." Eğitimde Yansımalar: 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi. Öğretmen Hüseyin Hüsni TEKIŞIK, Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı, Ankara, 11-13 Ocak.

Senemoğlu, N. (2001). Atatürk ve Eğitim.  Eğitim Dünyası Dergisi, www.herseyegitim.com, Ankara.

Senemoğlu, N (2001). Çocuk Hakları, Çalışan Çocuklar Eğitim Sorunları. Milli Eğitim Eğitim-Sanat- Kültür Dergisi, Temmuz -Ağustos- Eylül, 25 – 35.

Senemoğlu, N., Çelik, K. (2000). İlköğretimde Sayısal Göstergeler ve 2000'li Yıllarda Nitelik Geliştirme. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 180-194.

Senemoğlu, N. (1998).  Okulöncesi ve Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarına İlişkin Bir inceleme. Bilgi Çağında öğretmenimiz Sempozyumu ANAÇEV, 55, 101-108

Senemoğlu, N. (1997). "Kobi'lerde Çalışan Çocuklar ve Eğitim Sorunları" Bulunduğu Eser: Sanayii Bölgelerinde Çalışan Çocukların Sorunları, Ankara: 55.22-43 Türkiye İşveren Sendikaları Konfedarasyonu. (TİSK)

Senemoğlu, N. (1994). Sınıf Öğretmeni Bilgiyi Aktaran Kişi Değil, Bilgiye Ulaşma Yollarını Öğreten Kişidir. MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 7(81), 12-14.

Senemoğlu, N. (1994). Üniversite Mezunu Öğrencilerin Görüşlerine Göre Üniversite Öğretim Elemanlarının Öğretim Etkinlikleri ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi İhtiyaçları. I. Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 207-218.

Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi Eğitim Programı Hangi Yeterlikleri Kazandırmalıdır. H.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 21-30.

Senemoğlu, N. (1993). A Study Of Initial Primary Teacher Training in England with Implications for the System in Turkey. H.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 367-376.

Senemoğlu, N. (1993, 28 Ekim). Her Üniversite Mezunu İlkokul Öğretmeni Olabilir mi? Cumhuriyet Gazetesi, Arada Bir Köşesi.
Senemoğlu, N. (1992). İngiltere'de İlköğretime Öğretmen Yetiştirme ve Türkiye'deki Sistemin Geliştirilmesi için Öneriler. H.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, 8,  143-156.

Senemoğlu, N. (1990). Öğrenci Giriş Nitelikleri ve Öğretme-Öğrenme Süreci Özelliklerinin Matematik Derslerindeki Öğrenme Düzeyini Yordama Gücü. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 259-270.

Senemoğlu, N. (1990). Öğretmen Adaylarına "Genel Kültür" Kazandırma Bakımından Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Etkililiği. Çağdaş Eğitim, 15(157, 158, 160), 28-33, 39-44, 26-31.

Senemoğlu, N. (1989). Okulöncesi Eğitimde Dilin Önemi. Milli Eğitim Vakfı Dergisi, 4(14), 21-22.

Senemoğlu, N., Özçelik, D. A. (1989). Öğretmen Adaylarına "Öğretmenlik Bilgisi" Kazandırma Bakımından Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Etkililiği. Çağdaş Eğitim, 14(142, 143, 144), 18-21, 32-37, 31,37.

Senemoğlu, N. (1989). Ortaöğretim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirmede Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Etkililiği. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 109-126.

Senemoğlu, N. (1989). Öğrenme Düzeyini Yükseltme. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 105-115. 

Senemoğlu, N. (1988). Öğretimin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 12(67), 27-31.

Senemoğlu, N. (1987). Tam Öğrenme-Avantajları ve sınırlılıkları. Eğitim ve Bilim, 12(66), 28-34.

Senemoğlu, N. (1987). Sınıf İçi Öğretmen Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Eğitim ve Bilim, 11(64), 50-57.
Üyelik Girişi
Hava Durumu
Takvim
Saat